V Międzynarodowa Konferencja Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej (5th International Meeting of the European Platform for Photodynamic Medicine, EPPM)
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Batorego 15
 
2
Oddział Chorób Wewnętrznych SPZZOZ szpital Staszów
 
3
SUM Katowice, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Marta Wawrzyniec   

Oddział Chorób Wewnętrznych SPZZOZ szpital Staszów, Oddział Chorób Wewnętrznych SPZZOZ szpital Staszów, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W dniach 7-9.XI.2013r w Ustroniu, odbyła się 5-ta Międzynarodowa Konferencja Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej (5th International Meeting of the European Platform for Photodynamic Medicine, EPPM) oraz Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (PTA). Organizatorem i gospodarzem tych kongresów był Profesor dr hab. n. med. h. c. Aleksander Sieroń, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz Ośrodka Diagnostyki i Terapii Fotodynamicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Celem Międzynarodowej Konferencji była wymiana doświadczeń, przedstawienie i zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami metody fotodynamicznej na szczeblu podstawowym oraz klinicznym.
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top