Zastosowanie lasera CO2 w leczeniu raka krtani
 
Więcej
Ukryj
1
Clinical Department of Otorhinolaryngology and Langological Oncology, Specialistic Hospital in Zabrze
 
2
Platinum Dent, Kielce
 
3
Clinical Department of Otolaryngology, Clinical Hospital in Rzeszów
 
4
Department of Otorhinolaryngology and Oncological Laryngology, School of Medicine with the Division Dentisty in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Marków   

Department of Otorhinolaryngology and Laryngological Oncology in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, Wolności 372/1, 41-800 Zabrze, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:90-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Laser na stałe wkomponował się w życie człowieka. Jest urządzeniem, które znajduje zastosowanie w wielu niespokrewnionych ze sobą dziedzinach. Używany powszechnie w medycynie, w laryngologii stał się narzędziem stosowanym przede wszystkim w mikrochirurgii krtani z dostępu endoskopowego. Do mikrochirurgi laserowej krtani używany jest najczęściej laser CO2. W wybranych przypadkach skuteczność leczenia laserem jest porównywalna z tradycyjnymi metodami, m.in. operacją częściową z dostępu przez laryngofissurę oraz radioterapią. Będąc metodą małoinwazyjną, dającą małą liczbę powikłań, stał się techniką z wyboru w leczeniu raka krtani w stopniu zaawansowania miejscowego T1 i T2. Ponadto wśród zalet stosowania lasera CO2 w leczeniu należy wymienić krótszy czas hospitalizacji i rekonwalescencji, niższy koszt, brak konieczności założenia tracheotomii i żywienia przez sondę dożołądkową. Metoda ta jest zdecydowanie lepiej akceptowana przez pacjentów, co pozytywnie wpływa na ich kondycję psychiczną i proces gojenia. W razie niepowodzenia leczenie może zostać uzupełnione o radioterapię czy też chirurgię z dojścia zewnętrznego, przy dość dobrze zachowanej anatomii.
 
REFERENCJE (27)
1.
Bernard Ziętek, Lasery. Wydawnictwo Naukowe UMK. Toruń 2008.
 
2.
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/..._ _fizyki [dostęp: 11.12.2017]
 
3.
 
4.
Franck P., Henderson P.W., Rothaus K.O. Basics of Lasers: History, Physics, and Clinical Applications. Clin. Plast. Surg. 2016; 43: 505–513.
 
5.
Strong M.S., Jako G.J. Laser surgery in the larynx. Early clinical experience with continuous CO2 laser. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1972; 81(6): 791–798.
 
6.
Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Lasery w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w praktyce 2006; 2: 26–31.
 
7.
Wan G.L., Sun J.W. Peri- and post-operative complications after carbon dioxide laser surgery of the larynx. Saudi. Med. J. 2009; 30: 1281–1285.
 
8.
Kawecki A., Nawrocki S., Golusiński W. i wsp. Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. [W:] Zalecenia postę-powania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Red. M. Krzakowski, K. Warzocha. Via Medica. Gdańsk 2013, t. I, s. 1–33.
 
9.
Vilaseca-González I., Bernal-Sprekelsen M., Blanch-Alejandro J.L., Moragas-Lluis M. Complications in transoral CO2 laser surgery for carcinoma of the larynx and hypopharynx. Head Neck 2003; 25(5): 382–388.
 
10.
Lachowska M., Osuch-Wójcikiewicz E. Ocena skuteczności onkolo-gicznej leczenia raka głośni metodą chordektomii klasycznej i laserowej. Otolaryngol. 2008; 7: 85–96.
 
11.
Namysłowski G., Misiołek M., Czecior E., Ścierski W., Półtorak A. Chirurgia laserowa we wczesnych stadiach raka krtani. Chir. Pol. 2001; 3: 85–88.
 
12.
de Campora E., Radici M., de Campora L. External versus endoscopic approach in the surgical treatment of glottic cancer. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2001; 258(10): 533–536.
 
13.
Mendelsohn A.H., Matar N., Bachy V., Lawson G., Remacie M. Longitudinal Voice Outcomes Following Advanced CO2 Laser Cordectomy for Glottic Cancer. J. Voice 2015; 29(6): 772–775.
 
14.
Mahler V., Boysen M., Brøndbo K. Radiotherapy or CO2 laser surgery as treatment of T(1a) glottic carcinoma? Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2010; 267(5): 743–750.
 
15.
Cömert E., Tunçel Ü., Dizman A., Güney Y.Y. Comparison of early oncological results of diode laser surgery with radiotherapy for early glottic carcinoma. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2014; 150: 818–823.
 
16.
Warner L., Lee K., Homer J.J. Transoral laser microsurgery versus radiotherapy for T2 glottic squamous cell carcinoma: a systematic review of local control outcomes. Clin. Otolaryngol. 2017; 42(3): 629–636.
 
17.
O'Hara J., Markey. A, Homer J.J. Transoral laser surgery versus radiotherapy for tumour stage 1a or 1b glottic squamous cell carcinoma: systematic review of local control outcomes. J. Laryngol. Otol. 2013; 127(8): 732–738.
 
18.
Remmelts A.J., Hoebers F.J., Klop W.M., Balm A.J., Hamming-Vrieze O., van den Brekel M.W. Evaluation of lasersurgery and radiotherapy as treatment modalities in early stage laryngeal carcinoma: tumour outcome and quality of voice. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2013; 270(7): 2079–2087.
 
19.
Aaltonen L.M., Rautiainen N., Sellman J., Saarilahti K., Mäkitie A., Rihkanen H., Laranne J., Kleemola L., Wigren T., Sala E., Lindholm P., Grenman R., Joensuu H. Voice quality after treatment of early vocal cord cancer: a randomized trial comparing laser surgery with radiation therapy. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2014; 90(2): 255–260.
 
20.
Hartig G., Zeitels S.M. Optimizing voice in conservation surgery for glottic cancer. Operative Techniques in Otolaryngology Head Neck Surg. 1998; 9(4): 214–223.
 
21.
Balica N., Poenaru M., Ştefănescu E.H., Boia ER, Doroş CI, Baderca F, Mazilu O. Anterior commissure laryngeal neoplasm endoscopic management. Rom. J. Morphol. Embryol. 2016; 57(2 Suppl.): 715–718.
 
22.
Blanch J.L., Vilaseca I., Caballero M., Moragas M., Berenguer J., Bernal-Sprekelsen M. Outcome of transoral laser microsurgery for T2-T3 tumors growing in the laryngeal anterior commissure. Head Neck. 2011; 33(9): 1252–1259.
 
23.
Olszewski E, Modrzejewski M, Stręk P. Chordektomie w materiale Kliniki Otolaryngologicznej CM UJ w Krakowie. Otolaryngol. Pol. 1995; 49: 219–221.
 
24.
Casiano R.R. Cooper J.D., Lundy D.S., Chandler J.R. Laser cordectomy for T1 glottic carcinoma: a 10-year experience and videostroboscopic findings. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1991; 104(6): 831–837.
 
25.
Wolfensberger M., Dort J.C. Endoscopic laser surgery for early glottic carcinoma: a clinical and experimental study. Laryngoscope 1990; 100(10 Pt 1): 1100–1105.
 
26.
Pérez Delgado L., El-Uali Abeida M., de Miguel García F., Astier Peña P., Herrera Tolosana S., Lisbona Alquézar M.P., Tejero-Garcés Galve G., Sevil Navarro J., Martinez-Berganza R, Ortiz García A. CO2 laser surgery of supraglottic carcinoma: our experience over 6 years. Acta. Otorrinolaringol. Esp. 2010; 61(1): 12–18.
 
27.
Peretti G., Piazza C., Penco S., Santori G., Del Bon F., Garofolo S., Paderno A., Guastini L., Nicolai P. Transoral laser microsurgery as primary treatment for selected T3 glottic and supraglottic cancers. Head Neck. 2016; 38: 1107–1112.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top