Skuteczność zastosowania ozonu w stomatologii – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Mocny-Pachońska   

Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:69-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie właściwości, mechanizmu działania oraz skuteczności zastosowania ozonu we współczesnej stomatologii. Ozon jako alotropowa forma tlenu, o wzorze chemicznym O3, ma silne właściwości utleniające, co sprawia, że na jego działanie podatne są bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, wirusy, spory oraz komórki wegetatywne. Szerokie zastosowanie terapeutyczne w stomatologii ozon zawdzięcza właściwościom: przeciwdrobnoustrojowym, stymulującym układ odpornościowy, przeciwbólowym, detoksykacyjnym, antyhipoksyjnym, biosyntetycznym oraz biostymulującym. Ponadto znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach stomatologii: w profilaktyce, stomatologii zachowawczej (wybielanie zębów, leczenie nadwrażliwości zębiny), endodoncji, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej, protetyce oraz chirurgii stomatologicznej. Ozonoterapia, zarówno w postaci mieszaniny wodnej, jak i w formie gazowej, wspomaga efekty terapeutyczne, jednak dopracowania wymagają standardy jej zastosowania.
 
REFERENCJE (41)
1.
Anigacz W., Zakowicz E. Ochrona środowiska – podręcznik dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wyd. Politechnika Opolska. Opole 2003: 40–219.
 
2.
WebElements. The periodic table of the elements – Oxygen – Essential information [online], http://www.webelements.com./ox... [Dostęp: 03.2017 r.].
 
3.
Bocci V. Ozone: A New Medical Drug. Springer. Dordrecht 2005.
 
4.
Rubin M.B. The history of ozone. IV. The isolation of pure ozone and determination of its physical properties. Bull. Hist. Chem. 2004; 29(2): 99–106.
 
5.
Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej. T. 2. PWN. Warszawa 2017, Tlenowce, s. 583–596.
 
6.
Seńczuk W. Toksykologia współczesna. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.
 
7.
Nagayoshi M., Fukuizumi T., Kitamura C., Yano J., Terashita M., Nishihara T. Efficacy of ozone on survival and permeability of oral microorganisms. Oral Microbiol. Immunol. 2004; 19(4): 240–246.
 
8.
Azarpazhooh A., Limeback H. The application of ozone in dentistry: a systematic review of literature. J. Dent. 2008; 36(2): 104–116, doi: 10.1016/j.jdent.2007.11.008.
 
9.
Krosowiak K., Śmigielski K., Dziugan P. Zastosowanie ozonu w przemyśle spożywczym. Przem. Spoż. 2007; 11: 26–29.
 
10.
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 2013; 12 [online], https://www.cdc.gov/niosh [Dostęp: 03.2017 r.].
 
11.
Frank-Piskorska A., Piskorski K. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego – wpływ na układ oddechowy człowieka. Przegl. Lek. 2002; 2: 65–73.
 
12.
Tiwari S., Avinash A., Katiyar S., Iyer A.A., Jain S. Dental applications of ozone therapy: A review of literature. Saudi J. Dent. Res. 2017; 8(1–2): 105–111, doi: 10.1016/j.sjdr.2016.06.005.
 
13.
Seidler V., Linetskiy I., Hubálkova H., Stanková H., Smucler R., Mazánek J. Ozone and its usage in general medicine and dentistry. A review article. Prague Med. Rep. 2008; 109(1): 5–13.
 
14.
Gupta G., Mansi B. Ozone therapy in periodontics. J. Med. Life 2012; 5(1): 59–67.
 
15.
Holmes J. Clinical reversal of root caries using ozone, double-blind, randomised, controlled 18-month trial. Gerodontology 2003; 20(2): 106–114.
 
16.
Dähnhardt J.E., Jaeggi T., Lussi A. Treating open carious lesions in anxious children with ozone. A prospective controlled clinical study. Am. J. Dent. 2006; 19(5): 267–270.
 
17.
Huth K.C., Paschos E., Brand K., Hickel R. Effect of ozone on non-cavitated fissure carious lesions in permanent molars. A controlled prospective clinical study. Am. J. Dent. 2005; 18(4): 223–228.
 
18.
Baysan A., Lynch E. Clinical reversal of root caries using ozone: 6-month results. Am. J. Dent. 2007; 20(4): 203–208.
 
19.
Baysan A., Lynch E. Effect of ozone on the oral microbiota and clinical severity of primary root caries. Am. J. Dent. 2004; 17(1): 56–60.
 
20.
Baysan A., Whiley R.A., Lynch E. Antimicrobial effect of a novel ozone-generating device on micro-organisms associated with primary root carious lesions in vitro. Caries Res. 2000; 34(6): 498–501.
 
21.
Nagayoshi M., Fukuizumi T., Kitamura C., Yano J., Terashita M., Nishihara T. Efficacy of ozone on survival and permeability of oral microorganisms. Oral Microbiol. Immunol. 2004; 19(4): 240–246.
 
22.
Baysan A., Beighton D. Assessment of the ozone-mediated killing of bacteria in infected dentine associated with non-cavitated occlusal carious lesions. Caries Res. 2007; 41(5): 337–341.
 
23.
Hauser-Gerspach I., Pfäffli-Savtchenko V., Dähnhardt J.E., Meyer J., Lussi A. Comparison of the immediate effects of gaseous ozone and chlorhexidine gel on bacteria in cavitated carious lesions in children in vivo. Clin. Oral Investig. 2009; 13(3): 287–291, doi: 10.1007/s00784-008-0234-4.
 
24.
Zaura E., Buijs M.J., Cate J.M. Effects of ozone and sodium hypochlorite on caries-like lesions in dentin. Caries Res. 2007; 41(6): 489–492.
 
25.
Schmidlin P.R., Zimmermann J., Bindl A. Effect of ozone on enamel and dentin bond strength. J. Adhes. Dent. 2005; 7(1): 29–32.
 
26.
Polydorou O., Pelz K., Hahn P. Antibacterial effect of an ozone device and its comparison with two dentin-bonding systems. Eur. J. Oral Sci. 2006; 114(4): 349–353.
 
27.
Abdelaziz K.M., Attia A. Bonding of contemporary adhesives to ozone-treated dentin surfaces. Rev. Clín. Pesq. Odontol. 2007; 3(3): 165–173.
 
28.
Garg R., Tandon S. Ozone: a new face of dentistry. Internet J. Dent. Sci. 2009; 7(2): 1–7.
 
29.
Zanjani V.A., Ghasemi A., Torabzadeh H., Jamali M., Razmavar S., Baghban A.A. Bleaching effect of ozone on pigmented teeth. Dent. Res. J. 2015; 12(1): 20–24.
 
30.
Urbaniak M., Wiench R., Dawiec M., Bublik A. Ozonoterapia w stomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem periodontologii. E-Dentico 2014; 6(52): 82–93.
 
31.
Ghobashy S.A., El-Tokhey H.M. In vivo study of the effectiveness of ozonized olive oil gel on inhibiting enamel demineralization during orthodontic treatment. J. Am. Sci. 2012; 8(10): 657–666.
 
32.
Siqueira J.F. Jr., Rocas I.N. Uncultivated phylotypes and newly named species associated with primary and persistent endodontic infections. J. Clin. Microbiol. 2005; 43(7): 3314–3319.
 
33.
Halbauer K., Prskalo K., Janković B., Tarle Z., Pandurić V., Kalenić S. Efficacy of ozone on microorganisms in the tooth root canal. Coll. Antropol. 2013; 37(1): 101–107.
 
34.
Nagayoshi M., Kitamura C., Fukuizumi T., Nishihara T., Terashita M. Antimicrobial effect of ozonated water on bacteria invading dentinal tubules. J. Endod. 2004; 30(11): 778–781.
 
35.
Cardoso M.G., de Oliveira L.D., Koga-Ito C.Y., Jorge A.O. Effectiveness of ozonated water on Candida albicans, Enterococcus faecalis, and endotoxins in root canals. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2008; 105(3): e85–91, doi: 10.1016/j.tripleo.2007.10.006.
 
36.
Ebensberger U., Pohl Y., Filippi A. PCNA-expression of cementoblasts and fibroblasts on the root surface after extraoral rinsing for decontamination. Dent. Traumatol. 2002; 18(5): 262–266.
 
37.
Al-Omiri M.K., Alhijawi M., AlZarea B.K., Abul Hassan R.S., Lynch E. Ozone treatment of recurrent aphthous stomatitis: a double blinded study. Sci. Rep. 2016; 6: 27772, doi: 10.1038/srep27772.
 
38.
Kumar T., Arora N., Puri G., Aravinda K., Dixit A., Jatti D. Efficacy of ozonized olive oil in the management of oral lesions and conditions: A clinical trial. Contemp. Clin. Dent. 2016; 7(1): 51–54, doi: 10.4103/0976-237X.177097.
 
39.
Kazancioglu H.O., Erisen M. Comparison of low-level laser therapy versus ozone therapy in the treatment of oral lichen planus. Ann. Dermatol. 2015; 27(5): 485–491, doi: 10.5021/ad.2015.27.5.485.
 
40.
Silva G.B., Sacono N.T., Othon-Leite A.F., Mendonça E.F., Arantes A.M., Bariani C., Duarte L.G., Abreu M.H., Queiroz-Júnior C.M., Silva T.A., Batista A.C. Effect of low-level laser therapy on inflammatory mediator release during chemotherapy-induced oral mucositis: a randomized preliminary study. Lasers Med. Sci. 2015; 30(1): 117–126, doi: 10.1007/s10103-014-1624-2.
 
41.
Shenberg J.E., Blum C. Gaseous and aqueous ozone therapy for treatment of mucositis secondary to chemotherapy/radiotherapy: a case report. Pain Pract. 2011; 21(3): 69–73.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top