Porównanie czasu odnowy w czynnościowej próbie termicznej wykonanej dwiema metodami u osób z acrohomoiotermicznym typem regulacji naczyń obwodowych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Wydział Zdrowia Publicznego, SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Harazin   

Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 18, tel. (32) 208 87 43
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:50-55
 
Praca wykonana w ramach projektu badań statutowych „Porównanie parametrów czynnościowej próby termicznej wykonanej według wytycznych krajowych i normy ISO 14835-1:2004”, KNW-1-069/08, SUM, Katowice, 2008.Kierownik projektu dr hab. n. med. Barbara Harazin
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ilościowa ocena reakcji naczyniowej na prowokację chłodem jest określana za pomocą pomiarów temperatury skóry palców rąk. W badaniach zastosowano dwa sposoby oziębienia rąk celem oceny wpływu temperatury wody i okresu chłodzenia na czas odnowy u osób o akrohomoiotermicznym typie regulacji obwodowej.

Materiał i metody:
W badaniach wykonano dwa testy czynnościowej próby termicznej. W jednym teście stosowano oziębianie obu rąk przez 10 minut w wodzie o temperaturze 14 °C (krajowe wytyczne), a w drugim odpowiednio oziębiano ręce przez 5 minut w wodzie o temperaturze 12 °C (norma ISO 14835-1:2004). W każdym teście uczestniczyło po 20 młodych (22-24 lata) i zdrowych osób. Temperaturę skóry mierzono na wszystkich palcach obu rąk przed i po oziębianiu.

Wyniki:
Średni czas odnowy w czynnościowej próbie termicznej nie różnił się statystycznie w grupie badanej wg zaleceń normy ISO 14835-1:2004 w porównaniu do grupy badanej wg wytycznych krajowych.

Wnioski:
Parametry oziębiania stosowane w czynnościowej próbie termicznej nie mają istotnego wpływu na czas odnowy u osób z homoiotermicznym typem regulacji naczyń obwodowych.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (16)
1.
Virokansas H., Rintamäki H.: Finger blood pressure and rewarming rate for screening and diagnosis of Raynaud’s phenomenon in workers exposed to vibration. Br J Ind Med, 1991, 48, 480-484.
 
2.
Pyykkő I., Färkkilä M., Korhonen O., Starck J., Jäntti V.: Cold provocation tests in the evaluation of vibration-induced white fi nger. Scand J Work Environ Health 1986, 12, 254-258.
 
3.
Bovenzi M.: Cardiovascular response of vibration-exposed workers to a cold provocation test. Scand J Work Environ Health, 1986, 12, 378-381.
 
4.
Gautherie M.: Clinical studies of the vibration syndrome using a cold stress test measuring fi nger temperature. Centr eur J Publ Hlth, Suppl. 1995, 3: 5-10.
 
5.
Langauer-Lewowicka H., Harazin B., Stachura A.: Rozpoznawanie zmian chorobowych wywołanych przez drgania mechaniczne. Wskazówki metodyczne. Sosnowiec, IMPiZŚ, 1998.
 
6.
Harada N.: Cold-stress tests involving fi nger skin temperature measurement for evaluation of vascular disorders in handarm vibration syndrome: review of the literature. Int Arh Occup Environ Health, 2002, 75, 14-19.
 
7.
International Organization for Standardization: Mechanical vibration and shock – Cold provocation tests for the assessment of peripheral vascular function – Part 1: Measurement and evaluation of fi nger skin temperature. International Standard, ISO 14835-1: 2004, Geneva, 2005, 1-10.
 
8.
Langauer-Lewowicka H.: Wpływ termoregulacji obwodowej na wyniki badań stosowanych w diagnostyce zespołu wibracyjnego. Med. Pr. 1987; 38: 352-356.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profi laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69, poz. 332, 1996.
 
10.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Departament Inspekcji Sanitarnej: Wytyczne metodologiczne w sprawie rozpoznania chorób zawodowych. PZWL, Warszawa, 1987.
 
11.
Langauer-Lewowicka H.: Wartość badań termografi cznych w diagnostyce naczyniowej postaci zespołu wibracyjnego. Med. Pr. 1986; 37: 321-326.
 
12.
Langauer-Lewowicka H., Stachura A.: Zespół wibracyjny. W: Marek K. red: Choroby zawodowe. Warszawa, PZWL, 2001: 327-350.
 
13.
Lindsell C.J., Griffi n M.J.: Interpretation of the fi nger skin temperature response to cold provocation . Int Arch Occup Environ Health, 2001, 74, 325-335.
 
14.
Bogadi-Sare A., Zavalić M.: Diagnostic value of fi nger thermometry and photoplethysmography in the assessment of handarm vibration syndrome. Int Arh Occup Environ Health, 1994, 66, 137-140.
 
15.
Tomida K., Morioka I., Kaewboonchoo O., Yamamoto H., Miyai N., Ishii N., Miyashita K.: Evaluation of fi nger skin temperature by cold provocation test for diagnosis of vibration induced white fi nger (VWF). Ind. Health, 1998; 36: 20-26.
 
16.
Harazin B.: Porównanie czasu odnowy w czynnościowej próbie termicznej wykonanej według zaleceń krajowych i normy ISO 14835-1 . Med Pr, 2010.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top