Polimorfizm genu syntetazy acylo-CoA typu 5 (ACSL5) a występowanie nieprawidłowej masy ciała w korelacji do obwodu pasa wraz ze wskaźnikiem insulinooporności wśród populacji zamieszkującej region Polski Południowej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Wladyslaw Jan Grzeszczak   

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:121-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zaburzenia przemian lipidów i związana z nimi otyłość to problem coraz częściej dotykający ludzi w krajach wysoko rozwiniętych. Syntetaza acylo-CoA typu 5 (ACSL5) jest ważnym enzymem metabolizmu lipidów, biorącym udział w aktywacji kwasów tłuszczowych. Prawidłowe funkcjonowanie tego enzymu zapewnia substraty zarówno dla lipogenezy, jak i oksydacji kwasów tłuszczowych, stąd określenie związku między polimorfizmem genu dla ACSL a kształtowaniem otyłości stanowi istotny problem badawczy.

Cel pracy:
Celem pracy było wykazanie zależności między nieprawidłową masą ciała oraz wartością wskaźnika HOMA-IR (homeostasis model assessment) a występowaniem polimorfizmu genu syntetazy acylo-CoA izoformy 5.

Materiał i metody:
Przebadano łącznie 506 pacjentów, u których za pomocą sond specyficznie wiążących się z DNA matrycy oznaczono polimorfizm ACSL5 rs2419621.

Wyniki:
Za pomocą testu statystycznego Hardy’ego-Weinberga wykazano, że proporcje genotypów w populacji są zachowane. Wśród pacjentów stanowiących próbę badawczą wyróżniono 177 osób o prawidłowej masie ciała oraz 330 osób z nieprawidłową wartością indeksu BMI.

Wnioski:
Wykazano brak zmiennych różnic statystycznych w rozkładzie genotypów polimorfizmu genu syntetazy acylo-CoA izoformy 5. Wyniki przeprowadzonego badania nie pozwalają wykazać zależności między polimorfizmem genu dla ACSL5 a kształtowaniem otyłości.

 
REFERENCJE (6)
1.
Wilson P.W., D'Agostino R.B., Sullivan L., Parise H., Kannel W.B. Overweight and Obesity as Determinants of Cardiovascular Risk – The Framingham Experience. Arch. Intern. Med. 2002; 162(16): 1867–1872.
 
2.
Teng A.C., Adamo K., Tesson F., Stewart A.F. Functional characteriza-tion of a promoter polymorphism that drives ACSL5 gene expression in skeletal muscle and associates with diet-induced weight loss. FASEB J. 2009; 23(6): 1705–1709, doi: 10.1096/fj.08-120998.
 
3.
Luglio H.F., Sulistyoningrum D.C., Susilowati R. The role of genes involved in lipolysis on weight loss program in overweight and obese individuals. J. Clin. Biochem. Nutr. 2015; 57(2): 91–97, doi: 10.3164/jcbn.14-117.
 
4.
Murray R.K., Granner D.K., Rodwell V.W. Biochemia Harpera ilustrowana. Wydawnictwo Lekarskie PWZL. Warszawa 1994, s. 229–241.
 
5.
Obermüller N., Keith M., Kopitz J., Autschbach F., Schirmacher P., Gassler N. Coeliac disease is associated with impaired expression of acyl-CoA-synthetase 5. Int. J. Colorectal. Dis. 2006; 21(2): 130–134, doi: 10.1007/s00384-004-0738-6.
 
6.
Luglio H.F. Genetic Variation of Fatty Acid Oxidation and Obesity, a Literature Review. Int. J. Biomed. Sci. 2016; 12(1): 1–8.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top