Ocena sekrecji IL-6 przez komórki nowotworowe jelita grubego traktowane kwasem fitynowym
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Beata Parfiniewicz   

Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach 41-200 Sosnowiec, Katowicach, 41-200 Sosnowiec, ul. Narcyzow 1; tel. (32) 364 10 72
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:23-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Szereg danych wskazuje, że interleukina-6 (IL-6) może odgrywać potencjalną rolę w patogenezie raka jelita grubego. W ciągu ostatnich lat szczególną uwagę naukowców zwraca aktywność przeciwnowotworowa kwasu fitynowego (IP6), ufosforylowanego węglowodanu, składnika diety bogatobłonnikowej. Pojawiły się sugestie, że może on modulować przebieg reakcji odpornościowych i stanów zapalnych między innymi poprzez regulację syntezy cytokin takich jak IL-6. Celem pracy była ocena wpływu IP6 na sekrecję IL-6 przez komórki nowotworowe jelita grubego linii Caco-2.

Materiał i metody:
Komórki linii Caco-2 eksponowano na działanie IP6 w stężeniach 1,0; 2,5; 5,0 mM przez 1; 6; 12 i 24 godziny. Oznaczenie stężenia IL-6 w hodowlach przeprowadzono przy użyciu testu ELISA, natomiast do oznaczenia stężenia białka zastosowano metodę Bradforda. Stężenie IL-6 wyrażono w pg/mg białka komórek.

Wyniki:
Stwierdzono, że transformowane komórki nabłonkowe jelita grubego linii Caco-2 wykazują konstytutywną sekrecję IL-6, utrzymującą się na stałym poziomie w czasie trwania doświadczenia. IP6 posiada zdolność do zmniejszania tej sekrecji w sposób zależny od jego stężenia i czasu działania na komórki.

Wnioski:
Wyniki badań sugerują, że IP6 obecny w świetle jelita może wywierać efekty immunoregulatorowe związane ze zmianami sekrecji IL-6 w komórkach nabłonka jelitowego.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (27)
1.
Wcisło G., Szenajch J., Bodnar L. i wsp. Rak jelita grubego w świetle współczesnych badań molekularnych. Współcz. Onkol. 2006; 10: 103-110.
 
2.
Kamińska J., Kowalska M., Kotowicz B., Fukasiewicz M. Cytokiny jako niezależne czynniki prognostyczne u chorych na nowotwory złośliwe. Współcz. Onkol. 2006; 10: 259-262.
 
3.
Łukaszewicz M., Mroczko B., Szmitowski M. Znaczenie kliniczne interleukiny-6 (IL-6) jako czynnika rokowniczego w chorobie nowotworowej. Pol. Arch. Med. Wewn. 2007; 117: 247-251.
 
4.
Ziółko E., Zych R., Bucior J. Biologiczne zależności między interleukiną-6 a szpiczakiem mnogim i ich następstwa kliniczne. Ann. Acad. Med. Siles. 2004; 58: 194-203.
 
5.
Augustyniak D., Majkowska-Skrobek G., Basiewicz-Worsztynowicz B., Jankowski A. Rola kompleksu IL-6/sIL-6R oraz jego naturalnego inhibitora sgp130 w modulowaniu procesu zapalnego. Post. Biochem. 2006; 52: 194-203.
 
6.
Hong D.S., Angelo L.S., Kurzrock R. Interleukin-6 and its receptor in cancer. Cancer 2007; 110: 1911-1928.
 
7.
Somers W., Stahl M., Seehra J.S. A crystal structure of interleukin-6: implications for a novel mode of receptor dimerization and signaling. EMBO J. 1997; 16: 989-007.
 
8.
Klimiuk P.A., Sierakowski S., Gińdzieńska-Sieśkiewicz E., Chwiećko J. Przydatność oznaczania w surowicy krwi stężeń interleukiny-6 (IL-6), metaloproteinaz i ich tkankowych inhibitorów w ocenie aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 2005; 43: 239-242.
 
9.
Becker C., Fantini M.C., Wirtz S. i wsp. IL-6 signaling promotes tumor growth in colorectal cancer. Cell Cycle 2005; 4: 217-220.
 
10.
Salgado R., Junius S., Benoy I. Circulating interleukin-6 predictors survival in patients with metastatic breast cancer. Int. J. Cancer 2003; 103: 642-646.
 
11.
Esfandi F., Mahammadzadeh Ghobadloo S., Basati G. Interleukin-6 level in patients with colorectal cancer. Cancer Lett. 2006; 244: 76-78.
 
12.
Vucenik I., Shamshuddin A. M. Protection against cancer by dietary IP6 and inositol. Nutr. Cancer 2006; 55: 109-125.
 
13.
Shamsuddin A.M. Inositol phosphates have a novel anticancer function J. Nutr. 1995; 125: 725S-732S.
 
14.
Vucenik I., Shamsuddin A.M. Cancer inhibition by inositol hexaphosphate (IP6) and inositol: from laboratory to clinic J. Nutr. 2003; 133: 3778S-3784S.
 
15.
Węglarz L., Molin I., Orchel A., Parfi niewicz B Dzierżewicz Z. Quantitative analysis of the level of p53 and p21WAF1 mRNA in human colon camcer HT-29 cells treated with inositol hexaphosphate. Acta Biochim. Pol. 2006; 53: 349-356.
 
16.
Węglarz L., Parfi niewicz B., Dzierżewicz Z., Wilczok T. Kwas fi ynowy jako potencjany czynnik przeciwnowotworowy jelita grubego. Gastroenterol. Pol. 2003; 10: 441-448.
 
17.
Fox C.H., Eberl M. Phytic acid (IP6) novel broad spectrum anti-neoplastic agent: a systematic review. Complement. Ther. Med. 2002; 10:220-234.
 
18.
Eggleton P. Eff ect of IP6 on human neutrophil cytokine production and cell morphology. Anticancer Res 1999; 19: 3711-3715.
 
19.
Shirota K., LeDuy L., Yuan S.Y., Jothy S. Interleukin-6 and its receptor are expressed in human intestinal epithelial cells. Virchows Arch. Cell Pathol. Incl. Mol. Pathol. 1990; 58: 303-308.
 
20.
BrozekW., Bises G., Fabjani G., Cross H. S., Peterlik M. Clone-specifi c expression, transcriptional regulation, and action of interleukin-6 in human colon carcinoma cells. BMC Cancer 2008; 8: 8-16.
 
21.
Legrand-Poels S., Schoonbroodt S., Piette J. Regulation of interleukin-6 gene expression by pro-infl ammatory cytokines in a colon cancer cell line. Biochem. J. 2000; 349: 765-773.
 
22.
Jung H. C., Eckmann L., Yang S. K., Panja A., Fierer J., Morzycka-Wróblewska E. A distinc array of proinfl ammatory cytokines is expressed in human colon epithelial cells in response to bacterial invasion. J. Clin. Invest. 1995; 95: 55-65.
 
23.
Węglarz L., Wawszczyk J., Orchel A., Jaworska-Kik M., Dzierżewicz Z. Phytic acid modulates in vitro IL-8 and IL-6 release from colonic epithelial cells stimulated with LPS and IL-1 . Dig. Dis. Sci. 2007; 52: 93-102.
 
24.
. Ullah A., Shamsuddin A. M., Dose-dependent inhibition of large intestinal cancer by inositol hexaphosphate in F 344 rats. Carcinogenesis 1990; 11: 2219-2222.
 
25.
Verghese M., Rao D. R., Chawan L. T., Walker L. T., Shackelford L. Anticarcinogenic eff ect of phytic acid (IP6): apoptosis as a possible mechanism of action. LWT – Food Sci. Tech. 2006; 39: 1093-1098.
 
26.
Węglarz L., Parfi niewicz B., Orchel A., Wawszczyk J., Kierot J. Antiproliferative and apoptocic eff ects of inositol hexaphosphate on human colon cancer Caco-2 cells. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61: 477-484.
 
27.
Zhang Z., Song Y., Wang X. Inositol hexaphosphate – induced enhancement of natural killer cell activity correlates with suppresion of colon carcinogenesis in rats. World J. Gastroenterol. 2005; 11: 5044-5046.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top