Przypadkowo wykryte guzy nadnerczy – charakterystyka pacjentów i częstość występowania zaburzeń hormonalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Students’ Scientific Club, Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Iga Grochoła   

Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Reymonta 8, 40-027 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:74-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wraz z gwałtownym postępem technicznym i zwiększoną dostępnością badań obrazowych przypadkowo wykryte guzy nadnerczy stały się częstym problemem endokrynologicznym. Celem pracy była charakterystyka pacjentów z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy, ze szczególnym uwzględnieniem wykrywanych nieprawidłowości hormonalnych.

Materiał i metody:
Retrospektywne jednoośrodkowe badanie objęło 96 pacjentów (21 mężczyzn i 75 kobiet w wieku 28–88 lat, mediana 62 lata), hospitalizowanych w latach 2007–2014 z powodu nowo wykrytych guzów nadnerczy.

Wyniki:
Guzy nadnerczy zostały przypadkowo wykryte u 92 pacjentów. Po przeprowadzeniu diagnostyki rozpoznano: gruczolaki nadnercza – incydentaloma – w 73 przypadkach (76%), guzkowy przerost nadnerczy w 12 (12,5%), guzy chromochłonne w 5 (5,2%), późno wykryte wrodzone przerosty nadnerczy w 5 (5,2%) oraz zespół Conna w 1 przypadku (1,1%). Co najmniej jedno zaburzenie hormonalne wykryto u 94 spośród 96 pacjentów. Najczęstszymi zaburzeniami były: nieprawidłowa aktywność reninowa osocza (67,7% pacjentów), nieprawidłowe wieczorne stężenie kortyzolu (60,2%, średnie stężenie: 8,9 µg%) i poranne (48,9%, średnie stężenie: 15,4 µg%). Znaczna grupa pacjentów cierpiała na choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze (70,8%), nieprawidłową tolerancję glukozy (18,7%) i cukrzycę typu 2 (16,7%). Ponadto wykazano odwrotną korelację (p < 0,05) największego wymiaru guza ze stężeniem ACTH.

Wnioski:
U większości pacjentów z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy, pomimo braku charakterystycznych objawów, można wykryć nieprawidłowości w badaniach hormonalnych. Nadciśnienie i cukrzyca występują u tych pacjentów częściej niż w populacji ogólnej.

 
REFERENCJE (29)
1.
Fassnacht M., Arlt W., Bancos I., Dralle H., Newell-Price J., Sahdev A., Tabarin A., Terzolo M., Tsagarakis S., Dekkers O.M. Management of adrenal incidentalomas: European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. Eur. J. Endocrinol. 2016; 175(2): G1–G34, doi: 10.1530/EJE-16-0467.
 
2.
Kapoor A., Morris T., Rebello R. Guidelines for the management of the incidentally discovered adrenal mass. Can. Urol. Assoc. J. 2011; 5(4): 241–247, doi: 10.5489/cuaj.11135.
 
3.
Al-Thani H., El-Menyar A., Al-Sulaiti M., ElGohary H., Al-Malki A., Asim M., Tabeb A. Adrenal Mass in Patients who Underwent Abdominal Computed Tomography Examination. N. Am. J. Med. Sci. 2015; 7(5): 212–219, doi: 10.4103/1947-2714.157482.
 
4.
Bednarczuk T., Bolanowski M., Sworczak K., Górnicka B., Cieszanowski A., Otto M., Ambroziak U., Pachucki J., Kubicka E., Babińska A., Koperski Ł. et al. Adrenal incidentaloma in adults — management recommendations by the Polish Society of Endocrinology. Endokrynol. Pol. 2016; 67(2): 234–258, doi: 10.5603/EP.a2016.0039.
 
5.
Kim J., Bae KH., Choi YK., Jeong J.Y., Park K.G., Kim J.G., Lee I.K. Clinical characteristics for 348 patients with adrenal incidentaloma. Endocrinol. Metab. (Seoul). 2013; 28(1): 20–25, doi: 10.3803/EnM.2013.28.1.20.
 
6.
Bittner J.G. 4th, Brunt L.M. Evaluation and management of adrenal incidentaloma. J. Surg. Oncol. 2012; 106(5): 557–564, doi: 10.1002/jso.23161.
 
7.
Li L., Dou J., Gu W., Yang G., Du J., Yang L., Zang L., Wang X., Jin N., Ouyang J., Lü Z. et al. Clinical analysis of 4 049 hospitalized cases of adrenal lesions. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2014; 94(42): 3314–3318.
 
8.
Tabuchi Y., Otsuki M., Kasayama S., Kosugi K., Hashimoto K., Yamamoto T., Tsugawa M., Mineo I., Yamada Y., Kurebayashi S., Ohashi M. et al. Clinical and endocrinological characteristics of adrenal incidentaloma in Osaka region, Japan. Endocr. J. 2016; 63(1): 29–35.
 
9.
Mansmann G., Lau J., Balk E., Rothberg M., Miyachi Y., Bornstein S.R. The clinically inapparent adrenal mass: update in diagnosis and management. Endocr. Rev. 2004; 25(2): 309–340.
 
10.
Koopmans G.T., Lamers L.M. Gender and health care utilization: the role of mental distress and help-seeking propensity. Soc. Sci. Med. 2007; 64(6): 1216–1230.
 
11.
Zdrojewski T., Wyrzykowski B., Szczech R., Wierucki L., Naruszewicz M., Narkiewicz K., Zarzeczna-Baran M. Epidemiology and prevention of arterial hypertension in Poland. Blood Press. Suppl. 2005; 2: 10–16.
 
12.
Szuba A., Martynowicz H., Zatońska K., Ilow R., Regulska-Ilow B., Różańska D., Wołyniec M., Połtyn-Zaradna K., Zatoński W.A. Prevalence of hypertension in Polish population of PURE Poland study. J. Health Inequal. 2016; 2(2): 157–162, doi: 10.5114/jhi.2016.65356.
 
13.
Rutkowski M., Bandosz P., Czupryniak L., Gaciong Z., Solnica B., Jasiel-Wojculewicz H., Wyrzykowski B., Pencina M.J., Zdrojewski T. Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in Poland—the NATPOL 2011 Study. Diabet. Med. 2014; 31(12): 1568–1571, doi: 10.1111/dme.12542.
 
14.
Kastelan D., Kraljevic I., Dusek T., Knezevic N., Solak M., Gardijan B., Kralik M., Poljicanin T., Skoric-Polovina T., Kastelan Z. The clinical course. of patients with adrenal incidentaloma: is it time to reconsider the current recommendations? Eur. J. Endocrinol. 2015; 173(2): 275–282, doi: 10.1530/EJE-15-0199.
 
15.
Li L., Dou J., Gu W., Yang G., Du J., Yang L., Zang L., Wang X., Jin N., Ou-Yang J., Lü Z. Etiologies of 1 173 hospitalized cases with adrenal incidentaloma. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2014; 94(8): 587–590.
 
16.
Comlekci A., Yener S., Ertilav S., Secil M., Akinci B., Demir T., Kebapcilar L., Bayraktar F., Yesil S., Eraslan S. Adrenal incidentaloma, clinical, metabolic, follow-up aspects: single centre experience. Endocrine 2010; 37(1): 40–46, doi: 10.1007/s12020-009-9260-5.
 
17.
Cho Y.Y., Suh S., Joung J.Y., Jeong H., Je D., Yoo H., Park T.K., Min Y.K., Kim K.W., Kim J.H. Clinical characteristics and follow-up of Korean patients with adrenal incidentalomas. Korean J. Intern. Med. 2013; 28(5): 557–564, doi: 10.3904/kjim.2013.28.5.557.
 
18.
Chiodini I., Morelli V. Subclinical Hypercortisolism: How to Deal with It? Front. Horm. Res. 2016; 46: 28–38, doi: 10.1159/000443862.
 
19.
Terzolo M., Pia A., Reimondo G. Subclinical Cushing’s syndrome: definition and management. Clin. Endocrinol. (Oxf). 2012; 76(1): 12–18, doi: 10.1111/j.1365-2265.2011.04253.x.
 
20.
Loh H.H., Yee A., Loh H.S., Sukor N., Kamaruddin N.A. The natural progression and outcomes of adrenal incidentaloma: a systematic review and meta-analysis. Minerva Endocrinol. 2017; 42(1): 77–87, doi: 10.23736/S0391-1977.16.02394-4.
 
21.
Babińska A., Siekierska-Hellmann M., Błaut K., Lewczuk A., Wiśniewski P., Gnacińska M., Obołończyk L., Swiątkowska-Stodulska R., Sworczak K. Hormonal activity in clinically silent adrenal incidentalomas. Arch. Med. Sci. 2012; 8(1): 97–103, doi: 10.5114/aoms.2012.27288.
 
22.
Oki K., Yamane K., Nakanishi S., Shiwa T., Kohno N. Influence of adrenal subclinical hypercortisolism on hypertension in patients with adrenal incidentaloma. Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes 2012; 120(4): 244–247, doi: 10.1055/s-0032-1301896.
 
23.
Steffensen C., Pereira A.M., Dekkers O.M., Jørgensen J.O. DIAGNOSIS OF ENDOCRINE DISEASE: Prevalence of hypercortisolism in type 2 diabetes patients: a systematic review and meta-analysis. Eur. J. Endocrinol. 2016; 175(6): R247–R253.
 
24.
Kamba A., Daimon M., Murakami H., Otaka H., Matsuki K., Sato E., Tanabe J., Takayasu S., Matsuhashi Y., Yanagimachi M., Terui K. et al. Association between Higher Serum Cortisol Levels and Decreased Insulin Secretion in a General Population. PLoS One 2016; 11(11): e0166077, doi: 10.1371/journal.pone.0166077.
 
25.
Lopez D., Luque-Fernandez M.A., Steele A., Adler G.K., Turchin A., Vaidya A. „Nonfunctional” Adrenal Tumors and the Risk for Incident Diabetes and Cardiovascular Outcomes: A Cohort Study. Ann. Intern. Med. 2016; 165(8): 533–542, doi: 10.7326/M16-0547.
 
26.
Hackett R.A., Steptoe A., Kumari M. Association of Diurnal Patterns in Salivary Cortisol With Type 2 Diabetes in the Whitehall II Study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2014; 99(12): 4625–4631, doi: 10.1210/jc.2014-2459.
 
27.
Pasternak J.D., Seib C.D., Seiser N., Tyrell J.B., Liu C., Cisco R.M., Gosnell J.E., Shen W.T., Suh I., Duh Q.Y. Differences Between Bilateral Adrenal Incidentalomas and Unilateral Lesions. JAMA Surg. 2015; 150(10): 974–978, doi: 10.1001/jamasurg.2015.1683.
 
28.
Perogamvros I., Vassiliadi D.A., Karapanou O., Botoula E., Tzanela M., Tsagarakis S. Biochemical and clinical benefits of unilateral adrenalectomy in ptients with subclinical hypercortisolism and bilateral adrenal incidentalomas. Eur. J. Endocrinol. 2015; 173(6): 719–725, doi: 10.1530/EJE-15-0566.
 
29.
Morelli V., Scillitani A., Arosio M., Chiodini I. Follow-up of patients with adrenal incidentaloma, in accordance with the European society of endocrinology guidelines: Could we be safe? J. Endocrinol. Invest. 2017; 40(3): 331–333, doi: 10.1007/s40618-016-0558-x.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top