Rozpowszechnienie problemów okulistycznych wśród nałogowych palaczy papierosów
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 
2
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 
3
Studenckie Koło Naukowe Toksykologii i Medycyny Środowiskowej przy Katedrze i Zakładzie Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
4
Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
5
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Gać   

Studenckie Koło Naukowe Toksykologii i Medycyny Środowiskowej przy Katedrze i Zakładzie Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 7; tel. (71)784 15 08
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:65-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Nałóg palenia tytoniu w Polsce dotyczy według programu WOBASZ 42% mężczyzn i 25% kobiet. Celem badania była ocena rozpowszechnienia problemów okulistycznych wśród palaczy oraz odpowiedź na pytanie: Czy palenie tytoniu ma wpływ na występowanie zaburzeń układu optycznego oka.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono we Wrocławiu na grupie 83 studentów w oparciu o autorską ankietę składającą się z 74 pytań obejmujących: subiektywne objawy związane z widzeniem, podstawowe informacje optometryczne, choroby oczu oraz czynniki środowiskowe wpływające na stan układu optycznego. Badaną grupę studentów podzielono na dwie podgrupy: 66 studentów niepalących papierosy i 17 studentów deklarujących nałogowe palenie papierosów.

Wyniki:
Wśród subiektywnych objawów związanych z widzeniem, palący papierosy istotnie statystycznie częściej w porównaniu z niepalącymi zgłaszali bóle i zawroty głowy (niepalący:31%; palący:40%) oraz uczucie suchości i pieczenia oczu (niepalący:13%; palący:33%). Palacze znamiennie częściej nosili, zarówno okulary (niepalący:31%; palący:50%), jak i soczewki kontaktowe (niepalący:14%; palący:33%). Średnia wartość wady wzroku dla osób noszących okulary była istotnie statystycznie wyższa w grupie palących papierosy (niepalący:–1,75 dioptrie w przypadku oka prawego i –1,75 dioptrie w przypadku oka lewego; palący: odpowiednio –4,0 dioptrie i –4,0 dioptrie). Dla osób noszących soczewki kontaktowe średnia wartość wady wzroku była również istotnie wyższa w grupie palących tytoń (niepalący:–2,0 dioptrie w przypadku oka prawego i –2,0 dioptrie w przypadku oka lewego; palący: odpowiednio –5,0 dioptrie i –5,25 dioptrie). Wśród chorób narządu wzroku, u palących papierosy istotnie statystycznie częściej w porównaniu z niepalącymi występował jęczmień (niepalący:0%; palący:27%).

Wnioski:
Problemy okulistyczne w badanej populacji występowały z częstością porównywalną do częstości występowania w populacji ogólnej. Zaburzenia układu optycznego oka zasadniczo częściej zgłaszali nałogowi palacze papierosów

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (21)
1.
Andrzejak R., Poręba R. Szkodliwy wpływ nałogu tytoniowego na układ sercowo-naczyniowy. Lekarz 2008; 9: 10-14, 22.
 
2.
Nowak M., Brzozowski T., Kolman E., Seniuta J., Łukasik M., Cedzyński Ł. i wsp. Występowanie i wiedza o nadciśnieniu tętniczym u mieszkańców wsi Boguszyce. Adv. Clin. Exp. Med. 2005; 14: 107-114.
 
3.
Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., Drygas W., Wyrzykowski B., Pająk A. i wsp. Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol. Pol. 2005; 63(supl. 4): S626-S631.
 
4.
Poręba R., Gać P., Zawadzki M., Poręba M., Derkacz A., Pawlas K. i wsp. Life style and cardiovascular risk factors among students of Wroclaw postgraduate schools. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 102- 109.
 
5.
Wyrzykowski B., Zdrojewski T. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego. Med. po Dyplomie 2004; supl. 19: 3-7.
 
6.
Dziuda M.R., Grzybowski A. Kotynina – biomarker ekspozycji na dym tytoniowy. Przegl. Lek. 1999; 56: 161-163.
 
7.
Zatoński W., Przewąźniak K. Palenie tytoniu w Polsce: podstawy, następstwa zdrowotne i profi laktyka. Instytut – Centrum Onkologii, Warszawa 1999.
 
8.
Błaszczyk J., Pudełko M., Cisarż K. Nowotwory złośliwe w województwie dolnośląskim w roku 2003. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Wrocław 2005.
 
9.
Tatarczyka A., Wesół D., Kuźnar – Kamińska B. Nałóg palenia tytoniu a czynność układu oddechowego u pacjentów akcji przesiewowej wczesnego rozpoznawania chorób płuc i oskrzeli. Nowiny Lek. 2005; 74: 623-627.
 
10.
Grundy S.M., Pasternak R., Greenland P., Smith S. Jr, Fuster V. AHA/ACC scientifi c statement: Assessment of cardiovascular risk by use of multiple-risk-factor assessment equations: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association and the American College of Cardiology. J. Am. Coll. Cardiol. 1999; 34: 1348-1359.
 
11.
McBride P.E. The health consequences of smoking. Cardiovascular diseases. Med. Clin. North. Am. 1992; 76: 333-353.
 
12.
Wilhelmsen L. Coronary heart disease: epidemiology of smoking and intervention studies of smoking. Am. Heart J. 1988; 115: 242-249.
 
13.
Milanowski J. Palenie tytoniu. Wpływ na zdrowie i program walki z nałogiem. Wydawnictwo Biforium, Lublin 2001.
 
14.
Mazurkiewicz M. Nowotwory tytoniozależne jako problem społeczny. Wydawnictwo Biforium, Lublin 2001.
 
15.
Benowitz N.L., Fitzgerald G.A., Wilson M., Zhang Q. Nicotine eff ects on eicosanoid formation and hemostatic function: comparison of transdermal nicotine and cigarette smoking. J. Am. Coll. Cardiol. 1993; 22: 1159-1167.
 
16.
Benowitz N.L., Gourlay S.G. Cardiovascular toxicity of nicotine: implications for nicotine replacement therapy. J. Am. Coll. Cardiol. 1997; 29: 1422-1431.
 
17.
Rudobielski R., Krochmalska – Kieracińska L. Patogeneza krótkowzroczności postępującej. Klin. Oczna 1979; 81: 125- 128.
 
18.
Rudobielski R., Rudobielaska I. Wyniki zapobiegania krótkowzroczności u młodzieży. Klin. Oczna 1979; 81: 133-136.
 
19.
Sobańska M., Narożna G., Tomczyk E. Częstość braku prawidłowego widzenia obuocznego u młodzieży akademickiej. Klin. Oczna 1976; 46: 83-87.
 
20.
Niżankowska H.M., Kaczmarek R. Częstość występowania jaskry otwartego kąta i nadciśnienia ocznego jako ryzyka jaskry w populacji wrocławskiej. Wrocławskie Badanie Epidemiologiczne. Klin.Oczna 2004; 106 (supl. do nr 1-2): 147-152.
 
21.
Gać P., Karp D., Gać P., Zawadzki M., Poręba R., Andrzejak R. Rozpowszechnienie rozpoznanych wad refrakcji wśród losowo wybranej grupy studentów uczelni Wrocławia. Ann. Acad. Med. Siles. 2008; 62: 21-27.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top