Wrodzony zespół zakotwiczonego rdzenia u dorosłych z towarzyszącym tłuszczakiem nici końcowej – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
5th Military Hospital with Polyclinic in Cracow, Poland
 
2
Department of Neurosurgery, 2nd Voivodeship Specialist Hospital in Jastrzębie Zdrój
 
3
Department of Physiology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Wiesław Marcol   

Department of Physiology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:230-235
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wrodzony zespół zakotwiczonego rdzenia u dorosłych (tethered cord syndrome – TCS) z towarzyszącym tłuszczakiem jest chorobą rzadko występującą u dorosłych i często sprawia problemy diagnostyczne. Leczenie operacyjne jest trudne i może prowadzić do licznych powikłań. Autorzy przedstawiają przypadek 26-letniej kobiety z olbrzymim tłuszczakiem nici końcowej i zakotwiczonym rdzeniem na poziomie S2. Pacjentka skarżyła się na bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Ponadto obserwowano umiarkowanego stopnia nietrzymanie moczu i prawostronne opadanie stopy z zaburzeniami czucia. Diagnostykę przeprowadzono za pomocą rezonansu magnetycznego. Chora przeszła zabieg chirurgiczny uwolnienia rdzenia kręgowego z częściową resekcją tłuszczaka nici końcowej. Podczas zabiegu stosowano techniki mikrochirurgiczne oraz posiłkowano się neuromonitoringiem śródoperacyjnym. W obserwacji pooperacyjnej u chorej zmniejszyły się dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, ustąpiły także częściowo zaburzenia czucia. Nie obserwowano natomiast znacznej poprawy siły mięśniowej stopy. Długo trwające objawy, takie jak bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, zaburzenia czucia, a także słabo zaznaczone objawy nietrzymania moczu, nie są objawami jednoznacznie wskazującymi na zespół zakotwiczonego rdzenia. Leczenie operacyjne w takim przypadku jest procedurą trudną ze względu na charakter i lokalizację zmiany w otoczeniu ogona końskiego. Innym poważnym problemem jest identyfikacja nici końcowej. Zabieg operacyjny obarczony jest wystąpieniem pooperacyjnej przetoki płynowej z zaburzeniem gojenia rany operacyjnej. Wynik zabiegu operacyjnego nie zawsze jest dla chorego satysfakcjonujący, ponieważ jedynym efektem leczenia może być zatrzymanie postępujących objawów neurologicznych.
 
REFERENCJE (16)
1.
Akay K.M., Ersahin Y., Cakir Y. Tethered cord syndrome in adults. Acta Neurochir. 2000; 142(10): 1111–1115.
 
2.
Tubbs R.S., Oakes W.J. Can the conus medullaris in normal position be tethered? Neurol. Res. 2004; 26(7): 727–731, doi: 10.1179/016164104225017910.
 
3.
Kanev P.M., Bierbrauer K.S. Reflections on the natural history of lipomyelomeningocele. Pediatr. Neurosurg. 1995; 22(3): 137–140, doi: 10.1159/000120891.
 
4.
Yamada S., Colohan A.R., Won D.J. Tethered cord syndrome. J. Neurosurg. Spine 2009; 10(1): 71–80, doi: 10.3171/2008.10.SPI15714L.
 
5.
Tubbs R.S., Wellons J.C. Tethered Spinal Cord: Fatty Filum Terminale, Meningocele Manqué, and Dermal Sinus Tracts. In: Youmans Neurological Surgery, 6th Edition. H.R. Winn (Ed.) Elsevier, 2011, pp. 2227–2232.
 
6.
Yamada S., Won D.J., Pezeshkpour G., Yamada B.S., Yamada S.M., Siddiqi J., Zouros A., Colohan A.R. Pathophysiology of tethered cord syndrome and similar complex disorders. Neurosurg. Focus 2007; 23(2): E6, doi: 10.3171/FOC-07/08/E6.
 
7.
Oakes W.J. The borderlands of the primary tethered cord syndrome. Clin. Neurosurg. 1996; 43: 188–202.
 
8.
Morota N., Ihara S., Ogiwara H. New classification of spinal lipomas based on embryonic stage. J. Neurosurg. Pediatr. 2017; 19(4): 428–439, doi: 10.3171/2016.10.PEDS16247.
 
9.
Gonzalez A.A., Jeyanandarajan D., Hansen C., Zada G., Hsieh P.C. Intraoperative neurophysiological monitoring during spine surgery: a review. Neurosurg. Focus 2009; 27(4): E6, doi: 10.3171/2009.8.FOCUS09150.
 
10.
Chou R., Qaseem A., Snow V., Casey D., Cross J.T. Jr, Shekelle P., Owens D.K. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann. Intern. Med. 2007; 147(7): 478–491.
 
11.
Yamada S., Lonser R.R. Adult tethered cord syndrome. J. Spinal Disord. 2000; 13(4): 319–323.
 
12.
Drake J.M. Surgical management of the tethered spinal cord--walking the fine line. Neurosurg. Focus 2007; 23(2): E4, doi: 10.3171/FOC-07/08/E4.
 
13.
Paradiso G., Lee G.Y., Sarjeant R., Hoang L., Massicotte E.M., Fehlings M.G. Multimodality intraoperative neurophysiologic monitoring findings during surgery for adult tethered cord syndrome: analysis of a series of 44 patients with long-term follow-up. Spine 2006; 31(18): 2095–2102, doi:10.1097/01.brs.0000231687.02271.b6.
 
14.
Pouratian N., Elias W.J., Jane J.A., Phillips L.H., Jane J.A. Sr. Electrophysiologically guided untethering of secondary tethered spinal cord syndrome. Neurosurg. Focus 2010; 29(1): E3, doi: 10.3171/2010.3.FOCUS09299.
 
15.
Sala F., Squintani G., Tramontano V., Arcaro C., Faccioli F., Mazza C. Intraoperative neurophysiology in tethered cord surgery: techniques and results. Childs Nerv. Syst. 2013; 29(9): 1611–1624, doi: 10.1007/s00381-013-2188-3.
 
16.
Husain A.M., Shah D. Prognostic value of neurophysiologic intraoperative monitoring in tethered cord syndrome surgery. J. Clin. Neurophysiol. 2009; 26(4): 244–247, doi: 10.1097/WNP.0b013e3181b2edae.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top