Częstość występowania i różnorodność kostek szwów czaszki w gęsto zaludnionym stanie Bihar Indii Wschodnich
 
Więcej
Ukryj
1
All India Institute of Medical Sciences, Patna, Bihar, India
 
2
Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Centre, New Delhi, India
 
 
Autor do korespondencji
Ravi Kant Narayan   

Senior resident, Department of Anatomy, All India Institute of Medical Sciences, Patna, Bihar 801507, India
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:174-181
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Kostki szwów (kości wstawne lub śródszwowe), zwane kośćmi Worma, często występują w obrębie szwów lub ciemiączek czaszki, w obrębie desmocranium.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w Instytucie Nauk Medycznych w Patnie w Indiach. Zbadano 30 wysuszonych ludzkich dorosłych czaszek w celu stwierdzenia występowania lub braku kostek szwów. Określono ich liczbę oraz lokalizację w obrębie szwów i ciemiączek. Pomiarów czaszek dokonano w płaszczyźnie frankfurckiej (tj. płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez dolny brzeg oczodołu i górny brzeg otworu słuchowego).

Wyniki:
Najczęstszą lokalizacją kości szwów był szew węgłowy (sutura lambdoidea) – w 61,2% badanych czaszek, oraz szew wieńcowy (sutura coronalis) – w 10,6% badanych czaszek. Dominujący był typ długogłowy (długoczaszkowy – dolichocephalic, dolichocranium), występujący w 46,6% badanych czaszek. Średnia liczba kości szwów była największa w typie dolichocefalicznym – 5,43 ± 5,1.

Wnioski:
Obecne badania dotyczące kości szwów są niewielkie w porównaniu z badaniami we wcześniejszych publikacjach. Ze względu na dużą gęstość zaludnienia wschodnich stanów Indii prezentowane wyniki zasługują na uwagę.

 
REFERENCJE (31)
1.
Patel D., Chauhan K., Patil D. Morphological Study of Wormian Bones in Dried Human Skulls. Natl. J. Med. Res. 2015; 5(3): 222–225.
 
2.
Shantharam V., Manjunath K.Y. Occurrence of Sutural Bones in Adult Human Skulls. NJBMS 2017; 7(4): 201–208.
 
3.
Ogle R.C., Tholpady S.S., McGlynn K.A., Ogle R.A. Regulation of cranial suture morphogenesis. Cells Tissues Organs 2004; 176(1–3): 54–66.
 
4.
Jeanty P., Silva S.R., Turner C. Prenatal diagnosis of wormian bones. J. Ultrasound Med. 2000; 19(12): 863–869, doi: 10.7863/jum.2000.19.12.863.
 
5.
Barberini F., Bruner E., Cartolari R., Franchitto G., Heyn R., Ricci F., Manzi G. An unusually-wide human bregmatic Wormian bone: anatomy, tomographic description, and possible significance. Surg. Radiol. Anat. 2008; 30(8): 683–687, doi: 10.1007/s00276-008-0371-0.
 
6.
Hess L. Ossicula wormiana. Hum. Biol. 1946; 18: 61–80.
 
7.
Hauser G., De Stefano G.F. Epigenetic variants of the human skull. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung: Stuttgart 1989, p. 301.
 
8.
Grüneberg H. The pathology of development: A study of inherited skeletal disorders in animals. Blackwell: Oxford 1963, p. 108.
 
9.
Kaplan S.B., Kemp S.S., Oh K.S. Radiographic manifestations of congenital anomalies of the skull. Radiol. Clin. North Am. 1991; 29(2): 195–218.
 
10.
Pryles C.V., Khan A.J. Wormian bones: a marker of CNS abnormality? Am. J. Dis. Child. 1979; 133(4): 380–382.
 
11.
Anjum M.I., Kanwal S. A Craniometric Study of Adult Dry Skulls in South Punjab. Pak. J. Med. Health Sci. 2016; 10(1): 244–246.
 
12.
Garson J.G. The international agreement on the classification and nomenclature of the cephalic index. The Journal of the Anthropalogical Institute of Great Britain and Ireland 1887; 16: 17–20.
 
13.
Brothwell D.R. Digging up bones: the excavation, treatment, and study of human skeletal remains. British Museum 1963, p. 13–21.
 
14.
Cirpan S., Aksu F., Mas N. Inca bone in human skulls of the West Anatolian populatıon. Int. J. Morphol. 2014; 32(1): 275–278.
 
15.
Cirpan S., Aksu F., Mas N. The incidence and topographic distribution of sutures including Wormian bones in human skulls. J. Craniofac. Surg. 2015; 26(5): 1687–1690, doi: 10.1097/SCS.0000000000001933.
 
16.
Basnet L.M., Shrestha S., Sapkota S. Prevalence of wormian bones in dried adult human skulls: an osteo-morphometric study in Nepal. Anat. Sci. Int. 2019: 94(1): 101–109, doi: 10.1007/s12565-018-0454-x.
 
17.
Sah S.K., Chaudhary D., Pandey N. Study of Metopism and Wormian Bones in Dry Skulls of Human Cadavers in Nepal. Int. J. Anat. Res. 2017; 5(1): 3443–3446, doi: 10.16965/ijar.2016.499.
 
18.
Berry A.C., Berry R.J. Epigenetic variation in the human cranium. J. Anat. 1967; 101(Pt 2): 361–379.
 
19.
Hanihara T., Ishida H. Frequency variations of discrete cranial traits in major human populations. I. Supernumerary ossicle variations. J. Anat. 2001; 198(Pt6): 689–706, doi: 10.1046/j.1469-7580.2001.19860689.x.
 
20.
Murlimanju B.V., Prabhu L.V., Ashraf C.M., Kumar C.G., Rai R., Maheshwari C. Morphological and topographical study of Wormian bones in cadaver dry skulls. J. Morphol. Sci. 2011; 28(3): 176–179.
 
21.
Khan A.A., Asari M.A., Hassan A. Unusual presence of Wormian (sutural) bones in human skulls. Folia Morphol. 2011; 70(4): 291–294.
 
22.
Gümüsburun E., Sevim A., Katkici U., Adigüzel E., Güleç E. A study of sutural bones in Anatolian-Ottoman skulls. Int. J. Anthrop. 1997; 12(2): 43–48.
 
23.
Pal G.P., Tamankar B.P., Routal R.V., Bhagwat S.S. The ossification of the membraneous part of the squamous occipital bone in man. J. Anat. 1984; 138(Pt2): 259–266.
 
24.
Gopinathan K., Dhall U., Chhabra S: Sutural bones in the north Indian population. J. Anat. Soc. India 1998; 47(2): 91–96.
 
25.
Showri R., Suma M.P. Study of Wormian bones in adult human skulls. IOSR-JDMS 2016; 15(12): 54–60, doi: 10.9790/0853-1512055460.
 
26.
Shivaleela C., Kumar G.V., Malipatil S.B., Sandhya K. Morphological Study of Wormian Bones in Dried Human Skulls. Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci. 2013; 4(2): 584–589.
 
27.
Ersoy M., Evliyaoglu C., Bozkurt M.C., Konuskan B., Tekdemir I., Keskil İ.S. Epipteric bones in the pterion may be a surgical pitfall. Minim. Invasive Neurosurg. 2003; 46(06): 363–365, doi: 10.1055/s-2003-812434.
 
28.
Manjunath K. Y., Balasubramanyam V. Incidence of sutural bones in south Indian Skulls. Anatomica Karnataka 2004; 1(5): 49–54.
 
29.
Lobo S.W., Chandrasekhar T.S., Kumar S. Cephalic index of Gurung community of Nepal – an anthropometric study. Kathmandu Univ. Med. J. 2005; 3(3): 263–265.
 
30.
Akinbami B.O. Measurement of Cephalic Indices in Older Children and Adolescents of a Nigerian Population. Biomed Res. Int. 2014: 527473, doi: 10.1155/2014/527473.
 
31.
Kumar A., Nagar M. Morphometric estimation of cephalic index in north Indian population: craniometrics study. Int. J. Sci. Res. 2015; 4(4): 1976–1982.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Prevalence of wormian bones worldwide: a critical review
Agata Bisiecka, Rafael Romero-Reverón
Anthropological Review
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top