Wpływ funkcjonalnego skrócenia mięśni kulszowo-goleniowych i prostego uda na kinestezję stawu kolanowego u pacjentów z zerwaniem ACL
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Anatomy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Fizjosport, Gliwice, Poland
 
3
The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Katowice, Poland
 
4
Audical sp. z o.o., Poland
 
5
Galen-Orthopaedics, Bierun, Poland
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:95-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem badania jest wykazanie związku między skróceniem czynnościowym mięśnia prostego uda i mięśni kulszowo-goleniowych a kinestezją stawu kolanowego u pacjentów po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego [ACL].

Materiał i metody:
Badaniem objęto grupę 35 mężczyzn z zerwaniem ACL (bez rekonstrukcji) w wieku od 18 do 43 lat (28 ± 7,4 roku). Funkcjonalne skrócenie wyżej wymienionych mięśni oceniano zarówno na zdrowej, jak i kontuzjowanej nodze. Kinestezję stawu kolanowego oceniano za pomocą aparatu BTE Primus RS, badając odchylenie kątowe od środka zakresu ruchu w stawie kolanowym z i bez kontroli wzroku.

Wyniki:
Stwierdzono statystycznie istotną dodatnią korelację między funkcjonalnym skróceniem mięśni kulszowo-goleniowych a kinestezją dla ruchu zgięcia ocenianego w warunkach bez kontroli wzroku. Ponadto stwierdzono istotną statystycznie ujemną korelację między funkcjonalnym skróceniem mięśnia prostego uda nogi uszkodzonej a kinestezją ruchu zgięcia kolana ocenianego w warunkach bez kontroli wzroku.

Wnioski:
Deficyt propriocepcji kolana koreluje z funkcjonalnym skróceniem mięśni uda. Pacjenci z funkcjonalnym skróceniem mięśnia prostego uda mają lepszą kinestezję stawu kolanowego, natomiast u pacjentów z funkcjonalnym skróceniem ścięgien podkolanowych stwierdzono gorszą kinestezję stawu kolanowego.

 
REFERENCJE (15)
1.
Lephart S., Fu F.H. Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability. Human Kinetics. Champaign Illinois 2000.
 
2.
Beard D., Kyberd P., Fergusson C., Dodd C.A. Proprioception after rupture of the anterior cruciate ligament: An objective indication of the need for surgery? J. Bone Joint Surg. 1993; 75(2): 311–315.
 
3.
Evjenth O., Hamberg J. Muscle stretching in manual therapy. A Clinical Manual. Alfta Rehab. 1984.
 
4.
Zembaty A. Szczegółowa metodyka badań i normy wybranych zakresów ruchów stawów skokowo-goleniowych i stopy. W: Kinezyterapia. Red. A. Zembaty. Tom I. Kasper. Kraków 2002, s. 542–546.
 
5.
Arnold G., Kekkonen J. Anatomia stretchingu. Studio Astropsychologii. Wyd. I. Białystok 2010.
 
6.
Bjorklund M., Hamberg J., Crenshaw A. Sensory adaptation after a 2-week stretching regimen of the rectus femoris muscle. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2001; 82 (9): 1245–1250.
 
7.
Ochi M., Iwasa J., Ucho Y., Adachi N., Sumen Y. The regeneration of sensory neurones in the reconstruction of the anterior cruciate ligament. J. Bone Joint Surg. Br. 1999; 81(5): 902–906.
 
8.
Antolič V., Straž ar K., Pompe B., Pavlovcic V., Vengust R., Stanic U., Jeraj J. Increased muscle stiffness after anterior cruciate ligament reconstruction – memory on injury? Int. Orthop. 1999; 23(5): 268–270.
 
9.
Kuszewski M., Saulicz E., Myśliwiec A., Knapik A., Wolny T. The role of passive stiffness of the hamstring muscles in body stability processes. Fizjoter. Pol. 2009; 9(3): 195–201.
 
10.
Lee H., Cheng C., Liau J. Correlation between proprioception, muscle strength, knee laxity, and dynamic standing balance in patients with chronic anterior cruciate ligament deficiency, The Knee 2009; 16: 387–391.
 
11.
Kuszewski M., Saulicz E., Gnat., Knapik H., Saulicz M., Kokosz M. Ocena skuteczności stretchingu mięśni kulszowo-goleniowych w oparciu na tzw. test dopełnienie kąta. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D: Medicina 2005; LX, Suppl.(272): 212–215.
 
12.
Fremerey R., Lobenhoffer P., Zeichen J., Skutek M., Bosch U., Tscherne H. Proprioception after rehabilitation and reconstruction in knees with deficiency of the anterior cruciate ligament: a prospective, longitudinal study. J. Bone Joint. Surg. Br. 2000; 82(6): 801–806.
 
13.
Roberts D., Friden T., Stomberg A., Lindstrand A., Moritz U. Bilateral proprioceptive defects in patients with a unilateral anterior cruciate ligament reconstruction: a comparison between patients and healthy individuals. J. Orthop. Res. 2000; 18(4): 565–571.
 
14.
Markolf K., O’Neill G., Jackson S., McAllister Effects of applied quadriceps and hamstrings muscle loads on forces in the anterior and posterior cruciate ligaments. Am. J. Sport Med. 2004; 32(5); 1144–1149.
 
15.
Larsen R., Lund H., Christensen R., Røgind H., Danneskiold-Samsøe B., Bliddal H. Effect of static stretching of quadriceps and hamstring muscle of knee join position sense. Br. J. Sports Med. 2005; 39(1): 43–46.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top