Implantacja systemu Nellix w leczeniu przecieku typu IIIA u chorego ze stentgraftem aorty brzusznej
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
 
 
Autor do korespondencji
Rajmund Maciej Ratman   

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:65-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Chory 50-letni, po implantacji stentgraftu Jotec do aorty brzusznej w 2014 r., pozostający pod stałą opieką Poradni Chorób Naczyń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, zgłosił się na oddział z podejrzeniem przecieku typu IIIA. Obecność przecieku potwierdzono w badaniu angio-TK. Na podstawie wykonanych badań chorego zakwalifikowano do implantacji systemu Nellix do stentgraftu Jotec. Operowany 19.10.2017 r. Przebieg operacji bez powikłań, po implantacji w kontrolnej aortografii bez cech przecieku. W kontrolnym angio-TK miesiąc po leczeniu operacyjnym nie uwidoczniono przecieku, stenty systemu Nellix prawidłowo ułożone. Aktualnie pacjent przebywa w warunkach domowych, w stanie ogólnym dobrym. Ustalono termin kontroli, w tym ultrasonograficznej.
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top