Rola inhibicji 5-α-reduktazy w zatrzymaniu postępu łysienia androgenowego u mężczyzn – postulat na rzecz badań nad zastosowaniem ekstraktów z palmy sabałowej
 
Więcej
Ukryj
1
Perfect Hair Clinic, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Piwecki   

Perfect Hair Clinic, ul. Fabryczna 15B, 40-611 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:190-196
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono mechanizm łysienia androgenowego u mężczyzn (male androgenetic alopecia – MAGA) z uwzględnieniem roli enzymu 5-α-reduktazy, która odpowiada za konwersję testosteronu, najważniejszego hormonu męskiego, do jego aktywnej formy – dihydrotestosteronu (DHT). Opisane zostały konsekwencje pobudzenia przez DHT receptorów androgenowych (androgen receptors – ARs), zlokalizowanych w chromosomie X komórek linii brodawkowej (dermal papilla cells – DPCs). Powoduje to transkrypcję genów uruchamianą przez androgeny, zostaje zaburzone odżywianie mieszka włosowego, ale przede wszystkim przyspieszeniu ulega moment zakończenia anagenu i przejścia do fazy katagenu. Przedstawiono również, w jaki sposób enzym ten może być poddawany działaniu molekuł pełniących funkcję jego inhibitorów. Ponadto zaprezentowano uzasadnienie dla prowadzenia bardziej dogłębnych badań poświęconych mechanizmom działania, w których ekstrakty palmy sabałowej (Serenoa repens) wywołują efekt inhibicji 5-α-reduktazy. Dodatkowo w pracy został zawarty postulat na rzecz rozpoznawania i pomiaru substancji aktywnych znajdujących się w ekstraktach palmy sabałowej, w tym dwóch najbardziej obiecujących związków fitosterolowych – stigmasterolu i β-sitosterolu – ze względu na udowodnioną już aktywność inhibitorową w stosunku do 5-α-reduktazy w ekstraktach z surowców pochodzących z innych gatunków roślin. W ramach postulatu na rzecz pogłębienia badań zwrócono uwagę na konieczność oceny wpływu stosowania ekstraktów z palmy sabałowej na cykl życia włosów, cykl życia mieszka włosowego, różne czynniki wzrostu i angiogenezę, a także aktywność układu immunologicznego czy stres oksydacyjny. Inne obszary obserwacji działania ekstraktów z palmy sabałowej mogłyby obejmować ich zastosowanie w terapiach w połączeniu z innymi ekstraktami roślinnymi lub środkami terapii, np. z osoczem bogatopłytkowym czy osoczem bogatym w fibrynę.
 
REFERENCJE (39)
1.
Kwon Y. Use of saw palmetto (Serenoa repens) extract for benign prostatic hyperplasia. Food Sci. Biotechnol. 2019; 28(6): 1599−1606, doi: 10.1007/s10068-019-00605-9.
 
2.
Nickel J.C., Chughtai B., De Nunzio C., Brahmbhatt J., Shore N., Te A.E. et al. Rethinking the role of saw palmetto extract for men with lower urinary tract symptoms in North America. Uro 2022; 2(3): 137–150, doi: 10.3390/uro2030017.
 
3.
Preston M.A., Wilson K.M., Markt S.C., Ge R., Morash C., Stampfer M.J. et al. 5α-Reductase inhibitors and risk of high-grade or lethal prostate cancer. JAMA Intern. Med. 2014; 174(8): 1301–1307, doi: 10.1001/jamainternmed.2014.1600.
 
4.
Koltai T., Reshkin S.J., Baltazar F., Fliegel L. Prostate cancer metabolism: From biochemistry to therapeutics. Elsevier, Academic Press. London 2021.
 
5.
Evron E., Juhasz M., Babadjouni A., Mesinkovska N.A. Natural hair supplement: Friend or foe? Saw palmetto, a systematic review in alopecia. Skin Appendage Disord. 2020; 6(6): 329−337, doi: 10.1159/000509905.
 
6.
He F., Shen M., Zhao Z., Liu Y., Zhang S., Tang Y. et al. Epidemiology and disease burden of androgenetic alopecia in college freshmen in China: A population-based study. PLoS One 2022; 17(2): e0263912, doi: 10.1371/journal.pone.0263912.
 
7.
Salman K.E., Altunay I.K., Kucukunal N.A., Cerman A.A. Frequency, severity and related factors of androgenetic alopecia in dermatology outpatient clinic: hospital-based cross-sectional study in Turkey. An. Bras. Dermatol. 2017; 92(1): 35−40, doi: 10.1590/abd1806-4841.20175241.
 
8.
Jakubiec M. Androgenetic alopecia in males – characteristics and overview of therapies available in cosmetology and aesthetic medicine clinics. Aesth. Cosmetol. Med. 2022; 11(6): 209−215, doi: 10.52336/acm.2022.030.
 
9.
Ho C.H., Sood T., Zito P.M. Androgenetic alopecia. StatPearls, 2021 [online] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/b... [accessed on 10 February 2023].
 
10.
Tyszkiewicz M., Pożarowska K., Rosińska A., Orczykowski M. Pharmacotherapy of androgenetic alopecia – a literature review. J. Educ. Health Sport 2022; 12(12): 152−157, doi: 10.12775/JEHS.2022.12.12.024.
 
11.
Fu D., Huang J., Li K., Chen Y., He Y., Sun Y. et al. Dihydrotestosterone-induced hair regrowth inhibition by activating androgen receptor in C57BL6 mice simulates androgenetic alopecia. Biomed. Pharmacother. 2021; 137: 111247, doi: 10.1016/j.biopha.2021.111247.
 
12.
Carmina E., Azziz R., Bergfeld W., Escobar-Morreale H.F., Futterweit W., Huddleston H. et al. Female pattern hair loss and androgen excess: A report from the Multidisciplinary Androgen Excess and PCOS Committee. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2019; 104(7): 2875−2891, doi: 10.1210/jc.2018-02548.
 
13.
Fabbrocini G., Cantelli M., Masarà A., Annunziata M.C., Marasca C., Cacciapuoti S. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. Int. J. Womens Dermatol. 2018; 4(4): 203−211, doi: 10.1016/j.ijwd.2018.05.001.
 
14.
Urysiak-Czubatka I., Kmieć M.L., Broniarczyk-Dyła G. Assessment of the usefulness of dihydrotestosterone in the diagnostics of patients with androgenetic alopecia. Postepy Dermatol. Alergol. 2014; 31(4): 207−215, doi: 10.5114/pdia.2014.40925.
 
15.
Konrakhina I.N., Mareeva A.N., Kalinina P.A., Abuladze M.G. Androgenic hormone profile in patients with androgenetic alopecia. Vestn. Dermatol. Venerol. 2015; 91(6): 30–32, doi: 10.25208/0042-4609-2015-91-6-30-32.
 
16.
Pindado-Ortega C., Saceda-Corralo D., Fernández-Nieto D., Jiménez-Cauhé J., Ortega-Quijano D., Moreno-Arrones Ó.M. et al. Prescribing habits for androgenic alopecia among dermatologists in Spain in 2019–2020: A cross-sectional study. Skin Appendage Disord. 2020; 6(5): 283−286, doi: 10.1159/000509063.
 
17.
Arct J., Pytkowska K. Kosmetologia włosów. Edra Urban & Partner. Wrocław 2020.
 
18.
Ruiz-Tagle S.A., Figueira M.M., Vial V., Espinoza-Benavides L., Miteva M. Micronutrients in hair loss. Our Dermatol. Online 2018; 9(3): 320−328, doi: 10.7241/ourd.20183.25.
 
19.
O’Connor K., Goldberg L.J. Nutrition and hair. Clin. Dermatol. 2021; 39(5): 809−818, doi: 10.1016/j.clindermatol.2021.05.008.
 
20.
Almohanna H.M., Ahmed A.A., Tsatalis J.P., Tosti A. The role of vitamins and minerals in hair loss: A review. Dermatol. Ther. (Heidelb) 2019; 9(1): 51−70, doi: 10.1007/s13555-018-0278-6.
 
21.
Houschyar K.S., Borrelli M.R., Tapking C., Popp D., Puladi B., Ooms M. et al. Molecular mechanisms of hair growth and regeneration: Current understanding and novel paradigms. Dermatology 2020; 236(4): 271−280, doi: 10.1159/000506155.
 
22.
Randall V.A. Androgens and human hair growth. Clin. Endocrinol. 1994; 40(4): 439−457, doi: 10.1111/j.1365-2265.1994.tb02483.x.
 
23.
Grymowicz M., Rudnicka E., Podfigurna A., Napierała P., Smolarczyk R., Smolarczyk K. et al. Hormonal effects on hair follicles. Int. J. Mol. Sci. 2020; 21(15): 5342, doi: 10.3390/ijms21155342.
 
24.
Marchetti P.M., Barth J.H. Clinical biochemistry of dihydrotestosterone. Ann. Clin. Biochem. 2013; 50(Pt 2): 95−107, doi: 10.1258/acb.2012.012159.
 
25.
Batista R.L., Mendonca B.B. The molecular basis of 5α-reductase type 2 deficiency. Sex. Dev. 2022; 16(2–3): 171−183, doi: 10.1159/000525119.
 
26.
Lee H.G., Kim C.J. Classic and backdoor pathways of androgen biosynthesis in human sexual development. Ann. Pediatr. Endocrinol. Metab. 2022; 27(2): 83−89, doi: 10.6065/apem.2244124.062.
 
27.
Fukami M., Homma K., Hasegawa T., Ogata T. Backdoor pathway for dihydrotestosterone biosynthesis: implications for normal and abnormal human sex development. Dev. Dyn. 2013; 242(4): 320−329, doi: 10.1002/dvdy.23892.
 
28.
Ceruti J.M., Leirós G.J., Balañá M.E. Androgens and androgen receptor action in skin and hair follicles. Mol. Cell. Endocrinol. 2018; 465: 122−133, doi: 10.1016/j.mce.2017.09.009.
 
29.
Zhou X., Jiao Y., Zhang W., Li W. Androgens/androgen receptor in the management of skin diseases. J. Biosci. Med. 2022; 10(12): 180−200, doi: 10.4236/jbm.2022.1012015.
 
30.
Lee P., Zhu C.C., Sadick N.S., Diwan A.H., Zhang P.S., Liu J.S. et al. Expression of androgen receptor coactivator ARA70/ELE1 in androgenic alopecia. J. Cutan. Pathol. 2005; 32(8): 567−571, doi: 10.1111/j.0303-6987.2005.00397.x.
 
31.
Zamani P., Mokhtari O., Dehghanian F. Identification of beta-sitosterol and stigmasterol as possible inhibitors of 5 alpha-reductase 1: An in-silico study. Precis. Med. Clin. OMICS 2021; 1(1): e121545, doi: 10.5812/pmco.121545.
 
32.
Iannella L., Colamonici C., Curcio D., Botrè F., de la Torre X. 5α-reductase inhibitors: Evaluation of their potential confounding effect on GC-C-IRMS doping analysis. Drug Test. Anal. 2021; 13(11−12): 1852−1861, doi: 10.1002/dta.3134.
 
33.
Diviccaro S., Melcangi R.C., Giatti S. Post-finasteride syndrome: An emerging clinical problem. Neurobiol. Stress 2019; 12: 100209, doi: 10.1016/j.ynstr.2019.100209.
 
34.
El-Naggar M., El-All A.S.A., El-Naem S.I.A., Abdalla M.M., Rashdan H.R.M. New potent 5α- reductase and aromatase inhibitors derived from 1,2,3-triazole derivative. Molecules 2020; 25(3): 672, doi: 10.3390/molecules25030672.
 
35.
Sudeep H.V., Venkatakrishna K., Amrutharaj B., Anitha G.R.J., Shyamprasad K. A phytosterol-enriched saw palmetto supercritical CO2 extract ameliorates testosterone-induced benign prostatic hyperplasia by regulating the inflammatory and apoptotic proteins in a rat model. BMC Complement. Altern. Med. 2019; 19(1): 270, doi: 10.1186/s12906-019-2697-z.
 
36.
Nguyen J., Korta D.Z., Mensinkovska N.A. Hair supplements. In: M.I. Miteva [ed]. Alopecia. Elsevier; 2018, pp. 295–304.
 
37.
Niederprüm H.J., Schweikert H.U., Zänker K.S. Testosterone 5α-reductase inhibition by free fatty acids from Sabal serrulata fruits. Phytomedicine 1994; 1(2): 127−133, doi: 10.1016/S0944-7113(11)80030-9.
 
38.
Wolski J.K. Serenoa repens – is it worth to apply in andrology? [Article in Polish]. Adv. Androl. Online 2016; 3(1): 33−38.
 
39.
Nestor M.S., Ablon G., Gade A., Han H., Fischer D.L. Treatment options for androgenetic alopecia: Efficacy, side effects, compliance, financial considerations, and ethics. J. Cosmet. Dermatol. 2021; 20(12): 3759−3781, doi: 10.1111/jocd.14537.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top