Wulwodynia jako zespół bólowy spowodowany dysfunkcją mięśni dna miednicy
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej
 
2
Instytut Wychowania Fizycznego i Turystyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 
3
Gabinety Terpa w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Pasek   

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 505 014 331
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:49-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wulwodynia (łac. vulva – srom) to przewlekły zespół bólowy, występujący u 5–13% kobiet, trwający minimum 3–6 miesięcy. Dolegliwości mogą obejmować srom, pochwę, odbyt, a nawet pośladki. Ból bywa różnie nasilony i miewa różną, czasem niedokładnie określoną lokalizację (wulwodynia nieprowokowana). Jeśli dolegliwości pojawiają się w odpowiedzi na dotyk, określane są jako wulwodynia prowokowana i zazwyczaj związane są z aktywnością seksualną (dyspareunia). Wulwodynia jest rzadko rozpoznawana z powodu niewielkiej wiedzy na jej temat, niejasnej etiologii oraz trudności w różnicowaniu z innymi chorobami obejmującymi pochwę i srom. Istnieje wiele czynników mogących powodować dolegliwości, jednak u 80% kobiet pierwotnie lub wtórnie występują niestabilność i wzmożone napięcie mięśni dna miednicy. Istnieją dwa potencjalne mechanizmy, przez które nadmierna aktywacja mięśni powoduje sensytyzację (nadmierną wrażliwość na bodziec) i ból. Jest to niedotlenienie mięśni i obecność punktów spustowych (trigger points) w tkance mięśniowej, podwięziach i więzadłach. Ważnym elementem diagnozy jest wyeliminowanie chorób sromu i pochwy, np. przenoszonych drogą płciową, chorób skóry, chorób neurologicznych, ortopedycznych i reumatologicznych, nowotworów czy reakcji alergicznych. Wulwodynia jest chorobą z wykluczenia innych przyczyn powodujących ból sromu. W pracy przedstawiono etiologię, klasyfikację oraz najczęstsze metody leczenia wulvodynii.
 
REFERENCJE (33)
1.
Mandal D. Guidelines for the management of vulvodynia. Br. J. Dermatol. 2010; 162: 1180–1185.
 
2.
Słobodzian J. Sposoby diagnozowania przyczyn oraz leczenie bólów krocza i spojenia łonowego. Przegląd literatury, wnioski z własnej praktyki terapeutycznej. Doniesienia własne. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym 2001; 1: 38–46.
 
3.
Haefner H.K. Report of the International Society for the Study of Vulvovaginal Disease terminology and classification of vulvodynia. J. Low. Genit. Tract Dis. 2007; 11: 48–49.
 
4.
Fall M., Baranowski A.P., Elneil S. EAU guidelines on chronic pelvic pain. Eur. Urol. 2010; 57: 35–48.
 
5.
Bornstein J., Zarfati D., Goldik Z. Vulvar vestibulitis: physical or psychosexual problem? Obstet. Gyneacol. 1999; 93: 876–880.
 
6.
Nickel J.C., Shoskes D. Phenotypic approach to the management of the chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. BJU Int. 2010; 106: 1252–1263.
 
7.
Lundqvist E.N., Hofer P.A., Olofsson J.I. Is vulvar vestibulitis an inflammatory condition? A comparison of histological findings in affected and healthy women. Acta. Derm. Venereol. 1997; 77: 319–322.
 
8.
White G., Jantos M., Glazer H. Establishing the diagnosis of vulvar vestibulitis. J. Reprod. Med. 1997; 42: 157–161.
 
9.
Friedrich E.G. Therapeutic studies on vulvar vestibulitis. J. Reprod. Med. 1988; 33: 514–517.
 
10.
Coulson C., Crowley T. Current thoughts on psychosexual disorders in women. Obstet. Gynaecol. 2007; 9: 217–222.
 
11.
Merskey H., Bogduk N. Klasyfikacja bólu przewlekłego. Wydawnictwo Rehabilitacja Medyczna, Kraków 1999.
 
12.
Anothaisintawee T., Attia J., Nickel J.C. Management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and network meta-analysis. JAMA 2011; 305: 78–86.
 
13.
Jantos M. Electromyography and Myofascial Therapy in Pelvic Floor Disorders. Pelvic Floor Disorders. Springer-Verlag Italia 2010.
 
14.
Labat J.J., Riant T., Robert R. Diagnostic criteria for pudendal neuralgia by pudendal nerve entrapment (Nantes criteria). Neurourol Urodyn. 2008; 27: 306–310.
 
15.
Chaitow L., Lovegrove J.R. Chronic Pelvic Pain and Dysfunction, practical physical medicine. London 2009.
 
16.
Thiele G.H. Coccygodynia and pain in the superior gluteal region. JAMA 2002; 109: 1271–1275.
 
17.
Stewart D., Reicher A., Gerulath AH. Vulvodynia and psychological distress. Obstet Gynaecol. 1994; 84: 587–590.
 
18.
Bergeron S., Binik Y.M., Khalifé S. A randomized comparison of group cognitive behavioral therapy, surface electromyographic biofeedback, and vestibulectomy in the treatment of dyspareunia resulting from vulvar vestibulitis. Pain 2001; 91: 297–306.
 
19.
Murina F., Bianco V., Radici G. Transcutaneous electrical nerve stimulation to treat vestibulodynia: a randomised controlled trial. Br. J. Obstet. Gynaecol. 2008; 115: 1165–1670.
 
20.
Goldfinger C., Pukall C.F., Gentilcore-Saulnier E. A prospective study of pelvic floor physical therapy: pain and psychosexual outcomes in provoked vestibulodynia. J. Sex. Med. 2009; 6: 1955–1968.
 
21.
Oyama I.A., Rejba A., Lukban J.C. Modified Thiele massage as therapeutic intervention for female patients with interstitial cystitis and high-tone pelvic floor dysfunction. Urology. 2004; 64: 862–866.
 
22.
Bergeron S., Brown C., Lord M.J. Physical therapy for vulvar vestibulitis syndrome: a retrospective study. J. Sex. Marital. Ther. 2002; 28: 183–192.
 
23.
Glazer H.I. Treatment of vulval vestibulitis syndrome with electromyographic biofeedback of pelvic floor musculature. J. Reprod. Med. 1995; 40: 283–290.
 
24.
Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Fizjoterapia na oddziałach położniczo-ginekologicznych. Post. Rehabil. 2008; 4: 41–46.
 
25.
Strauss A.C., Dimitrakov J.D. New treatments for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Nat. Rev. Urol. 2010; 7: 127–135.
 
26.
McKay M. Dysesthetic (‘essential’) vulvodynia. Treatment with amitriptyline. J. Reprod. Med. 1993; 38: 9–13.
 
27.
Ben-David B., Friedman M. Gabapentin therapy for vulvodynia. Anesth. Analg. 1999; 89: 1459–1460.
 
28.
Dede M., Yenen M.C., Yilmaz A. Successful treatment of persistent vulvodynia with submucous infiltration of betamethasone and lidocaine. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2006; 124: 258–259.
 
29.
Yoon H., Chung W.S., Shim B.S. Botulinum toxin A for the management of vulvodynia. Int. J. Impot. Res. 2007; 19: 84–87.
 
30.
Petersen C.D., Giraldi A., Lundvall L. Botulinum toxin type A – a novel treatment for provoked vestibulodynia? Results from a randomized, placebo controlled, double blinded study. J. Sex. Med. 2009; 6: 2523–2537.
 
31.
Powell J., Wojnarowska F. Acupuncture for vulvodynia. J. R. Soc. Med. 1999; 92: 579–581.
 
32.
Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Balneol. Pol. 2007; 49: 1–7.
 
33.
Pasek J., Opara J., Pasek T. Znaczenie badań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia 2007; 15: 3–8.
 
 
CYTOWANIA (2):
1.
Waginizm jako źródło niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w świetle kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 r.
Witold Wybult
Ius Matrimoniale
 
2.
Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem
Damian Durlak
Fizjoterapia Polska
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top