Udział VEGF-A i jego receptorów w procesie angiogenezy
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 
 
Autor do korespondencji
Anna Maria Uttecht - Pudełko   

Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tworzenie naczyń krwionośnych jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju organizmu i przebiegu procesów naprawczych, ale też kluczowe w progresji choroby nowotworowej i generacji przerzutów odległych w guzach litych. Główną cytokiną promującą rozwój nowych naczyń krwionośnych jest naczyniowo – śródbłonkowy czynnik wzrostu VEGF, natomiast jego rozpuszczalne receptory VEGF (sVEGF-R1 i sVEGF-R2), w związku z wychwytywaniem wolnych cząsteczek VEGF-A i ich neutralizacją, charakteryzuje aktywność antyangiogenna
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top