Sprawność fizyczna osób po operacji tętniaka aorty brzusznej
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Rehabilitation, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Physiotherapy, School of Health Sciences, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Wnuk   

Katedra i Klinika Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:54-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
W pracy oceniano wpływ treningu marszowego na sprawność fizyczną osób z tętniakiem aorty brzusznej, leczonych chirurgicznie w obserwacji krótkoterminowej.

Materiał i metody:
W grupie 60 osób podzielonych losowo na dwie grupy o różnych modelach fizjoterapii dokonano pomiaru przed i po operacji parametrów morfologii krwi, zmiennych testu 6-minutowego, zmiennych badania spirometrycznego oraz momentu sił mięśni czworogłowych kończyn dolnych.

Wyniki:
Przeprowadzona analiza statystyczna badanych zmiennych wskazuje na obniżenie sprawności fizycznej w obu grupach po operacji. Jedynie kilka parametrów, takich jak wydatek energetyczny MET, natężona pojemność życiowa płuc, moment siły mięśni czworogłowych kończyny dolnej prawej, wspiera model fizjoterapii rozszerzonej o trening marszowy.

Wnioski:
U pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej, niezależnie od rodzaju przeprowadzonej fizjoterapii, dochodzi do obniżenia sprawności fizycznej po leczeniu chirurgicznym. Wyniki badań wskazują na potrzebę kontynuacji treningu marszowego po wypisie ze szpitala w ramach II etapu fizjoterapii.

 
REFERENCJE (18)
1.
Belardinelli R., Georgiou D., Cianci G., Purcaro A. Randomized, controlled trial of long-term moderate exercise training in chronic heart failure: effects on functional capacity, quality of life and clinical outcome. Circulation 1999; 99: 1173–1182.
 
2.
Keith D., Calligaro, Daniel J. Pulmonary risk factors of elective abdominal Aortic surgery. J. Vasc. Surg. 1993; 6, 914–921.
 
3.
Noszczyk W. Chirurgia tętnic i żył obwodowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 
4.
Brzostek T. Lower limbs deep vein thrombosis and chronic vein insufficiency-clinical picture, prevention, treatment, rehabilitation. Medical Rehabilitation 2003; 7(4): 31–40.
 
5.
Letterstal A., Sandstrom V., Olofsson P., Forsberg C. Postoperative mobilization of patients with abdominal aortic aneurysm. J. Adv. Nurs. 2004; 48, 6: 560–568.
 
6.
Tew G.A., Weston M., Kothmann E. et al. High-intensity interval exercise training before abdominal aortic aneurysm repair (HIT-AAA): protocol for a randomised controlled feasibility trial. BMJ Open. 2014; 10, 4(1): 1–9.
 
7.
Królak M., Wieczorek J. Early rehabilitation of patients after vascular surgery. Adv. Rehabil. 1996; 10, 2: 27–35.
 
8.
Tavazzi L., Giannuzzi P. Physical training as a therapeutic measure in chronic heart failure: time for recommendations. Heart 2001; 86, 1: 7–11.
 
9.
Butland R.J., Pang J., Gross E.R., Woodcock A.A., Geddes D.M. Two-, six-, and 12-minute walking tests in respiratory disease. BMJ 1982; 29; 284(6329): 1607–1608.
 
10.
Rostagno C., Olivo G. Prognostic value of 6-minute corridor walk test in patients with mild to moderate heart failure: comparison with other methods of functional evaluation. Eur. J. Heart Fail. 2003; 5(3): 274–252.
 
11.
Wolszakiewicz J. Sześciominutowy test marszowy – zastosowanie w praktyce Klinicznej. Kardiol. Pol. 2010; 68: 237–240.
 
12.
Sciurba F., Criner G.J., Lee S.M., Mohsenifar Z., Shade D., Slivka W., Wise R.A. Six-minute walk distance in chronic obstructive pulmonary disease: reproducibility and effect of walking course layout and length. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 2003; 1, 167: 1522–1527.
 
13.
Remijnse-Tamerius H.C.M., Duprez D. Why is training effective in treatment of patients with intermittent claudication? Int. Angiol. 1999; 18, 2: 103–112.
 
14.
Guidelines for Pulmonary Rehabilitation Programs (American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation). Human Kinetics Publisher Inc. second edition, 1998 ISBN 0-88011-863-6.
 
15.
Giannuzzi P., Luigi Temporelli P., Corra U., Tavazzi L. Antiremodeling effect of long-term exercise training in patient with stable chronic heart failure: results of exercise in left ventircular dysfunction and chronic heart failure (ELVD-CHF) trial. Circulation 2003; 108: 554–559.
 
16.
Valkenet K., van de Port I.G., Dronkers J.J., de Vries W.R., Lindeman E., Backx F.J. The effects of preoperative exercise therapy on postoperative outcome: a systematic review. Clin. Rehabil. 2011, 25: 99–111.
 
17.
Kothmann E., Batterham A.M., Owen S.J., Turley A.J., Cheesman M., Parry A., Danjoux G. Effect of short-term exercise training on aerobic fitness in patients with abdominal aortic aneurysms: a pilot study. Br. J. 2009; 103: 505–510.
 
18.
Tew G.A., Moss J., Crank H., Mitchell P.A., Nawaz S. Endurance exercise training in patients with small abdominal aortic aneurysm: a randomized controlled pilot study. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2012; 93(12): 2148–2153.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top