Patogeneza, profilaktyka i leczenie choroby tętnic obwodowych.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Brodziak   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, ul. Kościelna 13, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autor dokonuje przeglądu najnowszych ustaleń dotyczących etiologii, patogenezy oraz rozpoznawania i leczenia miażdżycy oraz specyfiki obranego wtórnego zespołu. Prócz przypomnienia istoty takich mechanizmami patogenetycznych jak zaburzenia funkcji makrofagów, procesów zapalnych i zaburzeń krzepnięcia rozważane są możliwe pierwotne przyczyny uszkodzenia śródbłonka naczyń. Podkreśla się powiązania pomiędzy stanem śródbłonka naczyniowego a stylem życia. Autor zwraca uwagę, że poszukując pierwotnych przyczyn uszkodzenia śródbłonka należy rozważyć zaproponowane już wiele lat temu czynniki osobowościowe i behawioralne takie jak wrogości , agresywność, impulsywność i depresja. Autor wskazuje, że zaburzenia lipidowe są powiązane z występowaniem zapalenia śródbłonka. Podkreśla on także, że choć znana jest już od dawna predyspozycja rodzina to dotychczasowe badania genetyczne nie określiły krytycznych chorobotwórczych wariantów genów co skłoniło do sformułowania pojęcia tzw. „brakujących wyznaczników dziedziczności ". Podkreślono także, że wykazanie tak zwanych klasycznych czynników ryzyka nie umożliwia precyzyjnego prognozowania wystąpienia choroby stąd współczesne poszukiwania tzw. nowych biomarkerów miażdżycy. Przedstawienie specyfiki choroby tętnic obwodowych ułatwia autorowi uświadomienie klinicystom sposobów łączenia zwalczania uogólnionych objawów choroby z leczeniem miejscowych, zlokalizowanych zmian naczyniowych. Oprócz omówienia farmakologicznych i chirurgicznych sposobów leczenia autorzy omawiają także rozpoczęte niedawno próby stymulowania rozwoju naczyń obocznych. Przedstawione przez autorów rozważania i wnioski mają duże znaczenie dla procesu dydaktycznego dotyczącego tego najbardziej rozpowszechnionego schorzenia.
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top