Kliniczne zastosowania laserowo-optycznego rotacyjnego analizatora krwinek czerwonych LORCA
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Biophysics, Medical University of Silesia, H. Jordana 19, 41-808 Zabrze 8, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Karol Monkos   

Zakład Biofizyki Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. H. Jordana 19, 41-808 Zabrze 8, tel. +48 32 272 20 41/236 fax +48 32 272 01 42
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:42-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Laserowo-optyczny rotacyjny analizator krwinek czerwonych LORCA jest precyzyjnym przyrządem służącym do badania agregacji i odkształcalności erytrocytów. W pracy przedstawiono zasadę działania tego przyrządu oraz zdefi niowano wielkości przez niego mierzone, takie jak amplituda agregacji, czas połowicznego odtwarzania agregacji, indeks agregacji oraz indeks elongacji. Porównano średnie wartości tych wielkości dla grupy kontrolnej osób zdrowych oraz grup chorych na otyłość (body mass index – BMI > 35), raka trzustki, zawał serca, obturacyjny bezdech we śnie, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem oraz cukrzycę typu 2.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (12)
1.
Hardeman M.R., Goedhart P.T., Dobbe J.G.G. Lettinga K.P. Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzar (LORCA); I. A new instrument for measurement of various structural hemorheological parameters. Clin. Hemorheol. 1994; 14: 605-618.
 
2.
Hardeman M.R., Goedhart P.T., Schut N.H. Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzar (LORCA); II. Red blood cell deformability; elongation index versus cell transit time. Clin. Hemorheol. 1994; 14: 619-630.
 
3.
Zijlstra W.G. Syllectometry, a new method for studying rouleaux formation of red blood cells. Acta Phys. Pharm. Neerl. 1958; 7: 153-154.
 
4.
Bareford D., Stone P.C.V., Caldwell N.M., Meiselman H.J., Stuart J. Comparison of instruments for measurement of erythrocyte deformability. Clin. Hemorheol. 1985; 5: 311-322.
 
5.
Wiewióra M., Sosada K., Wyleżoł M., Słowińska L., Żurawiński W. Red blood cell aggregation and deformability among patients qualifi ed for bariatric surgery. Obes. Surg. 2007; 17(3): 365-371.
 
6.
Wasilewski J., Turczyński B., Słowińska L., Kowalik V., Osadnik T., Poloński L. Haemorheological factors and myocardial reperfusion in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing primery coronary intervention. Kardiol. Pol. 2007; 65(7): 778-785.
 
7.
Tażbirek M., Słowińska L., Skoczyński S., Pierzchała W. Short-term continous positive airway pressure therapy reverses the pathological infl uence of obstructive sleep apnea on blood rheology parameters. Clin. Hemorheol. 2009; 14(4): 241-249.
 
8.
Słowińska L., Michalska-Małecka K., Dorecka M., Romaniuk W. Deviations in values of hemorheological parameters in people suff ering from age-realted macular degeneration. Pol. J. Environ. Stud. 2008; 17(1A): 143-146.
 
9.
Turczyński B., Michalska-Małecka K., Słowińska L., Szczęsny S., Romaniuk W. Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa a agregacja krwinek czerwonych. Wiad. Lek. 2004; 57(11-12): 634-640.
 
10.
Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis. An update. N. Engl. J. Med. 1986; 314: 488-491.
 
11.
Cicco G., Pirrelli A. Red blood cell (RBC) deformability, RBC aggregability and tissue oxygenation in hypertension. Clin. Hemorheol. 1999; 21(3-4): 169-177.
 
12.
Wem Z.Y., Song L.C., Yan Z.Y., Lu Z.H, Sun D.G., Sun Y., Chien Shu. An animal model to study erythrocyte, senescence with a narrow time window: alterations in osmotic fragility and deformability of erythrocytes during their life span. Clin. Hemorheol. 1998; 18(4): 299-306.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top