Metody profilaktyczne stosowane w celu eliminacji alergenów roztoczy kurzu domowego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Epidemiologii SUM w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Kasznia-Kocot   

Zakład Epidemiologii SUM w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18; tel. (32) 397 65 43
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:80-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Roztocze kurzu domowego są pajęczakami o mikroskopijnej wielkości, żyjącymi w każdym domu. Należą one głównie do rodziny Pyroglyphidae. U człowieka roztocze mogą wywoływać choroby atopowe takie jak: astma oskrzelowa, nieżyt nosa, czy wyprysk atopowy. Celem pracy jest przegląd literatury poświęconej metodom profi laktycznym, stosowanym w alergii na roztocze kurzu domowego. Pierwszym krokiem w profi laktyce anty-roztoczowej jest rozpoznanie ich optymalnych warunków rozwojowych. Kolejny etap to usunięcie rezerwuarów kurzu z otoczenia człowieka. Zalecane jest m.in. częste sprzątanie i przecieranie powierzchni, wietrzenie pomieszczeń, częste odkurzanie odkurzaczami wodnymi lub z fi ltrem HEPA, pranie pościeli, stosowanie pokrowców z tzw. mikrofazy oraz akarycydów. Są to metody powszechnie stosowane w walce z narażeniem na alergeny kurzu domowego. Systematyczny przegląd literatury wskazuje jednak, iż stosowane dotychczas metody fi zyczne i chemiczne nie przynoszą oczekiwanych efektów w profi laktyce chorób alergicznych.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (31)
1.
Arlian L.G. Biology and Ecology of House Dust Mites. Dermatopagoides spp. and Euryglyphus spp. ( Airborne allergens). Immunol. Allergy Clin. North AM 1989; 9: 339-356.
 
2.
Dembińska- Krzemińska A., Glinkiewicz A., Sawicka B., Kruminis – Lozowska W. Dom bez szkodników. Prószyński i S-ka, Warszawa 1995.
 
3.
Majkowska – Wojciechowska B.red. Alergia na roztocze. Wyd. Mediton, Łódź, 2005.
 
4.
Milian E., Diaz A.M. Allergy to house dust mites and asthma. J. Laryngol. Otol. 2001; 115: 652-653.
 
5.
Samoliński B. Uczulenie na roztocze kurzu mieszkaniowego - powszechny problem diagnostyczno-terapeutyczny. Przew. Lek. 2000; 3: 38-42.
 
6.
Torres-Galván M.J., Quiralte J., Blanco C. i wsp. : Linkage of house dust mite allergy with HLA region. Ann. Allergy Asthma Immunol.1999; 82: 198-203.
 
7.
Samoliński B.. Skład alergenowy kurzu domowego. W: Zawisza E., Samoliński B. red. Choroby alergiczne. PZWL, Warszawa 1998: 367-392.
 
8.
Sporik R., Holgate S.T., Platts-Mills T.A.E., Cogswell J.J.: Exposure to house- mite allergen( Der p I) and the development of asthma in childhood. A prospective study. N.Engl.J.Med. 1990; 323: 502-507.
 
9.
Lau S., Willi S., Sommerfeld C., Niggeman B., Bergmann R., von Mutius E., Wahn U.: Early exposure to house mite and cat allergens and development of childhood asthma: a prospective study. Arch.Dis. Child.1993; 68: 724-728.
 
10.
Carter P.M., Peterson E.L., Ownby D.R., Zoratti E.M., Johnson Ch.C.: Relationship of house-dust mite allergen exposure in children’s bedrooms in infancy to bronchial hyperresponsiveness and asthma diagnosis by age 6 to 7 . Ann. Allergy Asthma Immunol. 2003; 90: 41-44.
 
11.
Sporik R., Platt-Mills T.A.E., Cogswell J.J.: Exposure to house mite allergen of children admitted to hospital with asthma. Clin.Exp.Allergy 1993; 23: 740-746.
 
12.
Stevenson M., Sellins S., Grube E., i wsp. Aeroallergen sensitization in healthy children, racial and socioeconomic correlates. J.Pediatr.2007; 151: 187-191.
 
13.
Arlian L.G. House dust mite allergens: a review. Exp. Appl. Acarol. 1991; 10: 167- 186.
 
14.
Solarz K. Roztocze kurzu domowego. W: A Deryło (red.). Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN, Warszawa 2002.
 
15.
Kamkowski W. Nasilenie występowania i skład gatunkowy acarofauny surowców zielarskich pochodzących z trzech magazynów. Roczn. Nauk Roln. 1990 E; 20: 73-78.
 
16.
Nanneli R., Liguori M., Castagnoli M. Osservatzioni preliminari sulla biologia di E. Maynei (Cooreman)(Acari, Pyroglyphidae) e sua distribuzione in Italia. Redia 1983; 66: 401-408.
 
17.
Fain A., Guerin B., Hart B.J. Mites and allergic disease. Allerbio, Varennes en Argonne, 1990.
 
18.
Buczyłko K., Korzycka-Zaborowska B., Michalak A.: Wpływ złożonego preparatu akarycydu na poprawę objawów alergii na roztocza. Alergia Astma Immunol.2008; 13: 42-52.
 
19.
Samoliński B. Roztocze kurzu domowego. Alergia i Ty. 2002; 2: 1-6.
 
20.
Luczynska C., Sterne J., Bond J., Azima H., Burney P.: Indoor factors associated with concentrations of house dust mite allergen, Der p I, I n a random sample of houses in Norwich, UK. Clin. Exp. Allergy 1998;10: 1201-9.
 
21.
Weeks J., Oliver J., Birmingham K., Crewes A., Carswell F. A combined approach to reduce mite allergen in the bedroom. Clin. Exp. Allergy 1995; 25: 1179-1183.
 
22.
Rissenbeck-Nouwens L. The eff ect of anti-allergic mattress encasings on house dust mite-induced early-and late-airway reactions in asthmatic patients. A doubleblind, placebo-controlled study. Clin. Exp. Allergy 2002; 32: 117-125.
 
23.
Woodcock A, Forster L,Matthews E. i wsp. Control of exposure to mite allergen and allergen - impermeable bed covers for adults with asthma. N. Engl. J. Med. 2003; 349: 225–236.
 
24.
Custovic A., Simpson B.M., Simpson A i wsp. Manchester Asthma and Allergy Study: low- allergen environment can be achieved and maintaned during pregnancy and in early life. J.Allergy Clin. Immunol. 2002; 105: 252-258.
 
25.
Gøtzsche P.C., Johansen H.K.: House dust mite control measures for asthma ( Review). Cochrane Database Syst. Rev. 2008, Issue 2.Art.No: CD001187. DOI:10.1002/14651858.CD001187. pub.3.
 
26.
Sheikh A., Hurwitz B, Shehata Y. House dust mite avoidance measures for perennial allergic rhinitis. Cochrane Database Syst. Rev. 2007, Issue 1. Art.No.:CD001563. DOI:10.1002/14651858.CD001563.pub2.
 
27.
Schmidt L.M., Gřtzsche P.C.. Of mite and men : reference bias in narrative review articles. J. Fam. Practice 2005; 54: 1-6.
 
28.
Strachan DP. House dust mite allergen avoidance in asthma. Benefi ts unproved but not yet excluded. BMJ 1998; 317: 1096-1097.
 
29.
Van Strien R., Koopman, L., Kerkhof, M. i wsp. Mite and pet allergen levels in homes of children born to allergic and nonallergic parents: the PIAMA study. Environ. Health Perspect.2002; 110: 693- 698.
 
30.
Mihrshahi S., Peat J., Marks G. i wsp. Eighteen-month outcomes of house dust mite avoidance and dietary fatty acid modifi cation in the childhood Asthma Prevention Study (CAPS). J. Allergy Clin. Immunol.2003; 111: 162-168.
 
31.
Kuiper S., Maas T., van Schayck C.i wsp. The primary prevention of asthma in children study: design of a multifaceted prevention program. Pediatr. Allergy Immunol. 2005; 16: 321-331.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top