I Śląska Studencka Konferencja Neonatologiczna, Katowice, 22 listopada 2019 r. - streszczenia
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Neonatology, Chair of Gynaecology and Obstetrics, School of Medicine in Katowice
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Surmiak   

Department of Neonatology, Chair of Gynaecology and Obstetrics, School of Medicine in Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
I Śląska Studencka Konferencja Neonatologiczna to wydarzenie powstałe z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Serdecznie dziękujemy Państwu za uczestnictwo w spotkaniu. Mamy nadzieję, że Konferencja nie tylko wniosła nową wiedzę i poszerzyła umiejętności praktyczne, ale pozwoliła także na zawarcie interesujących znajomości. Życzymy wielu sukcesów Młodym Naukowcom, szczególnie winszujemy Zwycięzcom Sesji Prac Oryginalnych i Sesji Przypadków Klinicznych. Korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację I Śląskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej. Państwa wkład i pomoc są nieocenione! W szczególności podziękowania kierujemy do Komitetu Naukowego za wkład naukowy i dydaktyczny, do Studentów zaangażowanych w prace organizacyjne nad wydarzeniem, do Partnerów za okazane wsparcie merytoryczne i materialne, do wszystkich Państwa, dzięki którym mogliśmy, jak potrafimy najlepiej, zorganizować konferencję.
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top