Porównanie endoskopowego i klasycznego pobrania żyły odpiszczelowej wykorzystanej jako materiał do pomostowania aortalno-wieńcowego u chorych ze zwiększonym ryzykiem infekcji pooperacyjnej.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 
 
Autor do korespondencji
Karol Froń   

Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, ul. Grzybowska 27/16, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2020;74:149-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
We współczesnej kardiochirurgii stosuje się coraz więcej technik małoinwazyjnych. Do jednej z nich należy endoskopowe pobranie żyły odpiszczelowej przy operacjach wieńcowych. Technika ta daje możliwość pobrania naczynia, znacznie ograniczając wielkość urazu w miejscu interwencji przy zachowaniu odpowiedniej jakości pomostu.

Cel:
Celem pracy było porównanie endoskopowego oraz klasycznego pobrania żyły odpiszczelowej wśród chorych, u których występuje zwiększone ryzyko chirurgiczne. Ocenie został poddany wpływ tych metod na jakość pobranego naczynia, przebieg leczenia i gojenie się rany u operowanych pacjentów.

Materiał i metody:
W lipcu 2016 r. w Śląskim Centrum Chorób Serca zabiegowi kardiochirurgicznemu poddano 136 chorych. U 66 chorych został wykonany zabieg wieńcowy z wykorzystaniem żyły odpiszczelowej. Chorych, będących w grupach średniego lub wysokiego ryzyka infekcji pooperacyjnej według skali BHIS, podzielono na dwie grupy liczące po 10 chorych. W jednej grupie żyła odpiszczelowa została pobrana metodą endoskopową, w drugiej metodą klasyczną. Śródoperacyjnie oceniano jakość naczynia oraz przepływ w pomostach. Ocenie został poddany także miejscowy obszar gojenia się rany kończyny dolnej, który następnie porównano między grupami.

Wyniki:
W czasie zabiegów wykorzystano wszystkie pobrane naczynia do pomostowania aortalno-wieńcowego. W ocenie śródoperacyjnej nie wykryto mikroskopowych uszkodzeń naczynia. W obserwacji pooperacyjnej chorych, u których naczynie zostało pobrane techniką endoskopową, nie stwierdzono powikłań związanych z gojeniem się rany.

Wnioski:
Pobranie żyły odpiszczelowej metodą endoskopową jest tak samo bezpieczne jak metodą klasyczną, zapewnia jednak lepsze gojenie się rany, znacząco poprawia efekt kosmetyczny operowanej kończyny oraz zmniejsza ryzyko infekcji rany.

 
REFERENCJE (12)
1.
Zenati M.A., Gaziano J. M., Collins J.F., Biswas K., Gabany J.M., Quin J.A., Bitondo J.M., Bakaeen F.G., Kelly R.F., Shroyer A.L., Bhatt D.L. Choice of Vein-Harvest Technique for Coronary Artery Bypass Grafting: Rationale and Design of the REGROUP Trial. Clin Cardiol. 2014; 37(6): 325–330, doi: 10.1002/clc.22267.
 
2.
Kuan P., Bernstein S.B., Ellestad M.H. Coronary artery bypass surgery morbidity. J. Am. Coll. Cardiol. 1984; 3(6): 1391–1397, doi: 10.1016/s0735-1097(84)80276-4.
 
3.
van Diepen S., Brennan J.M., Hafley G.E., Reyes E.M, Allen K.B., Ferguson T.B., Peterson E.D., Williams J.B., Gibson C.M., Mack M.J., Kouchoukos N.T., Alexander J.H., Lopes R.D. Endoscopic Harvesting Device Type and Outcomes in Patients Undergoing CoronaryArtery Bypass Surgery. Ann. Surg. 2013. Raja S.G., Sarang Z. Endoscopic vein harvesting: technique, outcomes, concerns & controversies. J. Thorac Dis. 2013; 5(Suppl 6): S630–S637, doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.10.01.
 
4.
Lineaweaver W. Vein-graft harvesting technique in coronary artery bypass graft surgery. JAMA 2012; 308(17): 1739, doi: 10.1001/jama.2012.14015.
 
5.
Bisleri G., Moggi A., Muneretto C. Endoscopic vessel harvesting: good or bad. Curr. Opin. Cardiol. 2013; 28(6): 666–670, doi: 10.1097 HCO.0b013e3283658776.
 
6.
Shahzad G.R., Melissa R., Jarman J.W. Brompton Harefield Infection Score (BHIS): Development and validation of a stratification tool for predicting risk of surgical site infection after coronary artery bypass grafting. Int. J. Surg. 2015; 16(PtA): 69–73, doi: 10.1016/j.ijsu.2015.02.008.
 
7.
Gurkan S., Gur O., Yuksel V., Tastekin E., Huseyin S., Gur D.O., Canbaz S. The efect of distension pressure on endothelial injury and vasodilatation response in saphenous vein grafts: conversion of a bypass graft to a dead pipe. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2014; 11(2): 119–125, doi: 10.5114/kitp.2014.43836.
 
8.
Andreas M., Wiedemann D., Stasek S., Kampf S., Ehrlich M., Eigenbauer E., Laufer G., Kocher A. Endoscopic vein harvesting is influenced by patient-related risk factors and may be of specific benefit in female patients. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2013; 17(4): 603–607, doi: 10.1093/icvts/ivt224.
 
9.
Deppe A.C., Liakopoulos O.J., Choi Y.H., Slottosch I., Kuhn E.W., Scherner M., Stange S., Wahlers T. Endoscopic vein harvesting for coronary artery bypass grafting: a systematic review with meta-analysis of 27,789 patients. J. Surg. Res. 2013; 180(1): 114–124, doi: 10.1016/j.jss.2012.11.013.
 
10.
Namthaisong K., Kasemsan C. Endoscopic conduit harvesting and conventional conduit harvesting for coronary artery bypass graft surgery. J. Med. Assoc. Thai. 2012; 95 (Suppl. 8): S58−S63.
 
11.
Hrapkowicz T., Bisleri G., Wojarski J., Nożyński J., Farmas A., Styn T., Zych B., Zembala M. Endoscopic radial artery harvesting as a material in coronary artery bypass grafting in 15 patients. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2006; 3(2): 149–153.
 
12.
Talbot T.R. Diabetes mellitus and cardiothoracic surgical site infections, Am. J. Infect. Control. 2005; 33(6): 353–359, doi: 10.1016/j.ajic.2004.10.008.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Learning process and results in endoscopic saphenous vein harvesting technique
Tuncay ERDEN, Yıldırım GÜLTEKİN
Journal of Surgery and Medicine
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top