Ocena skuteczności oraz ryzyka powikłań „bezramowej” biopsji stereotaktycznej guzów mózgu opartej na neuronawigacji i badaniu MRI
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
 
2
Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Chodakowski   

Oddział Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. +48 792 840 620; fax: +48 792 840 620
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:122-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Biopsja stereotaktyczna jest stosunkowo często wykorzystywanym sposobem diagnostyki guzów mózgu. „Złotym standardem” pozostaje nadal biopsja przy użyciu ramy stereotaktycznej, ale tak zwana biopsja „bezramowa”, wykonywana przy użyciu odpowiedniego systemu neuronawigacji, wydaje się bezpieczną i wygodną alternatywą. Autorzy ocenili skuteczność i bezpieczeństwo opartej na MRI „bezramowej” biopsji stereotaktycznej guzów mózgu.

Materiał i metody:
Przeanalizowano retrospektywnie 42 przypadki pacjentów, u których wykonano biopsję „bezramową” guza mózgu w latach 2011–2013. Do jej wykonania użyto systemu neuronawigacji BrainLab™ z przystawką VarioGuide oraz igły z bocznym oknem tnącym. Plan zabiegu oparto na obrazie MRI głowy. W każdym przypadku pobierano co najmniej 3 próbki z różnych trajektorii. Materiał był każdorazowo oceniany histopatologicznie w tym samym ośrodku.

Wyniki:
Jednoznaczny wynik rozpoznania histopatologicznego uzyskano w 85,7% przypadków (37 z 42 przypadków). W 14,3% przypadków (6 chorych) otrzymano wynik patologiczny, ale niepozwalający na postawienie konkret-nego rozpoznania histopatologicznego. Jeden pacjent (2,4%) z astrocytoma WHO III zmarł w wyniku okołooperacyjnego krwotoku dokomorowego. Inne istotne klinicznie powikłania okołooperacyjne wystąpiły w 2 przypadkach (4,8%), przy czym w jednym wszelkie dolegliwości ustąpiły przed wypisem ze szpitala. Diagnostyka histopatologiczna wykazała: 12 przypadków GBM (28,6%), 8 przypadków astrocytoma WHO III (19%), 10 przypadków astrocytoma WHO II (23,8%), 1 przerzut (2,4%), 1 chłoniak (2,4%) oraz 2 inne zmiany (4,8%). Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic w stanie pacjentów przed i po zabiegu.

Wnioski:
Biopsja „bezramowa” jest skutecznym i stosunkowo bezpiecznym sposobem diagnostyki guzów mózgu. Ten rodzaj biopsji cechuje się również szybszym wykonaniem. Wydaje się, że może być rekomendowana jako wygodna alternatywa dla biopsji w ramie stereotaktycznej.

 
REFERENCJE (20)
1.
Woodworth G., McGirt M.J., Samdani A., Garonzik I., Olivi A., Weingart J.D. Accuracy of frameless and frame-based image-guided stereotactic brain biopsy in the diagnosis of glioma: comparison of biopsy and open resection specimen. Neurol. Res. 2005; 27(4): 358–362.
 
2.
Nishihara M., Takeda N., Harada T. i wsp. Diagnostic yield and morbidity by neuronavigation‐guided frameless stereotactic biopsy using magnetic resonance imaging and by frame‐based computed tomography‐guided stereotactic biopsy. Surg. Neurol. Int. 2014; 5(Suppl. 8): 421–S426.
 
3.
Amin D.V., Lozanne K., Parry P.V., Engh J.A., Seelman K., Mintz A. Image-guided frameless stereotactic needle biopsy in awake patients without the use of rigid head fixation. J. Neurosurg. 2011; 114: 1414–1420.
 
4.
Apuzzo M.L., Chandrasoma P.T., Cohen D., Zee C.S,. Zelman V. Computed imaging stereotaxy: Experience and perspective related to 500 procedures applied to brain masses. Neurosurgery 1987; 20: 930–937.
 
5.
Apuzzo M.L., Sabshin J.K. Computed tomographic guidance stereotaxis in the management of intracranial mass lesions. Neurosurgery 1983; 12(3): 277–285.
 
6.
Dammers R., Haitsma I.K., Schouten J.W., Kros J.M., Avezaat C.J., Vincent A.J. Safety and efficacy of frameless and frame‐based intracranial biopsy techniques. Acta Neurochir. (Wien) 2008; 150(1): 23–29.
 
7.
Dorward N.L., Paleologos T.S., Alberti O., Thomas D.G. The advantages of frameless stereotactic biopsy over frame-based biopsy. Br. J. Neurosurg. 2002; 16: 110–118.
 
8.
Gralla J., Nimsky C., Buchfelder M., Fahlbusch R., Ganslandt O. Frameless stereotactic brain biopsy procedures using the Stealth Station: Indications, accuracy and results. Zentralbl. Neurochir. 2003; 64: 166–170.
 
9.
Tanei T., Takebayashi S., Nakahara N., Nagatani T., Wakabayashi T. Biopsy of brain parenchymal lesions: procedure selection and ingenuity of accurate and safety biopsy. No Shinkei Geka. 2014; 42(9): 837–840.
 
10.
Grossman R., Sadetzki S., Spiegelmann R., Ram Z. Haemorrhagic complications and the incidence of asymptomatic bleeding associated with stereotactic brain biopsies. Acta Neurochir. (Wien) 2005; 147: 627–631.
 
11.
Lunsford L.D., Niranjan A., Khan A.A., Kondziolka D. Establishing a benchmark for complications using frame-based stereotactic surgery. Stereotact. Funct. Neurosurg. 2008; 86: 278–287.
 
12.
Kongkham P.N., Knifed E., Tamber M.S., Bernstein M. Complications in 622 cases of frame-based stereotactic biopsy, a decreasing procedure. Can. J. Neurol. Sci. 2008; 35: 79–84.
 
13.
McGirt M.J., Woodworth G.F., Coon A.L. Independent predictors of morbidity after image-guided stereotactic brain biopsy: A risk assessment of 270 cases. J. Neurosurg. 2005; 102: 897–901.
 
14.
Paleologos T.S., Dorward N.L., Wadley J.P., Thomas D.G. Clinical validation of true frameless stereotactic biopsy: Analysis of the first 125 consecutive cases. Neurosurgery 2001; 49: 830–835.
 
15.
Heper A.O., Erden E., Savas A. An analysis of stereotactic biopsy of brain tumors and nonneoplastic lesions: A prospective clinicopathologic study. Surg. Neurol. 2005; 64 (Suppl. 2): S82–S88.
 
16.
Gempt J., Buchmann N., Ryang Y.M. Frameless image-guided stereotaxy with real-time visual feedbeck for brain biopsy. Acta Neurochir. (Wien) 2012; 154(9): 1663–1667.
 
17.
Wen D.Y., Hall W.A., Miller D.A., Seljeskog E.L., Maxwell R.E. Targeted brain biopsy: a comparison of freehand computed to – mography – guided and stereotactic techniques. Neurosurgery 1993; 32: 407–412.
 
18.
Barnett G.H., Miller D.W., Weisenberger J. Frameless stereotaxy with scalp-applied fiducial markers for brain biopsy procedures: experience in 218 cases. J. Neurosurg. 1999; 91: 569–576.
 
19.
Germano I.M., Queenan J.V. Clinical experience with intracranial brain needle biopsy using frameless surgical navigation. Comput. Aided. Surg. 1998; 3: 33–39.
 
20.
Hall W.A. The safety and efficacy of stereotactic biopsy for intracranial lesions. Cancer 1998; 82: 1749–1755.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top