Listerioza – niebezpieczna choroba zakaźna. Listeriozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Sabina Godziszewska   

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel. +48 605 496 617
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:118-124
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) – wewnątrzkomórkowa Gram-dodatnia bakteria z rodziny Corynobacteriaceae – jest czynnikiem patogenetycznym listeriozy. Do zakażenia tym drobnoustrojem najczęściej dochodzi drogą pokarmową. W większości przypadków schorzenie ma charakter samoograniczający się, może jednak występować też w formie posocznicy, zakażenia układu nerwowego, lokalnych ropni bądź zakażenia przewodu pokarmowego. Neuroinfekcje wywoływane przez L. monocytogenes to przede wszystkim: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropnie mózgu. Istotnym elementem patogenezy listeriozy jest przynależność do grupy osób podwyższonego ryzyka, do których zalicza się m.in. osoby o osłabionej odporności, niemowlęta oraz kobiety w ciąży, u których zakażenie może doprowadzić do poronienia. Opisaliśmy przypadek 55-letniej kobiety przyjętej na Oddział Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie z podejrzeniem zapalenia mózgu i sepsy o nieznanej etiologii. Stan pacjentki był ciężki, konieczne były intubacja i wentylacja respiratorem. W trakcie hospitalizacji wykonano nakłucie lędźwiowe w celu przeprowadzenia badania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR). Wynik posiewu PMR ukierunkował dalszy tok postępowania terapeutycznego na zwalczenie infekcji L. monocytogenes przez zastosowanie celowanej antybiotykoterapii. W 6. dobie leczenia pacjentka została ekstubowana. Podczas pobytu na oddziale obserwowano sukcesywny spadek parametrów stanu zapalnego. Przedstawiony przypadek obrazuje proces diagnostyczny oraz trudności, przed jakimi staje lekarz w przypadku pacjenta z listeriozowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Tappero J., Schuchat A., Deaver K., Mascola L., Wenger J. Reduction in the incidence of human listeriosis in the United States. Effectivness of prevention efforts? The Listeriosis Study Group. JAMA 1995; 273: 1118–1122.
 
2.
Mylonakis E., Paliou M., Hohmann E., Calderwood S., Wing E. Listeriosis during pregnancy: a case series and review of 222 cases. Medicine (Baltimore) 2002; 81: 260–269.
 
3.
http://www.forum.mikrobiolodzy..., dostęp z dn. 25.10.2014.
 
4.
Abram M., Schüter D., Vuckovic D., Wraber B., Doric M., Deckert M. Murine model of pregnancy-associated Listeria monocytogenes infection. Review. FEMS Immun. Med. Microbiol. 2003; 35: 177–182.
 
5.
Bortolussi R. Listeriosis: a primer. CMAJ 2008: 7: 179: 795–797.
 
6.
Kołakowska A., Madajczak G. Pałeczki Listeria monocytogenes w zakażeniach ludzi. Prz. Epidemiol. 2011; 65: 57–62.
 
7.
Drevets D., Leenen P., Greenfield R. Invasion of the central nervous system by intracellular bacteria. Clin. Microbiol. Rev. 2004; 17: 323–347.
 
8.
Clauss H., Lorber B. Central Nervous System Infection with Listeria monocytogenes. Curr. Infect. Dis. Rep. 2008; 10: 300–306.
 
9.
Lorber B. Listeriosis. Clin. Infect. Dis. 1997; 24: 1–11.
 
10.
Skogberg K., Syrjanen J., Jahkola M. i wsp. Clinical presentation and outcome of listeriosis in patients with and without immunosuppressive therapy. Clin. Infect. Dis. 1992; 14: 815–821.
 
11.
Chodorowska M., Kuklińska D. Czynniki wirulencji Listeria monocytogenes oraz patogeneza, obraz kliniczny i antybiotykoterapia listeriozy. Post. Mikrobiol. 2002; 41: 37–49.
 
12.
Benshushan A., Tsafrir A., Arbel R., Rahav G., Ariel I., Rojansky N. Listeria infection during pregnancy: a 10 year experience. Isr. Med. Assoc. J. 2002; 4: 776–780.
 
13.
Roberts A., Wiedemann M. Pathogen, host and environmental factors contributing to the pathogenesis of listeriosis. Cell. Mol. Life Sci. 2003; 60: 904–918.
 
14.
Jensen N., Aarestrup F., Jensen J., Wegener H. Listeria monocytogenes in bovine mastitis. Possible implication for human health. Int. J. Food Microbiol. 1996; 32: 209–216.
 
15.
Doganay M. Listeriosis: clinical presentation. Review. FEMS Immun. Med. Microbiol. 2003; 35: 173–175.
 
16.
Bula C., Bille J., Glauser M. An epidemic of food born listeriosis in western Switzerland: Description of 57 cases involving adults. Clin. Infect. Dis. 1995; 20: 66–72.
 
17.
Cabellos C., Verdaguer R., Olmo M. i wsp. Community-acquired bacterial meningitis in elderly patients: experience over 30 years. Medicine 2009; 88: 115–119.
 
18.
Weisfelt M., de Gans J., van der Ende A., van de Beek D. Community-acquired bacterial meningitis in alcoholic patients. www.ncbi.nlm.nih.gov, 2010.
 
19.
Czarkowski M., Cielabąk E., Kondej B. i wsp. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2009 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 2010, s. 34.
 
20.
http://www.medonet.pl/dolegliw..., dostęp z dnia 26.10.2014.
 
21.
Łankiewicz A., Polkowska A., Chrześcijańska I., Kicman-Gawłowska A., Stefanoff P. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2007 roku. Prz. Epidemiol. 2009; 63: 199–202.
 
 
CYTOWANIA (2):
1.
Genomic and pathogenicity islands of Listeria monocytogenes—overview of selected aspects
Natalia Wiktorczyk-Kapischke, Krzysztof Skowron, Ewa Wałecka-Zacharska
Frontiers in Molecular Biosciences
 
2.
Invasive Listeriosis in Europe – A Case Review
Anna Żurawik, Paulina Szczesiul-Paszkiewicz, Agnieszka Chmielarczyk
Advancements of Microbiology
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top