Użyteczność punktacji Apfel w przewidywaniu pooperacyjnych nudności i wymiotów – doświadczenia jednego ośrodka
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Jerzy Krzych   

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:224–229
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pooperacyjne nudności i wymioty (postoperative nausea and vomiting – PONV) wpływają na pogorszenie komfortu pacjenta, przedłużają hospitalizację i mogą prowadzić do poważnych powikłań. Przewidywanie, u którego pacjenta ryzyko wystąpienia PONV jest duże, może pomóc lekarzowi w podjęciu decyzji o zastosowaniu profilaktyki przeciwwymiotnej.

Materiał i metody:
Przeprowadzono prospektywną obserwację w grupie 101 pacjentów (w tym 54 kobiet; mediana wieku 64 lata; 51 ASA3+), poddanych zabiegom operacyjnym w okresie od 01.2017 r. do 03.2017 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zebrano niezbędne dane demograficzne i kliniczne, oszacowano ryzyko w skali Apfel. Za ostateczny wynik przyjęto wystąpienie PONV w pierwszej dobie po zabiegu.

Wyniki:
Średni czas znieczulenia wynosił 216 ± 121 min. Większość pacjentów (n = 86) była hospitalizowana na oddziale chirurgii przewodu pokarmowego. Profilaktykę antyemetyczną zastosowano u 68 osób. Mediana skali Apfel wynosiła 2 pkt (IQR 2–3). Wynik maksymalny w skali Apfel uzyskało 14 pacjentów, natomiast PONV wystąpiły u 9. Chociaż żaden z pojedynczych czynników ryzyka nie był w stanie przewidzieć z dobrą skutecznością wystąpienia PONV, to całkowity wynik skali Apfel był przydatny w ¾ przypadków (AUC = 0,734; 95% CI 0,636–0,817; p < 0,01). Zastosowanie leków przeciwwymiotnych spowodowało 65% redukcję występowania PONV (OR = 0,35; 95% CI 0,08–1,4; p = 0,1).

Wnioski:
Skala Apfel z dość dobrą skutecznością pozwoliła przewidzieć, u kogo wystąpią PONV, jednak potrzebne są dalsze badania nad identyfikacją pacjentów, u których powinno się zastosować profilaktykę przeciwwymiotną.

 
REFERENCJE (23)
1.
Shaikh S.I., Nagarekha D., Hegade G., Marutheesh M. Postoperative nausea and vomiting: A simple yet complex problem. Anesth. Essays Res. 2016; 10(3): 388–396, doi: 10.4103/0259-1162.179310.
 
2.
Gan T.J., Diemunsch P., Habib A.S., Kovac A., Kranke P., Meyer T.A., Watcha M., Chung F., Angus S., Apfel C.C., Bergese S.D. i wsp. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth. Analg. 2014; 118(1): 85–113, doi: 10.1213/ANE.0000000000000002.
 
3.
Hill R.P., Lubarsky D.A., Phillips-Bute B., Fortney J.T., Creed M.R., Glass P.S., Gan T.J. Cost-effectiveness of prophylactic antiemetic therapy with ondansetron, droperidol, or placebo. Anesthesiology 2000; 92(4): 958–967.
 
4.
Apfel C.C., Läärä E., Koivuranta M., Greim C.A., Roewer N. A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting: conclusions from cross-validations between two centers. Anesthesiology 1999; 91: 693–700.
 
5.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza; Rozdz. 4 (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152). Dostęp: http://isap.sejm.gov.pl/.
 
6.
Pechhold M., Walldén J. Is PONV still a problem? Eur. J. Anaesthesiol. 2013; 30(e-Suppl. 51): 8(1AP1-6).
 
7.
Horn C.C., Wallisch W.J., Homanics G.E., Williams J.P. Pathophysiological and neurochemical mechanisms of postoperative nausea and vomiting. Eur. J. Pharmacol. 2014; 722: 55–66, doi: 10.1016/j.ejphar.2013.10.037.
 
8.
Apfel C.C., Heidrich F.M., Jukar-Rao S., Jalota L., Hornuss C., Whelan R.P., Zhang K., Cakmakkaya O.S. Evidence-based analysis of risk factors for postoperative nausea and vomiting. Br. J. Anaesth. 2012; 109(5): 742–753, doi: 10.1093/bja/aes276.
 
9.
Sawatzky J.A., Rivet M., Ariano R.E., Hiebert B., Arora R.C. Post-operative nausea and vomiting in the cardiac surgery population: who is at risk? Heart Lung 2014; 43(6): 550–554, doi: 10.1016/j.hrtlng.2014.07.002.
 
10.
Rodseth R.N., Gopalan P.D., Cassimjee H.M., Goga S. Reduced incidence of postoperative nausea and vomiting in black South Africans and its utility for a modified risk scoring system. Anesth. Analg. 2010; 110(6): 1591–1594, doi: 10.1213/ANE.0b013e3181da9005.
 
11.
Pierre S., Benais H., Pouymayou J. Apfel’s simplified score may favourably predict the risk of postoperative nausea and vomiting. Can. J. Anaesth. 2002; 49(3): 237–242, doi: 10.1007/BF03020521.
 
12.
Weilbach C., Rahe-meyer N., Raymondos K., Weissig A., Scheinichen D., Piepenbrock S. Postoperative nausea and vomiting (PONV): usefulness of the Apfel-score for identification of high risk patients for PONV. Acta Anaesthesiol. Belg. 2006; 57(4): 361–363.
 
13.
Eberhart L.H., Högel J., Seeling W., Staack A.M., Geldner G., Georgieff M. Evaluation of three risk scores to predict postoperative nausea and vomiting. Acta Anaesthesiol. Scand. 2000; 44(4): 480–488.
 
14.
Smith C.A., Ruth-Sahd L. Reducing the Incidence of Postoperative Nausea and Vomiting Begins With Risk Screening: An Evaluation of the Evidence. J. Perianesth. Nurs. 2016; 31(2): 158–171, doi: 10.1016/j.jopan.2015.03.011.
 
15.
Kappen T.H., Moons K.G., van Wolfswinkel L., Kalkman C.J., Ver-gouwe Y., van Klei W.A. Impact of risk assessments on prophylactic antiemetic prescription and the incidence of postoperative nausea and vomiting: a cluster-randomized trial. Anesthesiology 2014; 120(2): 343–354, doi: 10.1097/ALN.0000000000000009.
 
16.
Eger E.I. 2nd, Bowland T., Ionescu P., Laster M.J., Fang Z., Gong D., Sonner J., Weiskopf R.B. Recovery and kinetic characteristics of desflurane and sevoflurane in volunteers after 8-h exposure, including kinetics of degradation products. Anesthesiology 1997; 87(3): 517–526.
 
17.
Matsuura H., Inoue S., Kawaguchi M. The risk of postoperative nausea and vomiting between surgical patients received propofol and sevoflurane anesthesia: A matched study. Acta Anaesthesiol. Taiwan 2016; 54(4): 114–120, doi: 10.1016/j.aat.2016.09.002.
 
18.
Apfel C.C., Stoecklein K., Lipfert P. PONV: a problem of inhalational anaesthesia? Best Pract. Res. Clin. Anaesthesiol. 2005; 19(3): 485–500.
 
19.
Bilgin T.E., Birbicer H., Ozer Z., Doruk N., Tok E., Oral U. A comparative study of the antiemetic efficacy of dexamethasone, ondansetron, and metoclopramide in patients undergoing gynecological surgery. Med. Sci. Monit. 2010; 16(7): CR336–341.
 
20.
Sun R., Klein K.W., White P.F. The effect of timing of ondansetron administration in outpatients undergoing otolaryngologic surgery. Anesth. Analg. 1997; 84(2): 331–336.
 
21.
Tang J., Wang B., White P.F., Watcha M.F., Qi J., Wender R.H. The effect of timing of ondansetron administration on its efficacy, cost-effectiveness, and cost-benefit as a prophylactic antiemetic in the ambulatory setting. Anesth. Analg. 1998; 86(2): 274–282.
 
22.
Horosz B., Nawrocka K., Malec-Milewska M. Anaesthetic perioperative management according to the ERAS protocol. Anaesthesiol. Intensive Ther. 2016; 48(1): 49–54, doi: 10.5603/AIT.2016.0006.
 
23.
Rüsch D., Eberhart L.H., Wallenborn J., Kranke P. Nausea and vomiting after surgery under general anesthesia: an evidence-based review concerning risk assessment, prevention, and treatment. Dtsch. Arztebl. Int. 2010; 107(42): 733–741, doi: 10.3238/arztebl.2010.0733.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Adverse Events during Vitrectomy under Adequacy of Anesthesia—An Additional Report
Aleksandra Pluta, Michał Stasiowski, Anita Lyssek-Boroń, Seweryn Król, Lech Krawczyk, Ewa Niewiadomska, Jakub Żak, Magdalena Kawka, Dariusz Dobrowolski, Beniamin Grabarek, Izabela Szumera, Anna Missir, Robert Rejdak, Przemysław Jałowiecki
Journal of Clinical Medicine
 
eISSN:1734-025X