Wpływ porodu w immersji wodnej na stan noworodków we wczesnym okresie adaptacyjnym
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe Kliniki Neonatologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Department of Neonatology, School of Medicine in Katowice, Silesian Medical University in Katowice
 
3
Department of Gynaecology and Obstetrics, School of Medicine in Katowice, Silesian Medical University in Katowice
 
 
Autor do korespondencji
Martyna Katarzyna Szymkowiak   

Studenckie Koło Naukowe, Klinika Neonatologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Radockiego 100/16, 40-645 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:383-392
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zainteresowania ciężarnych alternatywnymi technikami porodu. Metodą, która daje kobiecie możliwość przyjmowania dowolnej pozycji w trakcie porodu, a także zmniejsza częstość epizjotomii i ogranicza stosowanie środków przeciwbólowych oraz rozkurczowych, jest immersja wodna. Technika ta wiąże się z lepszą tolerancją bólu u rodzących i prowadzi do skrócenia okresów porodu. Pomimo tych zalet, istnieją liczne badania kwestionujące korzystny wpływ porodu do wody na dobrostan noworodków.

Materiał i metody:
Retrospektywną analizą objęto 210 noworodków urodzonych w immersji wodnej i 412 noworodków urodzonych metodą tradycyjną na Oddziale Neonatologii w Katowicach w okresie od stycznia 2012 do grudnia 2013 r.

Wyniki:
Pierwszy i drugi okres porodu u kobiet rodzących w immersji wodnej był istotnie krótszy w porównaniu z czasem porodu kobiet rodzących metodą tradycyjną. U dzieci z porodu wodnego istotnie rzadziej stwierdzano sinicę wybroczynową twarzy w porównaniu z noworodkami z grupy kontrolnej. Nie wykazano różnic w częstości występowania zaburzeń okresu adaptacyjnego oraz trudności w karmieniu piersią pomiędzy analizowanymi noworodkami. Częstość występowania krwawień do- i okołokomorowych, krwawień do nadnerczy, zamartwicy urodzeniowej, a także konieczność prowadzenia zabiegów resuscytacyjnych po porodzie nie różniły się pomiędzy dziećmi z obu grup.

Wnioski:
Poród w immersji wodnej związany jest z istotnym skróceniem poszczególnych okresów porodu. Nie zwiększa prawdopodobieństwa wystąpienia u noworodków zaburzeń okresu adaptacyjnego.

 
REFERENCJE (22)
1.
Embry M. Observation sur an accouchement terminé dans le bain. Ann. Soc. Med. Pract. Montpelier 1805; 5: 13.
 
2.
Odent M: Birth under water. The Lancet 1983; 24(31): 1476–1477.
 
3.
Guzikowski W. Immersja wodna w czasie porodu i poród w wodzie. Family Medicine and Primary Care Review 2009; 11(2): 163–167.
 
4.
Edlish R., Towler M.A., Goitz R.J., Wilder R.P., Buschbacher L.P., Morgan R.F., Thacker J.G. Bioengineering principles of hydrotherapy. J. Burn Care Rehabil. 1987; 8(6): 580–584.
 
5.
Brown L. Therapeutic effects of bathing during labor. J. Nurse Midwifery 1982; 27(1): 13–16.
 
6.
De Punzio C., Neri E., Metelli P., Bianchi M.S., Venticinque M., Ferdeghini M., Fioretti P. The relationship between maternal relaxation and plasma beta-endorphin levels during parturition. J. Psychosom. Obstet. Gynaecol. 1994; 15(4): 205–210.
 
7.
Harper B. Waterbirth basics. From newborn breathing to hospital protocols. Midwifery Today Int. Midwife 2000; (54): 9–15, 68.
 
8.
Torkamani S.A., Kangani F., Janani F. The effects of delivery in water on duration of delivery and pain compared with normal delivery. Pak. J. Med. Sci. 2010; 26(3): 551–555.
 
9.
ACOG Committee Opinion no. 594: Immersion in water during labor and delivery. Obstet. Gynecol. 2014; 123(4): 912–915.
 
10.
Pinette M.G., Wax J., Wilson E. The risks of underwater birth. Am. J. Obstet. Gynecol. 2004; 190(5): 1211–1215.
 
11.
Byard R.W., Zuccollo J.M. Forensic issues in cases of water birth fatalities. Am. J. Forensic. Med. Pathol. 2010; 31(3): 258–260.
 
12.
Kassim Z., Sellars M., Greenough A. Underwater birth and neonatal respiratory distress. BMJ. 2005; 330(7499): 1071–1072.
 
13.
Franzin L., Cabodi D., Scolfaro C., Gioannini P. Microbiological investigations on a nosocomial case of Legionella pneumophila pneumonia associated with water birth and review of neonatal cases. Infez Med. 2004; 12(1): 69–75.
 
14.
Papile L., Burstein J., Burstein R., Koffler H. Incidence and evolution of the subependymal intraventricular hemorrhage: a study of infants with weights less than 1500 grams. J. Pediatr. 1978; 92(4): 529–534.
 
15.
Geissbuehler V., Stein S., Eberhard J. Waterbirths compared with landbirths: an observational study of nine years. J. Perinat. Med. 2004; 32(4): 308–314.
 
16.
Zanetti-Daellenbach R.A., Tschudin S., Zhong X.Y., Holzgreve W., Lapaire O., Hösli I. Maternal and neonatal infections and obstetrical outcome in water birth. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2007; 134(1): 37–43.
 
17.
Otigbah C.M., Dhanjal M.K., Harmsworth G., Chard T. A retrospective comparison of water births and conventional vaginal deliveries. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2000; 91(1): 15–20.
 
18.
Mollamahmutoglu L., Moraloglu O., Ozyer S., Su F.A., Karayalçın R., Hançerlioğlu N., Uzunlar O., Dilmen U. The effects of immersion in water on labor, birth and newborn and comparison with epidural analgesia and conventional vaginal delivery. J. Turk. Ger. Gynecol. Assoc. 2012; 13(1): 45–49.
 
19.
Menakaya U., Albayati S., Vella E., Fenwick J., Angstetra D. A retrospective comparison of water birth and conventional vaginal birth among women deemed to be low risk in a secondary level hospital in Australia. Women Birth. 2013; 26(2): 114–118.
 
20.
Thoeni A., Zech N., Moroder L., Ploner F. Review of 1600 water births. Does water birth increase the risk of neonatal infection? J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2005; 17(5): 357–361.
 
21.
Burns E.E., Boulton M.G., Cluett E., Cornelius V.R., Smith L.A. Characteristics, interventions, and outcomes of women who used a birthing pool: a prospective observational study. Birth. 2012; 39(3): 192–202.
 
22.
Baumert M., Brożek G., Paprotny M., Walencka Z., Sodowska H., Cnota W., Sodowski K. Epidemiology of peri/intravenrticular haemorrhage in newborns at term. J. Physiol. Pharmacol. 2008; 59, Suppl. 4: 67–75.
 
 
CYTOWANIA (2):
1.
Perception and knowledge of Saudi women about water birth: A cross-sectional study
Saja Bashaikh, Fouzia Mahboub, Abeer Orabi
Belitung Nursing Journal
 
2.
Factors Affecting Women’s Assessment and Satisfaction with Their Childbirth
Jagoda Konieczka, Katarzyna Tomczyk, Maciej Wilczak, Karolina Chmaj-Wierzchowska
Medicina
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top