Liczne guzki kawitujące w płucach u kobiety z historią raka gruczołowego endometrium – trudności w różnicowaniu pomiędzy przerzutami, sarkoidozą a reakcją sarkoidalną. Studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Student Society of the Department of Lung Diseases and Tuberculosis, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Lung Diseases and Tuberculosis, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Alicja Gałeczka-Turkiewicz   

Student Society of the Department of Lung Diseases and Tuberculosis, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, ul. Ks. Koziołka 1, 41-803 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:1-6
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zmiany kawitujące w płucach obrazowane na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej mogą być diagnostycznym wyzwaniem. W celu dokładnego ustalenia ich przyczyny konieczne jest wzięcie pod uwagę szerokiej diagnostyki różnicowej i przeprowadzenie licznych badań. Kobieta, 44-letnia, z gruczolakiem endometrium w wywiadzie została przyjęta na oddział pulmonologiczny w celu diagnostyki powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia i współwystępujących w miąższu płuc guzków. Zdjęcie rentgenowskie i pozytonowa tomografia emisyjna (positron emission tomography – PET) uwidoczniły zmiany kawitujące w płucach, które mogły stanowić przerzuty płucne; jednakże badania laboratoryjne i histopatologiczne nie potwierdziły obecności zmian nowotworowych. W materiale pobranym w trakcie przezoskrzelowej biopsji węzłów chłonnych pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej w czasie rzeczywistym (endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration – EBUS-TBNA) oraz wideotorakoskopii (video-assisted thoracoscopic surgery – VATs) zostały znalezione nieserowaciejące ziarniniaki, które sugerowały rozpoznanie sarkoidozy lub reakcji sarkoidalnej. Dopiero w zaawansowanym stadium zmian płucnych komórki nowotworowe zostały ujawnione w plwocinie. Pomimo wdrożenia chemioterapii pacjentka zmarła. Liczne przerzuty płucne zostały potwierdzone w badaniu post-mortem. Opisany przypadek jest przykładem rzadkiego zjawiska reakcji sarkoidalnej w śródpiersiu i miąższu płuc w wyniku nowotworu zlokalizowanego poniżej przepony. Różnicowanie pomiędzy sarkoidozą, reakcją sarkoidalną i przerzutami do płuc w podobnych przypadkach może stanowić trudność diagnostyczną. Dlatego powinno się powtarzać procedury diagnostyczne takie jak EBUS-TBNA lub VATs u pacjentów z wywiadem onkologicznym.
 
REFERENCJE (29)
1.
Ryu J.H., Swensen S.J. Cystic and cavitary lung diseases: focal and diffuse. Mayo Clin. Proc. 2003; 78(6): 744–752, doi: 10.4065/78.6.744.
 
2.
Hong K.S., Jang J.G., Ahn J.H. Radial probe endobronchial ultrasound-guided transbronchial lung biopsy for the diagnosis of cavitary peripheral pulmonary lesions. Thorac. Cancer 2021; 12(11): 1735–1742, doi: 10.1111/1759-7714.13980.
 
3.
Murakami A., Hayashi T., Terao Y., Mori T., Kumasaka T., Seyama K. et al. Cystic, nodular and cavitary metastases to the lungs in a patient with endometrial stromal sarcoma of the uterus. Intern. Med. 2014; 53(9): 1001–1005, doi: 10.2169/internalmedicine.53.1946.
 
4.
Marchiori E., Hochhegger B., Zanetti G. Multiple cavitated nodules. J. Bras. Pneumol. 2017; 43(2): 85, doi: 10.1590/S1806-37562016000000295.
 
5.
Song J., Yu J., Ma Z., Lu S. Rare occurrence of cavitation of lung metastases following effective targeted therapy: A case report. Oncol. Lett. 2016; 11(2): 1589–1591, doi: 10.3892/ol.2016.4093.
 
6.
Chaudhuri M.R. Cavitary pulmonary metastases. Thorax 1970; 25(3): 375–381, doi: 10.1136/thx.25.3.375.
 
7.
Sewchuran T. Solid to cystic: A case report of imaging findings of atypical lung metastases. SA J. Radiol. 2019; 23(1), doi: 10.4102/sajr.v23i1.1663.
 
8.
Lowen W. Cavitating pulmonary metastases. Australas. Radiol. 1967; 11(3): 242–245, doi: 10.1111/j.1440-1673.1967.tb01530.x.
 
9.
Parkar A.P., Kandiah P. Differential diagnosis of cavitary lung lesions. J. Belg. Soc. Radiol. 2016; 100(1): 100, doi: 10.5334/jbr-btr.1202.
 
10.
Gunasekaran K., Baskaran B., Rahi M.S., Parekh J., Rudolph D. Cavitating pulmonary metastases from a renal cell carcinoma. Clin. Pract. 2020; 10(1): 1234, doi: 10.4081/cp.2020.1234.
 
11.
Morikawa K., Misumi S., Fukuda T. A case of pulmonary tuberculosis with multiple nodules mimicking lung metastases. BJR Case Rep. 2019; 5(3): 20180124, doi: 10.1259/bjrcr.20180124.
 
12.
Yoo S.H., Kim S.R., Choi J.Y., Choi J.W., Ko Y.M., Jang S.H. et al. Multiple cavitary pulmonary nodules caused by Mycobacterium intracellulare. Korean J. Fam. Med. 2016; 37(4): 248–252, doi: 10.4082/kjfm.2016.37.4.248.
 
13.
Hours S., Nunes H., Kambouchner M., Uzunhan Y., Brauner M.W., Valeyre D. et al. Pulmonary cavitary sarcoidosis: clinico-radiologic characteristics and natural history of a rare form of sarcoidosis. Medicine (Baltimore) 2008; 87(3): 142–151, doi: 10.1097/MD.0b013e3181775a73.
 
14.
Handa A., Dhooria S., Sehgal I.S., Agarwal R. Primary cavitary sarcoidosis: A case report, systematic review, and proposal of new diagnostic criteria. Lung India 2018; 35(1): 41–46, doi: 10.4103/lungindia.lungindia_225_17.
 
15.
Rockoff S.D., Rohatgi P.K. Unusual manifestations of thoracic sarcoidosis. AJR Am. J. Roentgenol. 1985; 144(3): 513–528, doi: 10.2214/ajr.144.3.513.
 
16.
Koo H.J., Kim M.Y, Shin S.Y., Shin S., Kim S.S., Lee S.W. et al. Evaluation of mediastinal lymph nodes in sarcoidosis, sarcoid reaction, and malignant lymph nodes using CT and FDG-PET/CT. Medicine (Baltimore) 2015; 94(27): e1095, doi: 10.1097/MD.0000000000001095.
 
17.
Brincker H. Sarcoid reactions in malignant tumours. Cancer Treat. Rev. 1986; 13(3): 147–156, doi: 10.1016/0305-7372(86)90002-2.
 
18.
Hammen I., Sherson D.L., Davidsen J.R. Systemic sarcoidosis mimic-king malignant metastatic disease. Eur. Clin. Respir. J. 2015; 2(1): 26761, doi: 10.3402/ecrj.v2.26761.
 
19.
Brincker H., Pedersen N.T. Immunohistologic separation of B-cell-positive granulomas from B-cell-negative granulomas in paraffin-embedded tissues with special reference to tumor-related sarcoid reactions. APMIS 1991; 99(3): 282–290, doi: 10.1111/j.1699-0463.1991.tb05151.x.
 
20.
Haddadi S., Adkinson B.C., Holt G.E., Mirsaeidi M. Sarcoidosis or cancer? That is the question. Respir. Med. Case Rep. 2021; 33: 101426, doi: 10.1016/j.rmcr.2021.101426.
 
21.
Fritscher-Ravens A., Ghanbari A., Topalidis T., Pelling M., Kon O.M., Patel K. et al. Granulomatous mediastinal adenopathy: can endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration differentiate between tuberculosis and sarcoidosis? Endoscopy 2011; 43(11): 955–961, doi: 10.1055/s-0031-1271110.
 
22.
Tyan C.C., Machuca T., Czarnecka K., Ko H.M., da Cunha Santos G., Boerner S.L. et al. Performance of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for the diagnosis of isolated mediastinal and hilar lymphadenopathy. Respiration 2017; 94(5): 457–464, doi: 10.1159/000479745.
 
23.
Vayısoğlu Şahin G., Karadeniz G., Polat G., Demirci Üçsular F., Ay-doğdu Z., Yalnız E. A case of endometrium adenocarcinoma with multiple cavitary pulmonary metastasis. [Article in Turkish]. Tuberk. Toraks 2018; 66(4): 349–352, doi: 10.5578/tt.67686.
 
24.
Berger M., Thompson J.R. Cavitary carcinomatosis of the lungs: Report of a case. Dis. Chest 1967; 52(1): 106–111, doi: 10.1378/chest.52.1.106.
 
25.
D’Orsi C.J., Bruckman J., Mauch P., Smith E.H. Lung metastases in cervical and endometrial carcinoma. AJR Am. J. Roentgenol. 1979; 133(4): 719–722, doi: 10.2214/ajr.133.4.719.
 
26.
Seo J.B., Im J.G., Goo J.M., Chung M.J., Kim M.Y. Atypical pulmonary metastases: spectrum of radiologic findings. Radiographics 2001; 21(2): 403–417, doi: 10.1148/radiographics.21.2.g01mr17403.
 
27.
Rai M.P., Randhawa M.S., Nemakayala D.R., Marinas E.B. Endometrial adenocarcinoma with pulmonary recurrence. BMJ Case Rep. 2018; 2018: bcr2017223015, doi: 10.1136/bcr-2017-223015.
 
28.
Kennedy M.P., Jimenez C.A., Mhatre A.D., Morice R.C., Eapen G.A. Clinical implications of granulomatous inflammation detected by endobronchial ultrasound transbronchial needle aspiration in patients with suspected cancer recurrence in the mediastinum. J. Cardiothorac. Surg. 2008; 3: 8, doi: 10.1186/1749-8090-3-8.
 
29.
Lashari B.H., Asai M., Randleman G., Sack M., Patel R. Sarcoid-like mediastinal lymphadenopathy in gynecologic malignancy. Pulm. Med. 2018; 2018: 5141575, doi: 10.1155/2018/5141575.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top