Drzewa klasyfikacyjne w medycynie
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Analizy Instrumentalnej / Zakład Statystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Aleksander Jerzy Owczarek   

Katedra Analizy Instrumentalnej / Zakład Statystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy zaprezentowano zastosowanie komputerowych systemów diagnostyki medycznej w medycynie. Przedstawiono budowę klasycznego drzewa decyzyjnego oraz zalety i wady stosowania drzew klasyfikacyjnych. Ponadto omówiono działanie drzew klasyfikacyjnych w świetle innych klasycznych metod statystycznych, takich jak analiza dyskryminacyjna czy regresja logistyczna, z uwzględnieniem problemu współliniowości zmiennych, problemu występowania tzw. danych niepełnych. Podano wybrane przykłady zastosowania drzew klasyfikacyjnych w medycynie.
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top