Wpływ kinesiotapingu na ból, parametry antropometryczne, statyczne oraz dynamiczne stopy u pacjentów z entezopatią mięśnia piszczelowego tylnego – opis przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Tobiasz Żłobiński   

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Kasztanowa 3, 41-205 Sosnowiec
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:62-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Mięsień piszczelowy tylny odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego wysklepienia stopy w pozycji stojącej oraz podczas chodu, dodatkowo umożliwiając prawidłowe przetoczenie oraz amortyzowanie stopy. Współpracuje z mięśniem strzałkowym długim, współtworząc tzw. strzemię ścięgniste stopy. Zmiany w obrębie przyczepu dystalnego mięśnia piszczelowego tylnego (do kości łódkowatej) mogą być przyczyną objawów bólowych wewnętrznej krawędzi stopy, zwanych entezopatią. Entezopatia jest bolesną zmianą chorobową w obrębie przyczepu ścięgna mięśniowego do kości. Najczęściej jest wynikiem działania nadmiernych obciążeń i zaburzeń działania mięśnia, co prowadzi do stanów zapalnych, którym towarzyszy ból zlokalizowany w miejscu przyczepu, oraz pogorszenia funkcji mięśnia. Leczenie schorzenia nie zostało jeszcze opisane, stąd brak jasnych wytycznych co do leczenia zachowawczego. Celem pracy była ocena wpływu kinesiotapingu (Kinesio Taping) w połączeniu z masażem poprzecznym przyczepu dystalnego ścięgna na parametry statyczne oraz dynamiczne stopy.
 
REFERENCJE (20)
1.
Ling SK., Lui TH. Posterior Tibial Tendon Dysfunction: An Overview. Open Orthop. J. 2017; 11: 714–723, doi: 10.2174/1874325001711010714.
 
2.
Trnka H.J. Dysfunction of the tendon of tibialis posterior. J. Bone Joint Surg. Br. 2004; 86(7): 939–946, doi: 10.1302/0301-620x.86b7.15084.
 
3.
Resnick D., Niwayama G. Entheses and enthesopathy. Anatomical, pathological, and radiological correlation. Radiology 1983; 146(1): 1–9, doi: 10.1148/radiology.146.1.6849029.
 
4.
Kohls-Gatzoulis J., Angel J.C., Singh D., Haddad F., Livingstone J., Berry G. Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot. BMJ 2004; 329(7478): 1328–1333, doi: 10.1136/bmj.329.7478.1328.
 
5.
Yeap J.S., Singh D., Birch R. Tibialis posterior tendon dysfunction: a primary or secondary problem? Foot Ankle Int. 2001; 22(1): 51–55, doi: 10.1177/107110070102200108.
 
6.
Flores D.V., Mejía Gómez C., Fernández Hernando M., Davis M.A., Pathria M.N. Adult Acquired Flatfoot Deformity: Anatomy, Biomechanics, Staging, and Imaging Findings. Radiographics 2019; 39(5): 1437–1460, doi: 10.1148/rg.2019190046.
 
7.
Kulig K., Burnfield J.M., Requejo S.M., Sperry M., Terk M. Selective activation of tibialis posterior: evaluation by magnetic resonance imaging. Med. Sci. Sports Exerc. 2004; 36(5): 862–867, doi: 10.1249/01.mss.0000126385.12402.2e.
 
8.
Kara M., Bayram S. Effect of Unilateral Accessory Navicular Bone on Radiologic Parameters of Foot. Foot Ankle Int. 2021; 42(4): 469–475, doi: 10.1177/1071100720964820.
 
9.
Yao K., Yang T.X., Yew W.P. Posterior Tibialis Tendon Dysfunction: Overview of Evaluation and Management. Orthopedics 2015; 38(6): 385–391, doi: 10.3928/01477447-20150603-06.
 
10.
Kulig K., Reischl S.F., Pomrantz A.B., Burnfield J.M., Mais-Requejo S., Thordarson D.B., Smith R.W. Nonsurgical management of posterior tibial tendon dysfunction with orthoses and resistive exercise: a randomized controlled trial. Phys. Ther. 2009; 89(1): 26–37, doi: 10.2522/ptj.20070242.
 
11.
Vannini F., Di Matteo B., Filardo G., Kon E., Marcacci M., Giannini S. Platelet-rich plasma for foot and ankle pathologies: a systematic review. Foot Ankle Surg. 2014; 20(1): 2–9, doi: 10.1016/j.fas.2013.08.001.
 
12.
Kulig K., Burnfield J.M., Reischl S., Requejo S.M., Blanco C.E., Thordarson D.B. Effect of foot orthoses on tibialis posterior activation in persons with pes planus. Med Sci Sports Exerc. 2005; 37(1): 24–29, doi: 10.1249/01.mss.0000150073.30017.46.
 
13.
Sheng Y., Duan Z., Qu Q., Chen W., Yu B. Kinesio taping in treatment of chronic non-specific low back pain: a systematic review and meta-analysis. J. Rehabil. Med. 2019; 51(10): 734–740, doi: 10.2340/16501977-2605.
 
14.
Wang Y., Gu Y., Chen J., Luo W., He W., Han Z., Tian J. Kinesio taping is superior to other taping methods in ankle functional performance improvement: a systematic review and meta-analysis. Clin. Rehabil. 2018; 32(11): 1472–1481, doi: 10.1177/0269215518780443.
 
15.
Orchard J. Plantar fasciitis. BMJ 2012; 345: e6603, doi: 10.1136/bmj.e6603.
 
16.
Shih Y.F., Lee Y.F., Chen W.Y. Effects of Kinesiology Taping on Scapular Reposition Accuracy, Kinematics, and Muscle Activity in Athletes With Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized Controlled Study. J. Sport Rehabil. 2018; 27(6): 560–569, doi: 10.1123/jsr.2017-0043.
 
17.
Siu W.S., Shih Y.F., Lin H.C. Effects of Kinesio tape on supporting medial foot arch in runners with functional flatfoot: a preliminary study. Res. Sports Med. 2020; 28(2): 168–180, doi: 10.1080/15438627.2019.1638258.
 
18.
Aguilar M.B., Abián-Vicén J., Halstead J., Gijon-Nogueron G. Effectiveness of neuromuscular taping on pronated foot posture and walking plantar pressures in amateur runners. J. Sci. Med. Sport 2016; 19(4): 348–353, doi: 10.1016/j.jsams.2015.04.004.
 
19.
Lee K., Yi C.W., Lee S. The effects of kinesiology taping therapy on degenerative knee arthritis patients' pain, function, and joint range of motion. J. Phys. Ther. Sci. 2016; 28(1): 63–66, doi: 10.1589/jpts.28.63.
 
20.
Kuyucu E., Gülenç B., Biçer H., Erdil M. Assessment of the kinesiotherapy's efficacy in male athletes with calcaneal apophysitis. J. Orthop. Surg. Res. 2017; 12(1): 146, doi: 10.1186/s13018-017-0637-5.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
The role of different physiotherapy methods in tibialis posterior muscle insufficiency – a literature review
Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło
Fizjoterapia Polska
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top