Próba porównania kondycji psychicznej Belgijskich i Polskich studentów pielęgniarstwa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
 
2
Département Paramédical, Haute École de Namur
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Brodziak   

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, tel./fax. 32 2812122
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:55-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WSTĘP:
Wypowiedzi wielu publicystów, a także niektóre obserwacje własne przemawiają za tym, iż ogólna kondycja psychiczna nie jest bardzo dobra. Wątpliwości dotyczące jakości przeciętnego stanu psychicznego dotyczą w szczególności ludzi młodych. Powstaje także pytanie czy kondycja psychiczna młodych ludzi w naszym kraju różni się znacząco od przeciętnego stanu psychicznego w innych krajach europejskich.

MATERIAŁ I METODY:
Autorzy pracy korzystając z opracowanego przez siebie ankietowego narzędzia pomiarowego, przedstawionego w poprzedniej pracy dokonali badania porównawczego kondycji psychicznej dwóch bardzo podobnych grup młodych osób. Były to studentki pielęgniarstwa pierwszego roku studiów w Belgii i w Polsce

WYNIKI:
Wykonane badanie wykazało znamienne statystycznie różnice. Wydaje się, że studentki w Belgii mają mniej problemów emocjonalnych, natomiast ich angażowanie się wobec wyzwań społecznych jest mniejsze aniżeli wśród studentek w Polsce.

WNIOSKI:
Istnieją przesłanki świadczące za tym, że ogólna kondycja psychiczna narodów europejskich nie jest dobra. Uzasadnia to podjęcie dalszych badania porównujących kondycję psychiczną młodych ludzi różnych krajów europejskich.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (5)
1.
Benoît Floch B. Les 16-25 ans, génération qui a perdu foi en l’avenir. Le Monde, 09.03.2009.
 
2.
Hartman J. Szkoła buja w obłokach - Większość nowych studentów kompletnie nic nie umie - 10 % studentów to analfabeci, zdolni jedynie zapisać ciąg znaków bez wielkich liter, bez kropek, bez sensu. Gazeta wyborcza, 9.04.2009: 20.
 
3.
Hernández - Quevedo C., Jones A.M., Rice N. Persistence in health limitations: a European comparative analysis. J Health Econ. 2008; 27:1472-1488.
 
4.
König HH., Bernert S., Angermeyer MC i współ. Comparison of population health status in six european countries: results of a representative survey using the EQ-5D questionnaire. Med Care. 2009;47:255- 261.
 
5.
Brodziak A., Lecomte M-A. Ankieta dla międzynarodowych badań porównawczych kondycji psychicznej wybranych grup osób. Ann Acad Med. Siles 209; 63: 48-54.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top