Przegląd metod fizjoterapii oddechowej u pacjentów z mukowiscydozą
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska / Department of Biochemistry and Medical Genetics, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Szkoła Doktorska, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska / Doctoral School, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Oktawia Kuna   

Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:7-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Fizjoterapia oddechowa jest nieodłącznym elementem terapii pacjentów z mukowiscydozą. Pacjenci powinni regularnie, przez całe życie stosować rehabilitację, a także możliwie jak najszybciej samodzielnie prowadzić rehabilitację oddechową. Znajomość metod oraz zasad rehabilitacji oddechowej pozwoli fizjoterapeutom na właściwy dobór technik fizjoterapii oddechowej. Celem pracy było porównanie metod rehabilitacji oddechowej stosowanych u pacjentów z mukowiscydozą od urodzenia do okresu dojrzałości. Aby zrealizować cel, dwóch autorów przeszukało bazy PubMed, Cochrane Library i Google Scholar w okresie czerwiec 2021–grudzień 2021. Do przeglądu włączono 58 artykułów. Niewiele jest badań potwierdzających większą skuteczność jednej metody nad drugą, a różnorodność metod badawczych zastosowanych w pracach źródłowych uniemożliwia jednoznaczne wnioskowanie. Dobór technik powinien być uzależniony od potrzeb pacjentów z mukowiscydozą. W tym celu fizjoterapeuci powinni poszerzać wiedzę na temat metod rehabilitacji oddechowej, potwierdzoną zarówno praktycznymi umiejętnościami, jak i dowodami naukowymi.
 
REFERENCJE (58)
1.
Brown S.D., White R., Tobin P. Keep them breathing: Cystic fibrosis pathophysiology, diagnosis, and treatment. JAAPA 2017; 30(5): 23–27, doi: 10.1097/01.JAA.0000515540.36581.92.
 
2.
Elborn J.S. Cystic fibrosis. Lancet 2016; 388(10059): 2519–2531, doi: 10.1016/S0140-6736(16)00576-6.
 
3.
Flume P.A., Robinson K.A., O’Sullivan B.P., Finder J.D., Vender R.L., Willey-Courand D.B. i wsp. Cystic fibrosis pulmonary guidelines: Airway clearance therapies. Respir. Care 2009; 54(4): 522–537.
 
4.
Daniels T. Physiotherapeutic management strategies for the treatment of cystic fibrosis in adults. J. Multidiscip. Healthc. 2010; 3: 201–212, doi: 10.2147/JMDH.S8878.
 
5.
Rand S., Hill L., Prasad S.A. Physiotherapy in cystic fibrosis: optimising techniques to improve outcomes. Paediatr. Respir. Rev. 2013; 14(4): 263–269, doi: 10.1016/j.prrv.2012.08.006.
 
6.
Holland A.E., Button B.M. Physiotherapy for cystic fibrosis in Australia: Knowledge and acceptance of the Consensus Statement recommendations. Respirology 2013; 18(4): 652–656, doi: 10.1111/resp.12032.
 
7.
Button B.M., Wilson C., Dentice R., Cox N.S., Middleton A., Tannenbaum E. i wsp. Physiotherapy for cystic fibrosis in Australia and New Zealand: A clinical practice guideline. Respirology 2016; 21(4): 656–667, doi: 10.1111/resp.12764.
 
8.
Stoltz D.A., Meyerholz D.K., Welsh M.J. Origins of cystic fibrosis lung disease. N. Engl. J. Med. 2015; 372(4): 363, doi: 10.1056/NEJMra1300109.
 
9.
Wilson L.M., Morrison L., Robinson K.A. Airway clearance techniques for cystic fibrosis: an overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database Syst. Rev. 2019; 1(1): CD011231, doi: 10.1002/14651858.CD011231.
 
10.
Walkowiak J., Pogorzelski A., Sands D., Skoprupa W., Milanowski A., Nowakowska A. i wsp. Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy: zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań – Warszawa – Rzeszów. Stand. Med. Pediatr. 2009; 6: 352–378.
 
11.
Warnock L., Gates A., van der Schans C.P. Chest physiotherapy compared to no chest physiotherapy for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2013; (9): CD001401, doi: 10.1002/14651858.CD001401.pub2.
 
12.
Warnock L., Gates A. Chest physiotherapy compared to no chest physiotherapy for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2015; 2015(12): CD001401, doi: 10.1002/14651858.CD001401.pub3.
 
13.
Physiotherapy for people with cystic fibrosis: from infant to adult [pdf]. 6th ed. International Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis 2019. Dostępny w internecie: https://www.ecfs.eu/sites/defa... [dostęp: 17.01.2023].
 
14.
Rowbotham N.J., Daniels T.E. Airway clearance and exercise for people with cystic fibrosis: Balancing longevity with life. Pediatr. Pulmonol. 2022; 57(S1): S50–S59, doi: 10.1002/ppul.25734.
 
15.
Button B.M., Heine R.G., Catto-Smith A.G., Phelan P.D., Olinsky A. Postural drainage and gastro-oesophageal reflux in infants with cystic fibrosis. Arch. Dis. Child. 1997; 76(2): 148–150, doi: 10.1136/adc.76.2.148.
 
16.
Giles D.R., Wagener J.S., Accurso F.J., Butler-Simon N. Short-term effects of postural drainage with clapping vs autogenic drainage on oxygen saturation and sputum recovery in patients with cystic fibrosis. Chest 1995; 108(4): 952–954, doi: 10.1378/chest.108.4.952.
 
17.
Tyrrell J.C., Hiller E.J., Martin J. Face mask physiotherapy in cystic fibrosis. Arch. Dis. Child. 1986; 61(6): 598–600, doi: 10.1136/adc.61.6.598.
 
18.
Main E., Prasad A., van der Schans C.P. Conventional chest physiotherapy compared to other airway clearance techniques for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2005; 2005(1): CD002011, doi: 10.1002/14651858.CD002011.pub2.
 
19.
Button B., Herbert R., Maher C. Positive expiratory pressure therapy better maintains pulmonary function than postural drainage and percussion in patients with cystic fibrosis. Aust. J. Physiother. 1998; 44(4): 285–286.
 
20.
Mckoy N.A., Wilson L.M., Saldanha I.J., Odelola O.A., Robinson K.A. Active cycle of breathing technique for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2016; 7(7): CD007862, doi: 10.1002/14651858.CD007862.pub4.
 
21.
Pryor J.A., Tannenbaum E., Scott S.F., Burgess J., Cramer D., Gyi K. i wsp. Beyond postural drainage and percussion: Airway clearance in people with cystic fibrosis. J. Cyst. Fibros. 2010; 9(3): 187–192, doi: 10.1016/j.jcf.2010.01.004.
 
22.
Miller S., Hall D.O., Clayton C.B., Nelson R. Chest physiotherapy in cystic fibrosis: a comparative study of autogenic drainage and the active cycle of breathing techniques with postural drainage. Thorax 1995; 50(2): 165–169, doi: 10.1136/thx.50.2.165.
 
23.
Davidson A.G.F., McIlwaine P.M., Wong T.K., Nakielna E.M., Pirie G.E. Physiotherapy in cystic fibrosis: A comparative trial of positive expiratory pressure, autogenic drainage and conventional percussion and drainage techniques. Pediatr. Pulmonol. 1988; 5(Suppl 2): 137.
 
24.
McIlwaine M., Wong L.T., Chilvers M., Davidson G.F. Long-term comparative trial of two different physiotherapy techniques; postural drainage with percussion and autogenic drainage, in the treatment of cystic fibrosis. Pediatr. Pulmonol. 2010; 45(11): 1064–1069, doi: 10.1002/ppul.21247.
 
25.
McCormack P., Burnham P., Southern K.W. Autogenic drainage for airway clearance in cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2017; 10(10): CD009595, doi: 10.1002/14651858.CD009595.pub2.
 
26.
Walicka-Serzysko K., Postek M., Jeneralska N., Cichocka A., Milczewska J., Sands D. The effects of the addition of a new airway clearance device to chest physiotherapy in children with cystic fibrosis pulmonary exacerbations. J. Mother Child 2021; 24(3): 16–24, doi: 10.34763/jmotherandchild.20202403.2013.d-20-00008.
 
27.
McIlwaine M., Button B., Dwan K. Positive expiratory pressure physiotherapy for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2015; (6): CD003147, doi: 10.1002/14651858.CD003147.pub4.
 
28.
McIlwaine M., Button B., Nevitt S.J. Positive expiratory pressure physiotherapy for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2019; 2019(11): CD003147, doi: 10.1002/14651858.CD003147.pub5.
 
29.
McIlwaine M.P., Alarie N., Davidson G.F., Lands L.C., Ratjen F., Milner R. i wsp. Long-term multicentre randomised controlled study of high frequency chest wall oscillation versus positive expiratory pressure mask in cystic fibrosis. Thorax 2013; 68(8): 746–751, doi: 10.1136/thoraxjnl-2012-202915.
 
30.
McIlwaine P.M., Wong L.T., Peacock D., Davidson A.G. Long-term comparative trial of positive expiratory pressure versus oscillating positive expiratory pressure (flutter) physiotherapy in the treatment of cystic fibrosis. J. Pediatr. 2001; 138(6): 845–850, doi: 10.1067/mpd.2001.114017.
 
31.
Cabillic M., Gouilly P., Reychler G. Manual airway clearance techniques in adults and adolescents: What level of evidence? [Article in French] Rev. Mal. Respir. 2018; 35(5): 495–520, doi: 10.1016/j.rmr.2015.12.004.
 
32.
Van Fleet H., Dunn D.K., McNinch N.L., Volsko T.A. Evaluation of functional characteristics of 4 oscillatory positive pressure devices in a simulated cystic fibrosis model. Respir. Care 2017; 62(4): 451–458, doi: 10.4187/respcare.04570.
 
33.
Demchuk A.M., Chatburn R.L. Performance characteristics of positive expiratory pressure devices. Respir. Care 2021; 66(3): 482–493, doi: 10.4187/respcare.08150.
 
34.
Ward N., Ward B., Stiller K., Kenyon A., Holland A.E. Development of a device to measure adherence and pressure characteristics of positive expiratory pressure therapies used by adults with cystic fibrosis. Physiother. Theory Pract. 2022; 38(10): 1469–1477, doi: 10.1080/09593985.2020.1858465.
 
35.
Franks L.J., Walsh J.R., Hall K., Jacuinde G., Yerkovich S., Morris N.R. Comparing the performance characteristics of different positive expiratory pressure devices. Respir. Care 2019; 64(4): 434–444, doi: 10.4187/respcare.06410.
 
36.
Poncin W., Reychler G., Liistro M., Liistro G. Comparison of 6 oscillatory positive expiratory pressure devices during active expiratory flow. Respir. Care 2020; 65(4): 492–499, doi: 10.4187/respcare.07271.
 
37.
Morrison L., Innes S. Oscillating devices for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2017; 5(5): CD006842, doi: 10.1002/14651858.CD006842.pub4.
 
38.
Phillips G.E., Pike S.E., Jaffé A., Bush A. Comparison of active cycle of breathing and high-frequency oscillation jacket in children with cystic fibrosis. Pediatr. Pulmonol. 2004; 37(1): 71–75, doi: 10.1002/ppul.10358.
 
39.
Osman L.P., Roughton M., Hodson M.E., Pryor J.A. Short-term comparative study of high frequency chest wall oscillation and European airway clearance techniques in patients with cystic fibrosis. Thorax 2010; 65(3): 196–200, doi: 10.1136/thx.2008.111492.
 
40.
Elkins M., Dentice R. Timing of hypertonic saline inhalation for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2016; 2016(12): CD008816, doi: 10.1002/14651858.CD008816.pub3.
 
41.
Dentice R., Elkins M. Timing of dornase alfa inhalation for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2018; 11(11): CD007923, doi: 10.1002/14651858.CD007923.pub5.
 
42.
van der Giessen L.J., de Jongste J.C., Gosselink R., Hop W.C., Tiddens H.A. RhDNase before airway clearance therapy improves airway patency in children with CF. Pediatr. Pulmonol. 2007; 42(7): 624–630, doi: 10.1002/ppul.20636.
 
43.
Anderson P., Morton J. Evaluation of two different timings of Pulmozyme nebulisation in relation to chest physiotherapy in children with Cystic Fibrosis. J. Cyst. Fibros. 2009; 8(Suppl. 2): S74, doi: 10.1016/S1569-1993(09)60294-0.
 
44.
van der Giessen L.J., Gosselink R., Hop W.C., Tiddens H.A. Recombinant human DNase nebulisation in children with cystic fibrosis: before bedtime or after waking up? Eur. Respir. J. 2007; 30(4): 763–768, doi: 10.1183/09031936.00031107.
 
45.
Pellegrino R., Viegi G., Brusasco V., Crapo R.O., Burgos F., Casaburi R. i wsp. Interpretative strategies for lung function tests. Eur. Respir. J. 2005; 26(5): 948–968, doi: 10.1183/09031936.05.00035205.
 
46.
Cooper P.J., Robertson C.F., Hudson I.L., Phelan P.D. Variability of pulmonary function tests in cystic fibrosis. Pediatr. Pulmonol. 1990; 8(1): 16–22, doi: 10.1002/ppul.1950080107.
 
47.
Moola F.J., Garcia E., Huynh E., Henry L., Penfound S., Consunji-Araneta R. i wsp. Physical activity counseling for children with cystic fibrosis. Respir. Care 2017; 62(11): 1466–1473, doi: 10.4187/respcare.05009.
 
48.
Warburton D.E., Nicol C.W., Bredin S.S. Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ 2006; 174(6): 801–809, doi: 10.1503/cmaj.051351.
 
49.
Plewa M., Markiewicz A. Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2006; 2(1): 30–37.
 
50.
Roberts C.K., Barnard R.J. Effects of exercise and diet on chronic disease. J. Appl. Physiol. (1985) 2005; 98(1): 3–30, doi: 10.1152/japplphysiol.00852.2004.
 
51.
Blair S.N., Cheng Y., Holder J.S. Is physical activity or physical fitness more important in defining health benefits? Med. Sci. Sports Exerc. 2001; 33(6 Suppl): S379–S399, doi: 10.1097/00005768-200106001-00007.
 
52.
Barengo N.C., Hu G., Kastarinen M., Lakka T.A., Pekkarinen H., Nissinen A. i wsp. Low physical activity as a predictor for antihypertensive drug treatment in 25–64-year-old populations in eastern and south-western Finland. J. Hypertens. 2005; 23(2): 293–299, doi: 10.1097/00004872-200502000-00011.
 
53.
Burtin C., Hebestreit H. Rehabilitation in patients with chronic respiratory disease other than chronic obstructive pulmonary disease: Exercise and physical activity interventions in cystic fibrosis and non-cystic fibrosis bronchiectasis. Respiration 2015; 89(3): 181–189, doi: 10.1159/000375170.
 
54.
Cox N.S., Holland A.E. Current perspectives of physical activity in cystic fibrosis. Expert Rev. Respir. Med. 2019; 13(1): 13–22, doi: 10.1080/17476348.2019.1552833.
 
55.
Gruber W., Stehling F., Olivier M., Dillenhoefer S., Koerner-Rettberg C., Sutharsan S. i wsp. Effects of a long-term exercise program on motor performance in children and adolescents with CF. Pediatr. Pulmonol. 2020; 55(12): 3371–3380, doi: 10.1002/ppul.25064.
 
56.
Del Corral T., Cebrià I Iranzo M.À., López-de-Uralde-Villanueva I., Martínez-Alejos R., Blanco I., Vilaró J. Effectiveness of a Home-Based Active Video Game Programme in Young Cystic Fibrosis Patients. Respiration 2018; 95(2): 87–97, doi: 10.1159/000481264.
 
57.
Carbonera R.P., Vendrusculo F.M., Donadio M.V. Physiological responses during exercise with video games in patients with cystic fibrosis: A systematic review. Respir. Med. 2016; 119: 63–69, doi: 10.1016/j.rmed.2016.08.011.
 
58.
Radtke T., Nevitt S.J., Hebestreit H., Kriemler S. Physical exercise training for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst. Rev. 2017; 11(11): CD002768, doi: 10.1002/14651858.CD002768.pub4.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top