Koszty społeczno-ekonomiczne chorób układu krążenia w Polsce i krajach Europy Środkowej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Statystyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Fysiologiska Kliniken Diagnostisk Centrum, Kalmar län, Szwecja
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Stanisław Choręza   

Zakład Statystyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:216-223
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Każdego roku choroby układu krążenia powodują ponad 4 mln zgonów w społeczeństwach 53 krajów europejskiego regionu WHO, z czego 1,9 mln przypada na kraje zrzeszone w Unii Europejskiej. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podaje, że w 2010 r. 13% zgonów w krajach Unii Europejskiej było następstwem choroby wieńcowej. Celem pracy jest analiza czynników społeczno-ekonomicznych ponoszonych w związku z chorobami układu krążenia oraz zasobów i nakładów przeznaczanych na finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowej.

Materiał i metody:
Analizie poddano dane statystyczne publikowane przez Europejski Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny w Polsce. Dane literaturowe pochodzą z czasopism indeksowanych w bazie Medline.

Wyniki:
W 2015 r. koszt ponoszony przez gospodarkę Unii Europejskiej z tytułu chorób układu krążenia szacowany był na ponad 210 mld €, z czego największą część – 52% – pochłaniały nakłady na opiekę zdrowotną, 25% obejmowały koszty utraconej produktywności, a 21% wydatki na opiekę pozasystemową. Udział środków dedykowanych na terapię chorób układu krążenia w budżetach systemów opieki zdrowotnej krajów Unii Europejskiej jest silnie zróżnicowany. Podczas gdy w Polsce schorzenia sercowo-naczyniowe absorbują aż 16% środków trafiających do systemu, w Danii i Szwecji odsetek ten stanowi jedynie 3% środków, we Francji i Niemczech odpowiednio 7% i 8%, w krajach Europy Środkowej – np. w Czechach i na Słowacji – 12%, na Węgrzech zaś 19%. Konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było zwiększenie nakładów budżetu państwa przeznaczanych na utrzymanie systemu opieki zdrowotnej. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Polska przeznaczyła na finansowanie systemu ochrony zdrowia w 2014 r. ponad 18,45 mld €, co stanowi 4,49% PKB.

 
REFERENCJE (15)
1.
Townsed N., Wilson L., Bhatnagar P., Wickramasinghe K., Rayner M., Nichols M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016. Eur. Heart J. 2016; 37(42): 3232–3245, doi: 10.1093/eurheartj/ehw334.
 
2.
Ferreira-González I. The epidemiology of coronary heart disease. Rev. Esp. Cardiol. 2014; 67(2): 139–144, doi: 10.1016/j.rec.2013.10.002.
 
3.
Nichols M., Townsend N., Scarborough P., Rayner M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update. Eur. Heart J. 2013; 34(39): 3028–3034, doi: 10.1093/eurheartj/eht356.
 
4.
Leal J., Luengo-Fernández R., Gray A., Petersen S., Rayner M. Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union. Eur. Heart J. 2006; 27(13): 1610–1619, doi: 10.1093/eurheartj/ehi733.
 
5.
Bansilal S., Castellano J.M., Fuster V. Global burden of CVD: focus on secondary prevention of cardiovascular disease. Int. J. Cardiol. 2015; 201(Suppl. 1): S1–S7, doi: 10.1016/S0167-5273(15)31026-3.
 
6.
Europejski Urząd Statystyczny [on-line], dostępne: https://ec.europa.eu/eurostat [Dostęp: 06.09.2017 r.].
 
7.
Suhrcke M., Urban D. Are cardiovascular diseases bad for economic growth? Health Econ. 2010; 19(12): 1478–1496, doi: 10.1002/hec.1565.
 
8.
Slavici T., Avram C., Mnerie G.V., Badescu A., Darvasi D., Molnar-Matei F., Ungureanu M.A. Economic efficiency of primary care for CVD prevention and treatment in Eastern European countries. BMC Health Serv. Res. 2013; 13: 75, doi: 10.1186/1472-6963-13-75.
 
9.
Wilsgaard T., Loehr L.R., Mathiesen E.B., Løchen M.L., Bønaa K.H., Njølstad I., Heiss G. Cardiovascular health and the modifiable burden of incident myocardial infarction: the Tromsø Study. BMC Public Health 2015; 15: 221, doi: 10.1186/s12889-015-1573-0.
 
10.
Jelani A., Jugdutt B.I. STEMI and heart failure in the elderly: role of adverse remodeling. Heart Fail. Rev. 2010; 15(5): 513–521, doi: 10.1007/s10741-010-9177-3.
 
11.
Ulusoy F.R., Yolcu M., Ipek E., Korkmaz A.F., Gurler M.Y., Gulbaran M. Coronary artery disease risk factors, coronary artery calcification and coronary bypass surgery. J. Clin. Diagn. Res. 2015; 9(5): OC06–OC10, doi: 10.7860/JCDR/2015/12081.5989.
 
12.
Wilkins E., Wilson L., Wickramasinghe K., Bhatnagar P., Leal J., Luengo-Fernandez R., Burns R., Rayner M., Townsend N. (2017). European Cardiovascular Disease Statistics 2017. European Heart Network, Brussels.
 
13.
Rivera B., Currais L. Economic growth and health: direct impact or reverse causation? Appl. Econ. Lett. 1999; 6(11): 761–764.
 
14.
Knowles S., Owen P.D. Education and health in an effective-labour empirical growth model. Economic Record 1997; 73(223): 314–328.
 
15.
Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 [on-line], https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top