Pułapki diagnostyczne w chorobach oczodołu – analiza i porównanie dwóch przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Students’ Scientific Society, Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, Kornel Gibiński University Clinical Centre, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Kamil Świątek   

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:1-4
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wytrzeszcz jest objawem charakterystycznym w różnych jednostkach chorobowych. To przemieszczenie gałki ocznej oraz jej wysunięcie do przodu. Pacjentom z wytrzeszczem najczęściej towarzyszą takie objawy, jak pogorszenie widzenia, wzrost ciśnienia śródgałkowego oraz zapalenie tkanek okołooczodołowych. W pracy opisano dwa przypadki pacjentów z objawami wytrzeszczu oraz bólu okołogałkowego, którego pierwotna przyczyna nie została właściwie rozpoznana i wymagała pogłębionej diagnostyki. U pacjenta A wysunięto podejrzenie pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego w przebiegu choroby z Lyme, leczonego glikokortykosteroidami i antybiotykami. Następnie rozpoznano chorobę Gravesa i zastosowano leczenie globuliną antytymocytarną. Po miesiącu terapii zaobserwowano całkowitą utratę wzroku. Wdrożono radioterapię i sterydoterapię, uzyskując powrót widzenia. Pacjent B, leczony przewlekle na niedoczynność tarczycy, zgłosił się do szpitala z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, dwojeniem, ograniczeniem pola widzenia oraz wytrzeszczem. Początkowo diagnostyka wskazywała na oftalmopatię Gravesa (Graves’ ophthalmopathy – GO). Jednak po wykonaniu badań obrazowych oraz patomorfologicznych pobranego z oczodołu wycinka stwierdzono chłoniaka z drobnej komórki B. Po wprowadzeniu leczenia nastąpiła znaczna poprawa. W pracy pokazano, jak ważna w przypadku rozpoznania różnicowego pomiędzy chorobami o etiologii zapalnej i nowotworowej jest pogłębiona diagnostyka.
 
REFERENCJE (9)
1.
Mombaerts I. Coloring between the Treatment Guidelines for Graves’ Orbitopathy. Ophthalmology 2020; 127(4S): S158–S159, doi: 10.1016/j.ophtha.2019.09.045.
 
2.
Olsen T.G., Heegaard S. Orbital lymphoma. Surv. Ophthalmol. 2019; 64(1): 45–66, doi: 10.1016/j.survophthal.2018.08.002.
 
3.
Škiljić D., Gustavsson M., Dotevall L., Norrsell K., Grönlund M.A. Ophthalmological findings in neuroborreliosis – a prospective study performed in western Sweden. Acta Ophthalmol. 2019; 97(1): 44–52, doi: 10.1111/aos.13884.
 
4.
Stefanovic A., Lossos I.S. Extranodal marginal zone lymphoma of the ocular adnexa. Blood 2009; 114(3): 501–510, doi: 10.1182/blood-2008-12-195453.
 
5.
Sen H.N., Bodaghi B., Hoang P.L., Nussenblatt R. Primary intraocular lymphoma: diagnosis and differential diagnosis. Ocul. Immunol. Inflamm. 2009; 17(3): 133–141, doi: 10.1080/09273940903108544.
 
6.
Subekti I., Soewondo P., Soebardi S., Darmowidjojo B., Harbuwono D.S., Purnamasari D. et al. Practical Guidelines Management of Graves Ophthalmopathy. Acta Med. Indones. 2019; 51(4): 364–371.
 
7.
Hiromatsu Y., Eguchi H., Tani J., Kasaoka M., Teshima Y. Graves’ ophthalmopathy: epidemiology and natural history. Intern. Med. 2014; 53(5): 353–360, doi: 10.2169/internalmedicine.53.1518.
 
8.
Marinò M., Ionni I., Lanzolla G., Sframeli A., Latrofa F., Rocchi R. et al. Orbital diseases mimicking graves’ orbitopathy: a long-standing challenge in differential diagnosis. J. Endocrinol. Invest. 2020; 43(4): 401–411, doi: 10.1007/s40618-019-01141-3.
 
9.
Johnson J.G., Terpak L.A., Margo C.E., Setoodeh R. Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of the Ocular Adnexa. Cancer Control 2016; 23(2): 140–149, doi: 10.1177/107327481602300208.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top