Guz Frantz rzadką przyczyną bólu brzucha u dzieci – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Radiologii Pediatrycznej Katedry Radiologii Ogólnej i Zabiegowej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
2
Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Autor do korespondencji
Lidia Strzelczuk-Judka   

Zakład Radiologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, tel./fax (61) 8491-597
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:118-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Guz Frantz (lity pseudobrodawkowaty nowotwór trzustki, guz Hamoudiego) jest rzadkim, zwykle łagodnym guzem o nieznanej etiologii, występującym głównie u młodych kobiet. Guz ten jest zazwyczaj bezobjawowy, może być jednak przyczyną bólu lub dyskomfortu ze strony jamy brzusznej. W opisywanym przez nas przypadku guz był przyczyną bólu brzucha u 14-letniej, zdrowej dotychczas pacjentki. W wykonanych badaniach obrazowych – ultrasonografii oraz tomografii komputerowej – uwidoczniono dużą masę guza w nadbrzuszu i śródbrzuszu lewym, którego punktem wyjścia była najprawdopodobniej trzustka. Wykonano biopsję metodą laparoskopową, potwierdzającą wstępne rozpoznanie. Guz wraz z ogonem trzustki usunięto metodą laparotomii bez powikłań. Opisany przez nas przypadek pokazuje, iż lity pseudobrodawkowaty guz trzustki może być rzadką przyczyną bólu brzucha u pacjentów pediatrycznych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Frantz V.K. Tumors of pancreas. In: Atlas of Tumor Pathology. Armed forces Institute of Pathology. Washington 1959, pp. 32–33.
 
2.
Chen X., Zhou G.W., Zhou H.J., Peng C.H., Li H.W. ‘Diagnosis and treatment of solid-pseudopapillary tumors of the pancreas. Hepatobiliary Pancreat. Dis. Int. 2005; 4(3): 456–459.
 
3.
Papavramidis T., Papavramidis S. Solid pseudopapillary tumors of the pancreas: review of 718 patients reported in English literature. J. Am. Coll. Surg. 2005; 200: 965–972.
 
4.
Jung S.E., Kim D.Y., Park K.W., Lee S.C., Jang J.J., Kim W.K. Solid and papillary epithelial neoplasm of the pancreas in children. World J. Surg. 1999; 23: 233–236.
 
5.
Golden C.B., Feusner J.H. Malignant abdominal masses in children: quick guide to evaluation and diagnosis. Pediatr. Clin. North Am., 2002; 49: 1369–1392.
 
6.
Słowik-Moczydłowska Ż., Gogolewski M., Yaqoub S., Piotrowska A., Kamiński A. Solid pseudopapillary tumor of the pancreas (Frantz’s tumor): two case reports and a review of the literature. J. Med. Case Rep. 2015; 9: 268.
 
7.
Escobar M.A., Bond B.J., Schopp J. Solid pseudopapillary tumour (Frantz’s tumour) of the pancreas in childhood. BMJ Case Rep. 2014; 2014: pii: bcr 2013200889.
 
8.
Oliveira Lima S., Rocha Santana V., Correia Leao S., Faro Santos P.S., De Alburquerque Jr R.L.C. Solid-pseudopapillary tumor of pancreas in a young woman: a case report and literature review. Rev. Médica Chile 2012; 140: 1179–1184.
 
9.
Karatag O., Yenice G., Ozkurt H., Basak M., Basaran C., Yilmaz B. A case of solid pseudopapillary tumor of the pancreas. World J. Gastroenterol. 2006: 12: 6239–6243.
 
10.
Spătaru R.I., Enculescu A., Popoiu M.C. Gruber-Frantz tumor: a very rare pathological condition in children. Rom. J. Morphol. Embryol. 2014; 55: 1497–1501.
 
11.
Lam K.Y., Lo C.Y., Fan S.T. Pancreatic solid-cystic-papillary tumor: clinicopathologic features in eight patients from Hong Kong and review of the literature. World J. Surg. 1999; 23: 1045–1050.
 
12.
Pattanshetti V.M., Vinchurkar K., Pattanshetti S.V. Solid pseudo papillary tumor of pancreas: Presenting as acute abdomen in a female child. 2014; 35: 184–186.
 
13.
Santini D., Poli F., Lega S. Solid-papillary tumors of the pancreas: histopathology. JOP 2006; 7: 131–136.
 
14.
Hwang J., Kim D.Y., Kim S.C., Namgoong J.M., Hong S.M. ‘Solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas in children: can we predict malignancy? J. Pediatr. Surg. 2014; 49: 1730–1733.
 
15.
Ranganath S.H., Lee E.Y., Eisenberg R.L. Focal cystic abdominal masses in pediatric patients. AJR Am. J. Roentgenol. 2012; 199: W1–W16.
 
16.
Coleman K.M., Doherty M.C., Bigler S.A. Solid-pseudopapillary tumor of the pancreas. Radiographics 2003; 23(6): 1644–1648.
 
17.
Nachulewicz P., Rogowski B., Obel M., Woźniak J. Central Pancreatectomy as a Good Solution in Frantz Tumor Resection: A Case Report. Medicine (Baltimore) 2015; 94; e1165.
 
18.
Terris B., Cavard C. Diagnosis and molecular aspects of solid-pseudopapillary neoplasms of the pancreas. Semin. Diagn. Pathol. 2014; 31: 484–490.
 
19.
Jiménez-Fuertes M., Ramírez-García J.R., Ruiz-Tovar J., Díaz García G., Durán-Poveda M. Solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas. Cirugia Espanola 2016; 94: e31–e33.
 
20.
Parelkar S.V., Oak S.N., Kapadnis S.P., Sanghvi B.V., Joshi P.B., Sathe P., Mundada D., Shetty S. Solid pseudo papillary tumor of the pancreas: An unusual tumor in children. J. Indian Assoc. Pediatr. Surg. 2013; 18: 38–40.
 
21.
Tlili Y., Thiesse P., Lemaistre A.I., Dubois R., Faure-Conter C. Percutaneous cytologic diagnosis of solid pseudopapillary tumors of pancreas in children. J. Pediatr. Hematol. Oncol. 2013; 35(2): 90–92.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top