Możliwości operacyjnego leczenia raka gardła dolnego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Misiołek   

Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii, 41-800 Zabrze, ul. Curie-Skłodowskiej 10; tel./fax 32 271 74 20
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:74-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rak gardła dolnego uznawany jest za nowotwór o złym rokowaniu. Trzy okolice, w których lokalizuje się rak gardła dolnego to tylna ściana gardła, zachyłek gruszkowaty i okolica zapierścienna. Niezależnie od lokalizacji, rak rozwija się szybko i bezobjawowo. Jest to spowodowane warunkami anatomicznymi tej okolicy, które usposabiają do naciekania narządów sąsiednich i dużej skłonności do rozwijania się przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Z tego powodu ponad 70% chorych w trakcie diagnostyki znajduje się już w III lub IV stadium zaawansowania klinicznego, co znacznie pogarsza rokowanie. Strategia leczenia zwykle opiera się na leczeniu skojarzonym (operacja i następowa radio lub radiochemioterapia). Większość przypadków wymaga leczenia radykalnego w postaci pharyngolaryngektomii całkowitej. Niesie to ze sobą poważne konsekwencje czynnościowe w postaci wytworzenia tracheostomy, trudności w porozumiewaniu się ze względu na usunięcie krtani, czasem zaburzenia połykania. Tylko nieliczne, bardzo dokładnie wyselekcjonowane przypadki poddaje się częściowemu leczeniu operacyjnemu w postaci zabiegów endoskopowych lub częściowych operacji z dostępu zewnętrznego. Niektóre operacje częściowe i wszystkie radykalne wymagają jednoczasowej rekonstrukcji, uzupełniającej ubytek tkanki.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (24)
1.
Shah J., Patel S.G. Head & Neck Surgery & Oncology. Third Edition, Mosby, 2003: 235-266.
 
2.
Saunders M.I., Rojas A.M., Management of cancer of the head and neck- a coctail with your PORT? N. Engl. J. Med. 2004; 350: 1997-1999.
 
3.
Lang S., Wollenberg B., Dellian M. i wsp. Clinical and epidemiological data of patients with malignomas of the head and neck. Laryngorhinootologie 2002; 81: 499-508.
 
4.
Hoff man H.T., Karnell L.H., Funk G.F., Robinson R.A., Menck H.R. The National Cancer Data Base report on cancer of the head and neck. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1998; 124: 951-962.
 
5.
Chevalier D., Watelet J.B., Darras J.A., Piquet J.J, Supraglottic hemilaryngectomy plus radiation for the treatment of early lateral margin and pyriform sinus carcinoma. Head Neck, 1997; 19: 1-5.
 
6.
Eckel H.E., Staar S., Volling P., Sittel C., Damm M., Jungehuelsing M., Surgical treatment for hypopharynx carcinoma: Feasibility, mortality, and results. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2001; 124: 561- 569.
 
7.
Deleyiannis F.W.,Piccirillo J.F., Kirchner J.A. Relative prognostic importance of histologic invasion of the laryngeal framework by hypopharyngeal cancer. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1996; 105: 101-108.
 
8.
Wagenfeld D.J., Harwood A.R., Bryce D.P., van Nostrand A.W., de Boer G. Second primary respiratory tract malignant neoplasms in supraglottic carcinoma. Arch. Otolayngol. 1981; 107: 135-137.
 
9.
Pesko P., Bjelovic M., Sabljak P. i wsp. Itraoperative endoscopy in obstructive hypopharyngeal carcinoma. World J. Gastroenterol. 2006; 12(28): 4561-4564.
 
10.
Ogura H.J., Jurema A.A., Watson R.K., Partial laryngophayngectomy and neck dissection for pyriform sinus cancer. 1960; 70: 1399-1417.
 
11.
Trotter W. Malignant disease of the hypopharynx. Treatment by excision. 1932; 47: 252-258.
 
12.
Alonso J.M. Conservative surgery of cancer of the larynx. Trans. Amer. Acad. Otolaryn. 1947; 4: 633-642.
 
13.
Orton H.B. Lateral transhyoid pharyngotomy. Arch. Otolaryngol. 1930; 12: 320- 338.
 
14.
Symonds R.P, Recent advances: Radiotherapy. BMJ. 2001; 323: 1107-1110.
 
15.
Eckel H.E., Raunik W, Klocker J.G. i wsp. Leczenie chorych z rakiem gardła dolnego. Mag. Otolaryngol. 2005; 16: 111-121.
 
16.
Jaquet Y., Pilloud R., Grosjean P., Radu A., Monnier P., Extended endoscopic mucosal resection in the esophagus and hypopharynx: a new rigid device. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2007; 264: 57-64.
 
17.
Rajan E., Gostout C.J., Feitoza A.B. i wsp. Widespread EMR: a new technique for removal of large areas of mucosa. Gastrointest. Endosc. 2004; 60: 623-627.
 
18.
Giovannini M., Bories E., Peswnti C. i wsp. Circumferential endoscopic mucosal resection in Barrett’s esophagus with highgrade intraepithelial neoplasia or mucosal cancer. Preliminary results in 21 patients. Endoscopy. 2004; 36: 782-787.
 
19.
Ploiun-Gaodon I., Lengele B., Desuter G. i wsp. Conservation laryngeal surgery for selected pyriform sinus cancer. EJSO, 2004; 30: 1123-1130.
 
20.
Hamoir M., Lengele B., Rombaux P., Badr El-Din A., El Fouly P., Stretched radial forearm flap for reconstruction of the laryngopharynx: an alternative conservation procedure for radiation-failure carcinoma of the pyriform sinus. Laryngoscope, 1999; 109: 1339-1343.
 
21.
Urken M.L., Blackwell K., Biller H.F., Reconstruction of the laryngopharynx after hemocricoid/hemothyroid cartilage resection. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1997; 123: 1213-1222.
 
22.
Shimizu Y., Yamamoto J., Kato M. I wsp. Endosopic submucosal dissection of early stage hypopharyngeal carcinoma. Gastrointest. Endosc. 2006; 64: 255-259.
 
23.
Fruba J. Operacje rekonstrukcyjne-płaty skórne uszypułowane i z zespoleniem naczyniowym. W:Janczewski G., Osuch- Wójcikiewicz E. red. Rak krtani i gardła dolnego, α-medica press, Bielsko-Biała 2002: 179-191.
 
24.
Szmidt J., Nazarewski S. Operacje rekonstrukcyjne – wolne autoprzeszczepy jelit oraz przemieszczanie żołądka. W: Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E. red. Rak krtani i gardła dolnego, α-medica press, Bielsko-Biała 2002: 192- 206.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top