Chód osób z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Fizjoterapii SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Bąk   

Katedra i Zakład Fizjoterapii, 40-752 Katowice-Ligota, ul. Medyków 12; tel/fax (32)208 87 12
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:56-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Charakterystyczny dla współczesnej cywilizacji siedzący tryb życia powoduje u wielu ludzi rozwój zespołów bólowych kręgosłupa, które mogą stać się przyczyną nawykowych, nieprawidłowych wzorców ruchowych. Celem pracy była ocena chodu u ludzi z przewlekłymi zespołami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa na tle osób zdrowych.

Materiał i metody:
Badaniu poddano 92 dorosłe osoby (64 z wyżej wspomnianymi dolegliwościami i 28 zdrowych). Oceniły one stopień odczuwanego bólu oraz dokonano u nich trójpłaszczyznowej analizy chodu na bieżni ruchomej, z wykorzystaniem ultradźwiękowego systemu pomiarowego firmy Zebris. Analizie poddano symetrię ruchów miednicy, długości kroków, czasów podporu i podwójnego podporu pomiędzy obydwoma stronami ciała.

Wyniki:
Zaobserwowana została asymetria chodu, dotycząca zwłaszcza pracy miednicy w płaszczyźnie poprzecznej, zarówno u osób z bólami kręgosłupa jak i zdrowych. Asymetria rotacji miednicy i podwójnego podporu była większa w grupie osób skarżących się na ból, niż u osób zdrowych. Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy odczuwaniem bólu, a stopniem asymetrii chodu.

Wnioski:
Tak w grupie zasadniczej, jak i kontrolnej wystąpiła niewielka asymetria chodu. Większy jej poziom w grupie zasadniczej nie był bezpośrednio związany z nasileniem bólu.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (16)
1.
Dziak A. Leczenie bólów krzyża. Rehabilitacja medyczna 2002; Tom 6, Nr 1: 26-44.
 
2.
Rakowski A. Kręgosłup w stresie. Gdańsk: GWP; 1995.
 
3.
Lewit K. Terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu. Kielce: Wyd. ZL ,,Natura”; 2001.
 
4.
Domżał TM. Przewlekłe nieswoiste bóle krzyża - stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna? Polski Przegląd Neurologiczny 2007; 3: 216–227.
 
5.
Lamoth CJ, Meijer OG, Daff ertshofer A, Wuisman PI, Beek PJ. Eff ects of chronic low back pain on trunk coordination and back muscle activity during walking: changes in motor control. Eur Spine J. 2006; 15: 23-40.
 
6.
Nowotny J, Czupryna K, Sołtys J, Gędłek M, Bąk K. Zaburzenia stereotypu oraz kompensacja ubytków funkcjonalnych chodu w przewlekłych dysfunkcjach ruchowych. Fizjoterapia 2006; 14: 24-33.
 
7.
Nowotny J, redd. Podstawy fi zjoterapii (cz. 1, 2,). Kraków: Wydaw. Kasper; 2004- 2005.
 
8.
Bober T, Bugajski A. Chód naturalny i niektóre aspekty patologii chodu. Fizjoterapia Polska 2006; 4: 267-275.
 
9.
Perry J. Gait analysis. Normal and pathological function. Thorofare: Slack Inc.; 1992.
 
10.
Whittle M. Gait analysis: an introduction. Oxford: Butterworth Heinemann; 2002.
 
11.
Price DD, McGrath PA, Rafi i A, Buckingham B. The validation of visual analogue scales as ratio scale measures for chronic and experimental pain. Pain 1983; Sep, 17: 45-56.
 
12.
Stanisz A. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: StatSoft Polska; 1998.
 
13.
Vogt L, Pfeifer K, Portscher And M, Banzer W. Infl uences of nonspecifi c low back pain on three-dimensional lumbar spine kinematics in locomotion. Spine (Phila Pa 1976). 2001; 26:1910-9.
 
14.
Keefe FJ, Hill RW. An objective approach to quantifying pain behavior and gait patterns in low back pain patients. Pain. 1985; 21:153-61.
 
15.
Selles RW, Wagenaar RC, Smit TH, Wuisman PI. Disorders in trunk rotation during walking in patients with low back pain: a dynamical systems approach. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2001;16:175-81.
 
16.
Levangie PK. The association between static pelvic asymmetry and low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 1999; 24:1234-42.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top