Znaczenie hiponatremii u chorych z pierwszym w życiu udarem niedokrwiennym mózgu
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Neurology, Medical University of Silesia in Katowice, Hospital No. 7, Professor Leszek Giec Upper Silesian Medical Centre, Katowice, Poland
 
2
Department of Internal Medicine and Metabolic Disease, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
3
Faculty of Physiotherapy – Institute of Rehabilitation Medicine, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
4
Department of Geriatrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Michał Holecki   

Department of Internal Medicine and Metabolic Disease, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice, Poland, tel. 32 359 82 23
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:127-132
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Hiponatremię uważa się za czynnik ryzyka udaru mózgu.

Materiał i metody:
Przeanalizowano 677 chorych z pierwszym w życiu udarem niedokrwiennym mózgu, których podzielono w zależności od stężenia sodu w surowicy na dwie podgrupy: ≤ 135 mmol/l i > 135 mmol/l.

Wyniki:
U chorych ze stężeniem sodu ≤ 135 mmol/l mediana w skali NIHSS wyniosła 5 pkt, mediana oceny stopnia inwalidztwa według skali mRankin wynosiła 4 pkt, a śmiertelność w okresie jednego miesiąca od zachorowania wynosiła 10,5%, w grupie ze stężeniem sodu > 135 mmol/l stwierdzono odpowiednio: 3 pkt, 2 pkt, i 3,4%. U chorych z hiponatremią śmiertelność w ciągu miesiąca od zachorowania wynosiła u kobiet 16,4%, u mężczyzn 3,5% (p = 0,0194). U kobiet z prawidłową natremią obserwowano większy stopień inwalidztwa w skali mRankin (p = 0,005).

Wnioski:
Hiponatremia ma niekorzystny wpływ na stan pacjentów zarówno w ostrej, jak i podostrej fazie udaru oraz wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością miesięczną od zachorowania. Kobiety z hiponatremią cechowała większa śmiertelność w ciągu jednego miesiąca po przebytym pierwszym w życiu udarze niedokrwiennym. U kobiet z prawidłowym stężeniem sodu w czasie pierwszego w życiu udaru niedokrwiennego stwierdzano wyższy stopień inwalidztwa ocenianego w skali mRankin w porównaniu z mężczyznami.

 
REFERENCJE (18)
1.
Neurologia Merritta. Red. L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A.M. Kamiński. Urban & Partner. Wrocław 2008; 280–357.
 
2.
Neurologia. Red. A. Stępień. Medical Tribune Polska. Warszawa 2014, 171–215.
 
3.
Spasovski G. Vanholder R. Allolio B., Annane D., Ball S., Bichet D., Decaux G., Fenske W., Hoorn E.J., Ichai C., Joannidis M., Soupart A., Zietse R., Haller M., van der Veer S., Van Biesen W., Nagler E. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Nephrol. Dial. Transplant. 2014; 29. Suppl. 2: i1–i39.
 
4.
Anderson R.J., Chung H.M., Kluge R., Schrier R.W. Hyponatremia: a prospective analysis of its epidemiology and the pathogenetic role of vasopressin. Ann. Intern. Med. 1985; 102: 164–168.
 
5.
Hawkins R.C. Age and gender as risk factors for hyponatremia and hypernatremia. Clin. Chim. Acta 2003; 337(1–2): 169–172.
 
6.
Upadhyay A., Jaber B.L., Madias N.E. Epidemiology of hyponatremia. Semin. Nephrol. 2009; 29: 227–238.
 
7.
Sajadieh A. Binici Z., Mouridsen M., Nielsen O.W., Hansen J.F., Haugaard S.B. Mild hyponatremia carries a poor prognosis in community subjects. Am. J. Med. 2009; 122: 679–686.
 
8.
Bussmann C., Bast T., Rating D. Hyponatraemia in children with acute CNS disease: SIADH or cerebral salt wasting? Childs Nerv. Syst. 2001; 17(1–2): 58–62.
 
9.
Rabinstein A. Wijdicks E. Hyponatremia in critically ill neurological patients. Neurologist 2003; 9: 290–300.
 
10.
Alam M., Uddin M., Rahmn F., Ahmed S., Akhter M., Nahar N., Swapan M.K., Alam M.M., Sultana N., Hallaz M.M., Alam M.M., Uddin M.M., Bari M.S., Israil M.A. Electrolyte changes in stroke. Mymensingh Med. J. 2012; 21: 594–599.
 
11.
Wannamethee G., Whincup P.H., Shaper A.G., Lever A.F. Serum sodium concentration and risk of stroke in middle-aged males. J. Hypertens. 1994; 12(8): 971–979.
 
12.
Goldberg A., Hammerman H., Petcherski S., Nassar M., Zdorovyak A., Yalonetsky S., Kapeliovich M., Agmon Y., Beyar R., Markiewicz W., Aronson D. Hyponatremia and long-term mortality in survivors of acute ST-elevation myocardial infarction. Arch. Intern. Med. 2006; 166(7): 781–786.
 
13.
Bettari L., Fiuzat M., Felker G., O’Connor C.M. Significance of hyponatremia in heart failure. Heart Fail Rev. 2012; 17(1): 17–26.
 
14.
Lee S.H., Kim B.J., Ryu W.S., Kim C.K., Kim N., Park B.J., Yoon B.W. White matter lesions and poor outcome after intracerebral hemorrhage: a nationwide cohort study. Neurology 2010; 74(19): 1502–1510.
 
15.
Perkovic V., Cass A. Glomerular filtration rate and the risk of stroke. BMJ 2010; 341: c4390.
 
16.
Saleem S., Yousuf I., Gul A., Gupta S., Verma S. Hyponatremia in stroke. Ann. Indian. Acad. Neurol. 2014; 17: 55–57.
 
17.
Tanneau R.S., Henry A., Rouhart F., Bourbigot B., Garo B., Mocquard Y. Goas J.Y. High incidence of neurologic complications following rapid correction of severe hyponatremia in patients polydipsic. J. Clin. Psychiatry 1994; 55(8): 349–354.
 
18.
Roquer J., Campello A.R., Gomis M. Sex differences in first-ever acute stroke. Stroke 2003; 34(7): 1581–1585.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top