Ocena właściwości przeciwproliferacyjnych, cytotoksycznych i proapoptotycznych wybranych flawonoidów w stosunku do nowotworów wątroby w badaniach in vitro
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Pathology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Agata Kabała-Dzik   

Katedra i Zakład Patologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2020;74:181-190
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Flawonoidy należą do fitoterapeutyków o szerokim spektrum działania farmakologicznego. Udowodniono, że flawonoidy posiadają właściwości mogące hamować rozwój choroby nowotworowej poprzez wywoływanie w komórkach procesu programowanej śmierci komórki. Celem pracy było wykazanie właściwości apoptotycznych, antyproliferacyjnych oraz cytotoksycznych wybranych flawonoidów.

Materiał i metody:
Materiał do badań stanowiła ludzka linia komórkowa pierwotnego raka wątrobowokomórkowego. Badane związki poddano ocenie cytotoksyczności za pomocą testu MTT. Kolejnym etapem była ocena poziomu ekspresji białek z rodziny Bcl-2 testem Human Bcl-2.

Wyniki:
Związkiem posiadającym najsilniejsze właściwości cytotoksyczne, potwierdzone testem MTT, jest chryzyna, której wartość IC50 wyniosła 316,67 μM/L. W przypadku wszystkich badanych związków stwierdzono zainicjowanie procesów apoptotycznych potwierdzone testem Human Bcl-2 ELISA. Najwyższy poziom ekspresji białek Bcl-2 miał miejsce po upływie 48 godzin od podania chryzyny, hesperydyny, narynginy i kemferolu.

Wnioski:
Na podstawie uzyskanych wyników badań można wnioskować, że badane flawonoidy (chryzyna, hesperydyna, naryngina, kemferol) wykazują właściwości cytotoksyczne, proapoptotyczne i antyproliferacyjne w stosunku do komórek raka wątrobowokomórkowego SK Hep-1.

 
REFERENCJE (35)
1.
Data of WHO z http://www.who.int/mediacentre... [dostęp: 02.10.2017].
 
2.
Srivatanakul P., Sriplung H., Deerasamee S. Epidemiology of liver cancer: an overview. Asian Pac. J. Cancer Prev. 2004; 5(2): 118–125.
 
3.
Wojciechowska U., Olasek P., Czauderna K., Didkowska J. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów. Warszawa 2016. http://onkologia.org.pl/raport... [dostęp: 02.10.2017].
 
4.
McGlynn K., London T. The Global Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma, Present and Future. Clin. Liver Dis. 2011; 15(2): 223–243, vii-x, doi: 10.1016/j.cld.2011.03.006.
 
5.
Peck-Radosavljevic M. Drug therapy for advanced-stage liver cancer. Liver Cancer 2014; 3(2): 125–131, doi: 10.1159/000343868.
 
6.
Rajesh E., Sankari L., Malathi L., Krupaa J. Naturally occurring products in cancer therapy. J. Pharm. Bioallied. Sci. 2015; 7(Suppl 1): S181–S183, doi: 10.4103/0975-7406.155895.
 
7.
Chahar M., Sharma N., Dobhal M., Joshi Y. Flavonoids: A versatile source of anticancer drugs. Pharmacogn. Rev. 2011; 5(9): 1–12, doi: 10.4103/0973-7847.79093.
 
8.
Das A., Banik N.L., Ray S.K. Flavonoids activated caspases for apoptosis in human glioblastoma T98G and U87MG cells but not in human normal astrocytes. Cancer 2010; 116 (1): 164–176, doi: 10.1002/cncr.24699.
 
9.
Vukovic N.L., Obradovic A.D., Vukic M.D., Jovanovic D., Djurdjevic P.M. Cytotoxic, proapoptotic and antioxidative potential of flavonoids isolated from propolis against colon (HCT-116) and breast (MDA-MB-231) cancer cell lines. Food Res. Int. 2018; 106: 71–80, doi: 10.1016/j.foodres.2017.12.056.
 
10.
Lirdprapamongkol K., Sakurai H., Abdelhamed S., Yokoyama S., Maruyama T., Athikomkulchai S., Viriyaroj A., Awale S., Yagita H., Ruchirawat S., Svasti J., Saiki I. A flavonoid chrysin suppresses hypoxic survival and metastatic growth of mouse breast cancer cells. Oncol. Rep. 2013; 30(5): 2357–2364, doi: 10.3892/or.2013.2667.
 
11.
Kasala E.R., Bodduluru L.N., Madana R.M., Gogoi R., Barua C.C. Chemopreventive and therapeutic potential of chrysin in cancer: mechanistic perspectives. Toxicol. Lett. 2015; 233(2): 214–225, doi: 10.1016/j.toxlet.2015.01.008.
 
12.
Lee C.J., Wilson L., Jordan M.A., Nguyen V., Tang J., Smiyun G. Hesperidin suppressed proliferations of both human breast cancer and androgen-dependent prostate cancer cells. Phytother. Res. 2010; 24; Suppl 1: 15–19, doi: 10.1002/ptr.2856.
 
13.
Ahmadi A., Shadboorestan A. Oxidative stress and cancer; the role of hesperidin, a citrus natural bioflavonoid, as a cancer chemoprotective agent. Nutr. Cancer. 2016; 68(1): 29–39, doi: 10.1080/01635581.2015.1078822.
 
14.
Khoo B.Y., Chua S.L., Balaram P. Apoptotic Effects of Chrysin in Human Cancer Cell Lines. Int. J. Mol. Sci. 2010; 11(5): 2188–2199, doi: 10.3390/ijms11052188.
 
15.
Zhao J., Li Y., Gao J., De Y. Hesperidin inhibits ovarian cancer cell viability through endoplasmic reticulum stress signaling pathways. Oncol. Lett. 2017; 14: 5569–5574, doi: 10.3892/ol.2017.6873.
 
16.
Alam A.M., Subhan N.M., Rahman M., Uddin S.J., Reza H.M., Sarker S.D. Effect of Citrus Flavonoids, Naringin and Naringenin, on Metabolic Syndrome and Their Mechanisms of Action. Adv. Nutr. 2014; 5(4): 404–417, doi: 10.3945/an.113.005603.
 
17.
Chen A.Y., Chen Y.C. A review of the dietary flavonoid, kaempferol on human health and cancer chemoprevention. Food Chem. 2013; 138(4): 2099–2107, doi: 10.1016/j.foodchem.2012.11.139.
 
18.
Geybels M.S., Verhage B.A., Arts I.C., van Schooten F.J., Goldbohm R.A., van den Brandt P.A. Dietary flavonoid intake, black tea consumption, and risk of overall and advanced stage prostate cancer. Am. J. Epidemiol. 2013; 177(12): 1388–1398, doi: 10.1093/aje/kws419.
 
19.
Anand P., Kunnumakkara A.B., Sundaram C., Harikumar K.B., Tharakan S.T., Lai O.S., Sung B., Aggarwal B.B. Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes. Pharm. Res. 2008; 25(9): 2097–2116, doi: 10.1007/s11095-008-9661-9.
 
20.
Biotum. MTT Cell Viability Assay Kit 2014; https://biotium.com/wp-content... [dostęp: 10.05.2018].
 
21.
BioVendor. Human Bcl2 ELISA 2017; https://www.biovendor.com/file... [dostęp: 15.05.2018].
 
22.
Riboli E., Norat T. Epidemiological evidence of the protective effect of fruit and vegetables on cancer risk. Am. J. Clin. Nutr. 2003; 78(3 Suppl): 559S–569S, doi: 10.1093/ajcn/78.3.559S.
 
23.
Epping-Jordan J.E., Galea G., Tukuitonga C., Beaglehole R. Preventing chronic diseases: Taking stepwise action. Lancet 2005; 366(9497): 1667–1671, doi: 10.1016/S0140-6736(05)67342-4.
 
24.
Blumberg B.S. Primary and secondary prevention of liver cancer caused by HBV. Front Biosci. (Schol Ed). 2010; 2: 756–763, doi: 10.2741/s98.
 
25.
Volk M.L., Marrero J.A. Early detection of liver cancer: diagnosis and management. Curr. Gastroenterol. Rep. 2008; 10(1): 60–66, doi: 10.1007/s11894-008-0010-2.
 
26.
Bialecki E.S., Di Bisceglie A.M. Diagnosis of hepatocellular carcinoma. HPB (Oxford) 2005; 7(1): 26–34, doi: 10.1080/13651820410024049.
 
27.
Kudo M. Surveillance, diagnosis, treatment, and outcome of liver cancer in Japan. Liver Cancer. 2015; 4(1): 39–50, doi: 10.1159/000367727.
 
28.
Liang R.R., Zhang S., Qi J.A., Wang Z.D., Li J., Liu P.J., Huang C., Le X.F., Yang J., Li Z.F. Preferential inhibition of hepatocellular carcinoma by the flavonoid baicalein through blocking MEK-ERK signaling. Int. J. Oncol. 2012; 41: 969–978, doi: 10.3892/ijo.2012.1510.
 
29.
Kim B.R., Jeon Y.K., Nam M.J. A mechanism of apigenin-induced apoptosis is potentially related to anti-angiogenesis and anti-migration in human hepatocellular carcinoma cells. Food Chem. Toxicol. 2011; 49(7): 1626–1632, doi: 10.1016/j.fct.2011.04.015.
 
30.
Zhang H.T., Luo H., Wu J., Lan L.B., Fan D.H., Zhu K.D., Chen X.Y., Wen M., Liu H.M. Galangin induces apoptosis of hepatocellular carcinoma cells via the mitochondrial pathway. World J. Gastroenterol. 2010; 16(27): 3377–3384, doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3377.
 
31.
Fang R., Houghton P.J., Hylands P.J. Cytotoxic effects of compounds from Iris tectorum on human cancer cell lines. J. Ethnopharmacol. 2008; 118(2): 257–263, doi: 10.1016/j.jep.2008.04.006.
 
32.
Kim I., Xu W., Reed J.C. Cell death and endoplasmic reticulum stress: Disease relevance and therapeutic opportunities. Nat. Rev. Drug Discov. 2008; 7(12): 1013–1030, doi: 10.1038/nrd2755.
 
33.
Deng X., Zhao X., Lan Z., Jiang J., Yin W., Chen L. Anti-tumor effects of flavonoids from the ethnic medicine Docynia delavayi (Franch.) Schneid. and its possible mechanism. J. Med. Food. 2014; 17(7): 787–794, doi: 10.1089/jmf.2013.2886.
 
34.
Banjerdpongchai R., Wudtiwai B., Khaw-On P., Rachakhom W., Duangnil N., Kongtawelert P. Hesperidin from Citrus seed induces human hepatocellular carcinoma HepG2 cell apoptosis via both mitochondrial and death receptor pathways. Tumour Biol. 2016; 37(1): 227–237, doi: 10.1007/s13277-015-3774-7.
 
35.
Shi X., Liu D., Zhang J., Hu P., Shen W., Fan B., Ma Q., Wang X. Extraction and purification of total flavonoids from pine needles of Cedrus deodara contribute to anti-tumor in vitro. BMC Complement Altern. Med. 2016; 16: 245, doi: 10.1186/s12906-016-1249-z.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top