Użyteczność punktacji Apfel w przewidywaniu pooperacyjnych nudności i wymiotów – doświadczenia jednego ośrodka
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Jerzy Krzych   

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:224-229
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pooperacyjne nudności i wymioty (postoperative nausea and vomiting – PONV) wpływają na pogorszenie komfortu pacjenta, przedłużają hospitalizację i mogą prowadzić do poważnych powikłań. Przewidywanie, u którego pacjenta ryzyko wystąpienia PONV jest duże, może pomóc lekarzowi w podjęciu decyzji o zastosowaniu profilaktyki przeciwwymiotnej.

Materiał i metody:
Przeprowadzono prospektywną obserwację w grupie 101 pacjentów (w tym 54 kobiet; mediana wieku 64 lata; 51 ASA3+), poddanych zabiegom operacyjnym w okresie od 01.2017 r. do 03.2017 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zebrano niezbędne dane demograficzne i kliniczne, oszacowano ryzyko w skali Apfel. Za ostateczny wynik przyjęto wystąpienie PONV w pierwszej dobie po zabiegu.

Wyniki:
Średni czas znieczulenia wynosił 216 ± 121 min. Większość pacjentów (n = 86) była hospitalizowana na oddziale chirurgii przewodu pokarmowego. Profilaktykę antyemetyczną zastosowano u 68 osób. Mediana skali Apfel wynosiła 2 pkt (IQR 2–3). Wynik maksymalny w skali Apfel uzyskało 14 pacjentów, natomiast PONV wystąpiły u 9. Chociaż żaden z pojedynczych czynników ryzyka nie był w stanie przewidzieć z dobrą skutecznością wystąpienia PONV, to całkowity wynik skali Apfel był przydatny w ¾ przypadków (AUC = 0,734; 95% CI 0,636–0,817; p < 0,01). Zastosowanie leków przeciwwymiotnych spowodowało 65% redukcję występowania PONV (OR = 0,35; 95% CI 0,08–1,4; p = 0,1).

Wnioski:
Skala Apfel z dość dobrą skutecznością pozwoliła przewidzieć, u kogo wystąpią PONV, jednak potrzebne są dalsze badania nad identyfikacją pacjentów, u których powinno się zastosować profilaktykę przeciwwymiotną.

 
REFERENCJE (23)
1.
Shaikh S.I., Nagarekha D., Hegade G., Marutheesh M. Postoperative nausea and vomiting: A simple yet complex problem. Anesth. Essays Res. 2016; 10(3): 388–396, doi: 10.4103/0259-1162.179310.
 
2.
Gan T.J., Diemunsch P., Habib A.S., Kovac A., Kranke P., Meyer T.A., Watcha M., Chung F., Angus S., Apfel C.C., Bergese S.D. i wsp. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth. Analg. 2014; 118(1): 85–113, doi: 10.1213/ANE.0000000000000002.
 
3.
Hill R.P., Lubarsky D.A., Phillips-Bute B., Fortney J.T., Creed M.R., Glass P.S., Gan T.J. Cost-effectiveness of prophylactic antiemetic therapy with ondansetron, droperidol, or placebo. Anesthesiology 2000; 92(4): 958–967.
 
4.
Apfel C.C., Läärä E., Koivuranta M., Greim C.A., Roewer N. A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting: conclusions from cross-validations between two centers. Anesthesiology 1999; 91: 693–700.
 
5.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza; Rozdz. 4 (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152). Dostęp: http://isap.sejm.gov.pl/.
 
6.
Pechhold M., Walldén J. Is PONV still a problem? Eur. J. Anaesthesiol. 2013; 30(e-Suppl. 51): 8(1AP1-6).
 
7.
Horn C.C., Wallisch W.J., Homanics G.E., Williams J.P. Pathophysiological and neurochemical mechanisms of postoperative nausea and vomiting. Eur. J. Pharmacol. 2014; 722: 55–66, doi: 10.1016/j.ejphar.2013.10.037.
 
8.
Apfel C.C., Heidrich F.M., Jukar-Rao S., Jalota L., Hornuss C., Whelan R.P., Zhang K., Cakmakkaya O.S. Evidence-based analysis of risk factors for postoperative nausea and vomiting. Br. J. Anaesth. 2012; 109(5): 742–753, doi: 10.1093/bja/aes276.
 
9.
Sawatzky J.A., Rivet M., Ariano R.E., Hiebert B., Arora R.C. Post-operative nausea and vomiting in the cardiac surgery population: who is at risk? Heart Lung 2014; 43(6): 550–554, doi: 10.1016/j.hrtlng.2014.07.002.
 
10.
Rodseth R.N., Gopalan P.D., Cassimjee H.M., Goga S. Reduced incidence of postoperative nausea and vomiting in black South Africans and its utility for a modified risk scoring system. Anesth. Analg. 2010; 110(6): 1591–1594, doi: 10.1213/ANE.0b013e3181da9005.
 
11.
Pierre S., Benais H., Pouymayou J. Apfel’s simplified score may favourably predict the risk of postoperative nausea and vomiting. Can. J. Anaesth. 2002; 49(3): 237–242, doi: 10.1007/BF03020521.
 
12.
Weilbach C., Rahe-meyer N., Raymondos K., Weissig A., Scheinichen D., Piepenbrock S. Postoperative nausea and vomiting (PONV): usefulness of the Apfel-score for identification of high risk patients for PONV. Acta Anaesthesiol. Belg. 2006; 57(4): 361–363.
 
13.
Eberhart L.H., Högel J., Seeling W., Staack A.M., Geldner G., Georgieff M. Evaluation of three risk scores to predict postoperative nausea and vomiting. Acta Anaesthesiol. Scand. 2000; 44(4): 480–488.
 
14.
Smith C.A., Ruth-Sahd L. Reducing the Incidence of Postoperative Nausea and Vomiting Begins With Risk Screening: An Evaluation of the Evidence. J. Perianesth. Nurs. 2016; 31(2): 158–171, doi: 10.1016/j.jopan.2015.03.011.
 
15.
Kappen T.H., Moons K.G., van Wolfswinkel L., Kalkman C.J., Ver-gouwe Y., van Klei W.A. Impact of risk assessments on prophylactic antiemetic prescription and the incidence of postoperative nausea and vomiting: a cluster-randomized trial. Anesthesiology 2014; 120(2): 343–354, doi: 10.1097/ALN.0000000000000009.
 
16.
Eger E.I. 2nd, Bowland T., Ionescu P., Laster M.J., Fang Z., Gong D., Sonner J., Weiskopf R.B. Recovery and kinetic characteristics of desflurane and sevoflurane in volunteers after 8-h exposure, including kinetics of degradation products. Anesthesiology 1997; 87(3): 517–526.
 
17.
Matsuura H., Inoue S., Kawaguchi M. The risk of postoperative nausea and vomiting between surgical patients received propofol and sevoflurane anesthesia: A matched study. Acta Anaesthesiol. Taiwan 2016; 54(4): 114–120, doi: 10.1016/j.aat.2016.09.002.
 
18.
Apfel C.C., Stoecklein K., Lipfert P. PONV: a problem of inhalational anaesthesia? Best Pract. Res. Clin. Anaesthesiol. 2005; 19(3): 485–500.
 
19.
Bilgin T.E., Birbicer H., Ozer Z., Doruk N., Tok E., Oral U. A comparative study of the antiemetic efficacy of dexamethasone, ondansetron, and metoclopramide in patients undergoing gynecological surgery. Med. Sci. Monit. 2010; 16(7): CR336–341.
 
20.
Sun R., Klein K.W., White P.F. The effect of timing of ondansetron administration in outpatients undergoing otolaryngologic surgery. Anesth. Analg. 1997; 84(2): 331–336.
 
21.
Tang J., Wang B., White P.F., Watcha M.F., Qi J., Wender R.H. The effect of timing of ondansetron administration on its efficacy, cost-effectiveness, and cost-benefit as a prophylactic antiemetic in the ambulatory setting. Anesth. Analg. 1998; 86(2): 274–282.
 
22.
Horosz B., Nawrocka K., Malec-Milewska M. Anaesthetic perioperative management according to the ERAS protocol. Anaesthesiol. Intensive Ther. 2016; 48(1): 49–54, doi: 10.5603/AIT.2016.0006.
 
23.
Rüsch D., Eberhart L.H., Wallenborn J., Kranke P. Nausea and vomiting after surgery under general anesthesia: an evidence-based review concerning risk assessment, prevention, and treatment. Dtsch. Arztebl. Int. 2010; 107(42): 733–741, doi: 10.3238/arztebl.2010.0733.
 
 
CYTOWANIA (2):
1.
Adverse Events during Vitrectomy under Adequacy of Anesthesia—An Additional Report
Aleksandra Pluta, Michał Stasiowski, Anita Lyssek-Boroń, Seweryn Król, Lech Krawczyk, Ewa Niewiadomska, Jakub Żak, Magdalena Kawka, Dariusz Dobrowolski, Beniamin Grabarek, Izabela Szumera, Anna Missir, Robert Rejdak, Przemysław Jałowiecki
Journal of Clinical Medicine
 
2.
Adverse Events during Vitreoretinal Surgery under Adequacy of Anesthesia Guidance—Risk Factor Analysis
Michał Stasiowski, Aleksandra Pluta, Anita Lyssek-Boroń, Seweryn Król, Lech Krawczyk, Ewa Niewiadomska, Jakub Żak, Magdalena Kawka, Dariusz Dobrowolski, Beniamin Grabarek, Izabela Szumera, Michael Koss, Anna Missir, Robert Rejdak, Przemysław Jałowiecki
Pharmaceuticals
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top