Pośmiertna detekcja etanolu w zwłokach poddanych balsamacji – badania wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Forensic Medicine and Toxicology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Statistics, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Tomsia   

Katedra Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Nauk Medycznych w Ka-towicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:140–146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Balsamacja zwłok staje się coraz bardziej popularna ze względów sanitarnych, higienicznych lub psychologicznych. W szczególnych okolicznościach, jak transport zwłok z zagranicy, balsamowanie jest wymogiem administracyjnym. Balsamacja odbywa się za pomocą substancji chemicznych, które hamują aktywność enzymatyczną i bakteriologiczną, wstrzymując tym samym procesy rozkładu. Prezentowana praca przedstawia analizy toksykologiczne materiałów pobranych podczas sekcji sześciu zwłok poddanych procesom balsamowania oraz wyniki pomiarów stężenia użytych konserwantów w tkankach i płynach ustrojowych badanych zwłok. Analiza przeprowadzona za pomocą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (gas chromatography with a flame ionization detector – GC-FID) udowodniła obecność etanolu w pięciu przypadkach. Chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią mas (liquid chromatography-mass spectrometry – LC-MS) wykluczyła obecność substancji psychoaktywnych we wszystkich sześciu przypadkach. Wyniki wykazały, że w przypadku analiz toksykologicznych zabalsamowanych zwłok kluczowe znaczenie ma zabezpieczenie izolowanych płynów ustrojowych, takich jak płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn gałki ocznej, oraz wielu materiałów referencyjnych.
 
REFERENCJE (25)
1.
Öhrström L., Tekin A., Biedermann P., Morozova I., Habicht M., Gascho D. et al. Experimental mummification–In the tracks of the ancient Egyptians. Clin. Anat. 2020; 33(6): 860–871, doi: 10.1002/ca.23568.
 
2.
Brockbals L., Habicht M., Hajdas I., Galassi F.M., Rühli F.J., Kraemer T. Untargeted metabolomics-like screening approach for chemical characterization and differentiation of canopic jar and mummy samples from Ancient Egypt using GC-high resolution MS. Analyst 2018; 143(18): 4503–4512, doi: 10.1039/c8an01288a.
 
3.
Charlier P., Poupon J., Jeannel G.F., Favier D., Popescu S.M., Augias A. et al. The embalming of John of Lancaster, first Duke of Bedford (1435 AD): A forensic analysis. Med. Sci. Law 2016; 56(2): 107–115, doi: 10.1177/0025802415587318.
 
4.
Charlier P., Huynh-Charlier I., Poupon J., Fox C.L., Keyser C., Mougniot C. et al. The heart of Blessed Anne-Madeleine Remuzat: a biomedical approach of "miraculous" heart conservation. Cardiovasc. Pathol. 2014; 23(6): 344–350, doi: 10.1016/j.carpath.2014.07.005.
 
5.
Hayashi S., Naito M., Kawata S., Qu N., Hatayama N., Hirai S. et al. History and future of human cadaver preservation for surgical training: from formalin to saturated salt solution method. Anat. Sci. Int. 2016; 91(1): 1–7, doi: 10.1007/s12565-015-0299-5.
 
6.
Alunni-Perret V., Kintz P., Ludes B., Ohayon P., Quatrehomme G. Determination of heroin after embalmment. Forensic Sci. Int. 2003; 134(1): 36–39, doi: 10.1016/s0379-0738(03)00082-3.
 
7.
Crosado B., Löffler S., Ondruschka B., Zhang M., Zwirner J., Hammer N. Phenoxyethanol-based embalming for anatomy teaching: An 18 years’ experience with crosado embalming at the University of Otago in New Zealand. Anat. Sci. Educ. 2020; 13(6): 778–793, doi: 10.1002/ase.1933.
 
8.
Venne G., Zec M.L., Welte L., Noel G.P.J.C. Qualitative and quantitative comparison of Thiel and phenol-based soft-embalmed cadavers for surgery training. Anat. Histol. Embryol. 2020; 49(3): 372–381, doi: 10.1111/ahe.12539.
 
9.
McKendrick M., Sadler A., Taylor A., Seeley J., Filipescu T., Mustafa A. et al. The effect of an ultrasound-activated needle tip tracker needle on the performance of sciatic nerve block on a soft embalmed Thiel cadaver. Anaesthesia 2021; 76(2): 209–217, doi: 10.1111/anae.15211.
 
10.
Müller L., Bischoff M., Tschernig T. UV-C irradiation reduces the experimentally induced bacterial load on the surface of a human cadaver: An additional option for the preservation of cadavers in anatomy. Clin. Anat. 2020; 33(1): 113–116, doi: 10.1002/ca.23481.
 
11.
Rajasekhar S.S.S.N., Kumar V.D. The cadaver conundrum: Sourcing and anatomical embalming of human dead bodies by medical schools during and after COVID-19 pandemic: review and recommendations. SN Compr. Clin. Med. 2021; 3(4): 924–936, doi: 10.1007/s42399-021-00778-7.
 
12.
Rodic N., Tahir M. Positive postmortem test for SARS-CoV-2 following embalming in confirmed COVID-19 autopsy. Am. J. Clin. Pathol. 2021; 155(2): 318–320, doi: 10.1093/ajcp/aqaa220.
 
13.
Amaker B.H., Chandler F.W. Jr, Huey L.O., Colwell R.M. Molecular detection of JC virus in embalmed, formalin-fixed, paraffin-embedded brain tissue. J. Forensic Sci. 1997; 42(6): 1157–1159.
 
14.
Balta J.Y., Cryan J.F., O’Mahony S.M. The antimicrobial capacity of embalming solutions: a comparative study. J. Appl. Microbiol. 2019; 126(3): 764–770, doi: 10.1111/jam.14191.
 
15.
Brenner E. Human body preservation – old and new techniques. J. Anat. 2014; 224(3): 316–344, doi: 10.1111/joa.12160.
 
16.
Bajracharya S., Magar A. Embalming: an art of preserving human body. Kathmandu Univ. Med. J. 2006; 4(4): 554–557.
 
17.
Uekusa K., Hayashida M., Ohno Y. Forensic toxicological analyses of drugs in tissues in formalin solutions and in fixatives. Forensic Sci. Int. 2015; 249: 165–172, doi: 10.1016/j.forsciint.2015.01.028.
 
18.
Ameline A., Raul J.S., Kintz P. Testing for midazolam and oxycodone in blood after formalin-embalmment: About a complex medico-legal case. Drug Test. Anal. 2019; 11(9): 1460–1464, doi: 1010.1002/dta.2660.
 
19.
Winek C.L., Wahba W.W., Rozin L., Winek C.L. Jr. Determination of ethchlorvynol in body tissues and fluids after embalmment. Forensic Sci. Int. 1988; 37(3): 161–166, doi: 10.1016/0379-0738(88)90180-6.
 
20.
Steinhauer J.R., Volk A., Hardy R., Konrad R., Daly T., Robinson C.A. Detection of ketosis in vitreous at autopsy after embalming. J. Forensic Sci. 2002; 47(1): 221–223.
 
21.
Fagnani E., Melios C.B., Pezza L., Pezza H.R. Chromotropic acid-formaldehyde reaction in strongly acidic media. The role of dissolved oxygen and replacement of concentrated sulphuric acid. Talanta 2003; 60(1): 171–176, doi: 10.1016/S0039-9140(03)00121-8.
 
22.
Takayasu T., Saito K., Nishigami J., Ohshima T., Nagano T. Toxicological analysis of drugs and poisons in formalin-fixed organ tissues. 2. Volatile substances. Int. J. Legal Med. 1994; 107(1): 7–12, doi: 10.1007/BF01247267.
 
23.
Coe J.I. Comparative postmortem chemistries of vitreous humor before and after embalming. J. Forensic Sci. 1976; 21(3): 583–586.
 
24.
Scott W., Root R., Sanborn B. The use of vitreous humor for determination of ethyl alcohol in previous embalmed bodies. J. Forensic Sci. 1974; 19(4): 913–915.
 
25.
Tomsia M., Nowicka J., Skowronek R., Woś M., Wójcik J., Droździok K. et al. A comparative study of ethanol concentration in costal cartilage in relation to blood and urine. Processes 2020; 8(12): 1637, doi: 10.3390/pr8121637.
 
eISSN:1734-025X