Porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego z 0,75% ropiwakainą i 0,5% bupiwakainą do planowego cięcia cesarskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Anaesthesiology, Sosnowiec, Poland
 
2
Department of Anesthesiology and Intensive Therapy in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
3
Department of Gynaecology, Obstetrics and Gynaecological Oncology in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Knapik   

Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM, 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2; tel. +48 (32) 273 27 31
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:15-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem badania było porównanie użyteczności klinicznej i bezpieczeństwa hiperbarycznej ropiwakainy i hiperbarycznej bupiwakainy podczas znieczulenia podpajęczynówkowego do planowego cięcia cesarskiego.

Materiał i metody:
Prospektywne, randomizowane badanie zostało przeprowadzone u 75 pacjentek niskiego ryzyka operacyjnego, zakwalifi kowanych do planowego cięcia cesarskiego, które zostały przydzielone losowo do dwóch grup (ropiwakaina, n=36, bupiwakaina, n=39). Znieczulenie podpajęczynówkowe zostało wykonane w pozycji siedzącej. Pacjentkom podano 2 ml hiperbarycznej ropiwakainy w stężeniu 0,75% lub 2 ml hiperbarycznej bupiwakainy w stężeniu 0,5% do przestrzeni podpajęczynówkowej na poziomie L3/L4. Oceniono wpływ blokady na funkcję układu krążenia i układu oddechowego, konieczność zastosowania dodatkowych leków, częstość objawów ubocznych związanych z blokadą, oraz jakość uzyskanej blokady. Znieczulenie zostało ocenione zarówno przez operatorów, jak i przez pacjentki. Dane poddano analizie statystycznej, a znamienność statystyczną przyjęto dla wartości współczynnika p<0,05.

Wyniki:
Parametry hemodynamiczne i funkcja układu oddechowego były zbliżone w obu badanych grupach. Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic w zakresie częstości występowania objawów ubocznych, konieczności zastosowania dodatkowych leków, a także jakości i charakterystyki (rozprzestrzeniania się i regresji) uzyskanej blokady. Ocena znieczulenia z użyciem obu środków była zbliżona. Oba analgetyki miejscowe zapewniły wystarczającą i bezpieczną analgezję podpajęczynówkową do planowego cięcia cesarskiego

Wnioski:
Znieczulenie podpajęczynówkowe z użyciem 2 ml hiperbarycznej 0,75% ropiwakainy i hiperbarycznej 0,5% bupiwakainy zapewnia bezpieczne znieczulenie do cięcia cesarskiego, zadowalającą analgezję i dobre warunki operacyjne. Ropiwakaina nie wykazuje znaczącej przewagi nad bupiwakainą podczas planowego cięcia cesarskiego.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (23)
1.
Reroń A, Gołąbek D, Jaworski A, Szymik M, Mączka P. Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego. Przegląd GinekologicznoPołożniczy 2005; 5: 25-31.
 
2.
Chung CJ, Choi SR, Yeo KH, Park HS, Lee SI, Chin YJ. Hyperbaric spinal ropivacaine for cesarean delivery: a comparision to hyperbaric bupivacaine. Anesth Analg 2001; 93: 157-161.
 
3.
Gautier P, De Kock M, Huberty L, Demir T, Izydorczic M, Vanderick B. Comparison of the eff ects of intrathecal ropivacaine, levobupivacaine, and bupivacaine for caesarean section. Br J Anaesth 2003; 91: 684-689.
 
4.
Khaw KS, Ngan Kee WD, Wong M, Ng F, Lee A. Spinal ropivacaine for cesarean delivery: a comparison of hyperbaric and plain solutions. Anesth Analg 2002; 94: 680-685.
 
5.
Sanli S, Yegin A, Kayacan N, Yilmaz M, Coskunfi rat N, Karsli B. Eff ects of hyperbaric spinal ropivacaine for cesarean section: with or without fentanyl. Eur J Anaesthesiol 2005; 22: 457-461.
 
6.
Danelli G, Fanelli G, Berti M, Cornini A, Lacava L, Nuzzi M, Fanelli A.: Spinal Ropivacaine or Bupivacaine for Cesarean Delivery: A Prospective, randomized, Double-Blind Comparision. Reg Anesth Pain Med 2004; 29: 221-226.
 
7.
Malinovsky JM, Charles F, Kick O, Lepage JY, Malinge M, Cozian A, Bouchot O, Pinaud M. Intrathecal anesthesia: ropivacaine versus bupivacaine. Anesth Analg 2000; 91: 1457-1460.
 
8.
Gautier PE, De Kock M, Van Steenberge A, Poth N, Lahaye-Goff art B, Fanard L, Hody JL.: Intrathecal ropivacaine for ambulatory surgery. Anesthesiology 1999; 91: 1239-1245.
 
9.
Khaw KS, Ngan Kee WD, Wong EL, Liu JY, Chung R. Spinal ropivacaine for cesarean section: dose-fi nding study. Anesthesiology 2000; 95: 1346-1350.
 
10.
Whiteside JB, Burke D, Wildsmith JA. Comparision of ropivacaine 0,5% (in glucose 5%) with bupivacaine 0,5% (in glucose 8%) for spinal anaesthesia for elective surgery. Br J Anaesth.2003; 90: 304-308.
 
11.
Whiteside JB, Burke D, Wildsmith JAW. Spinal anaesthesia with ropivacaine 5 mg/ml in glucose 10mg/ml or 50mg/ml. Br J Anaesth 2001; 86: 241-244.
 
12.
Hansen TG. Ropivacaine: a pharmacological review. Expert Rev Neurother. 2004; 4: 781-791.
 
13.
Owen MD, Dean LS. Ropivacaine. Expert Opin Pharmacother 2000; 1: 325-336.
 
14.
Markham A, Faulds D. Ropivacaine. A review of its pharmacology and therapeutic use in regional anaesthesia. Drugs.
 
15.
McClellan KJ, Faulds D. Ropivacaine: an update of its use in regional anaesthesia. Drugs 2000; 60: 1065-1093.
 
16.
Levin A, Datta S, Camman WR. Intrathecal ropivacaine for labor analgesia: a comparision with bupivacaine. Anesth Analg. 1998; 87: 624-627.
 
17.
Celleno D, Parpaglioni R, Frigo G, Barbati G. Intrathecal levobupivacaine and ropivacaine for cesarean section. Minerva Anestesiol 2005; 71: 521-525.
 
18.
Parpaglioni R, Frigo G, Lemma A, Sebastian M, Barbati G, Celleno D. Minimum local anaesthetic dose (MLAD) of intrathecal levobupivacaine and ropivacaine for Cesarean section. Anaesthesia 2006; 61: 110-115.
 
19.
Camorcia M, Capogna G, Columb MO. Minimum Local Analgesic Doses of Ropivacaine, Levobupivacaine, and bupivacaine for Intrathecal Labor Analgesia. Anesthesiology 2005; 102: 646-650.
 
20.
Lim Y, Ocampo CE, Sia AT. A comparison of duration of analgesia of intrathecal 2.5 mg of bupivacaine, ropivacaine, and levobupivacaine in combined spinal epidural analgesia for patients in labor. Anesth Analg 2004; 98: 235-239.
 
21.
Runza M, Albani A, Tagliabue M, Haiek M, LoPresti S, Birnbach DJ. Spinal anesthesia using hyperbaric 0,75% versus hyperbaric 1% bupivacaine for cesarean section. Anesth Analg 1998; 87: 1099-1103.
 
22.
Richardson MG, Collins HV, Wissler RN. Intrathecal hypobaric versus hyperbaric bupivacaine with morphine for cesarean section. Anesth Analg 1998; 87: 336-340.
 
23.
Gallo F, Alberti A, Fongaro A, Negri MG, Carlot A, Altafi ni L, Valenti S.: Spinal anesthesia in cesarean section: 1% versus 0,5% hyperbaric bupivacaine. Minerva Anestesiol 1996; 62: 9-15.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top