Przebieg i wyniki leczenia pacjentów w wieku powyżej 79 lat hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Knapik   

Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Szpitalna 2, 41-635 Zabrze, tel.: +48 32 273 27 31
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:286-290
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pacjenci powyżej 79 roku życia stanowią rosnący odsetek chorych przyjmowanych na oddziały anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT). Celem pracy była ocena charakterystyki pacjentów po 79 roku życia przyjmowanych na OAiIT, przebiegu i wyników ich leczenia oraz czasu przeżycia po wypisie z oddziału, a także zbadanie korelacji tych wyników z uzyskanymi w pozostałej populacji leczonej w tym czasie w OAiIT.

Materiał i metody:
Retrospektywną analizę przeprowadzono u 870 kolejnych chorych przyjętych na OAiIT w Śląskim Centrum Chorób Serca w kolejnych 8 latach. Analizowano wyłącznie pierwsze przyjęcia – z analizy wykluczono wszystkie powtórne i kolejne hospitalizacje. Do badanej grupy włączono 75 chorych powyżej 79 roku życia (8,6%). Na potrzeby wszystkich obliczeń przyjęto, że istotność statystyczna występuje przy wartości współczynnika p < 0,05.

Wyniki:
Przyczyny przyjęcia chorych powyżej 79 roku życia i młodszych były podobne, wyjątek stanowił istotnie wyższy odsetek chorych przyjmowanych z powodu powikłań ostrego zespołu wieńcowego (38,7% vs 26,7%; p = 0,03) i zapalenia płuc (8,0% vs 2,9%; p = 0,04). Na OAiIT zmarło 44,0% starszych chorych i 41,4% pozostałej populacji (p = 0,75). Śmiertelność do 30 dnia po wypisie była jednak znacznie wyższa w najstarszej grupie chorych (45,2% vs 27,3%; p = 0,02). Śmiertelność roczna, według analizy Kaplana-Meiera, wyniosła 82% w grupie chorych powyżej 79 roku życia i 48% chorych w pozostałej populacji (p = 0,00003).

Wnioski:
Pacjenci powyżej 79 roku życia stanowią znaczącą grupę chorych wymagających leczenia na OAiIT. Śmiertelność szpitalna wśród najstarszych chorych jest zbliżona do pozostałej populacji, jednak odległe wyniki leczenia są bardzo złe, co może wynikać z niskiej jakości opieki po wypisie z OAiIT.

 
REFERENCJE (15)
1.
Forman D., Berman AD., McCabe C., Baim, DS., Wei J. PTCA in the elderly: The "young-old" versus the "old-old". J. Am. Geriatr. Soc. 1992; 40: 19–22.
 
2.
World Health Organisation. 10 facts on ageing and the life course. http://www.who.int/features/fa... [Dostęp: 02.02.2014].
 
3.
Levine M.E. Modeling the rate of senescence: can estimated biological age predict mortality more accurately than chronological age? J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2013; 68: 667–674.
 
4.
Sjoding M.W., Prescott H.C., Wunsch H., Iwashyna T.J., Cooke C.R. Longitudinal Changes in ICU Admissions Among Elderly Patients in the United States. Crit. Care Med. 2016; 44: 1353–1360.
 
5.
Kusza K., Piechota M. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii – luty 2012. http://www.anestezjologia.org.... [Dostęp: 02.11.2016].
 
6.
Tavares V., Carron PN., Yersin B., Taffé P., Burnand B., Pittet V. The probability of having advanced medical interventions is associated with age in out-of-hospital life-threatening situations. Scand. J. Trauma. Resusc. Emerg. Med. 2016; 24: 103.
 
7.
Kübler A., Siewiera J., Durek G., Kusza K., Piechota M., Szkulmowski Z. Wytyczne postępowania wobec braku skuteczności terapii podtrzymującej życie (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii. Anest. Inten. Ter. 2014, 46, 229–234.
 
8.
Hoffman K.R., Loong B., Haren FV. Very old patients urgently referred to the intensive care unit: long-term outcomes for admitted and declined patients. Crit. Care Resusc. 2016; 18: 157–164.
 
9.
Czempik P., Cieśla D., Knapik P., Krzych Ł. Outcomes of patients with acute kidney injury with regard to time of initiation and modality of renal replacement therapy – first data from the Silesian Registry of Intensive Care Units. Kardiochir. Torakochirurgia Pol. 2016; 13: 122–129.
 
10.
Kikawada M., Iwamoto T., Takasaki M. Aspiration and infection in the elderly : epidemiology, diagnosis and management. Drugs Aging 2005; 22: 115–130.
 
11.
Moitra V.K., Guerra C., Linde-Zwirble W.T., Wunsch H. Relationship Between ICU Length of Stay and Long-Term Mortality for Elderly ICU Survivors. Crit. Care Med. 2016; 44: 655–662.
 
12.
Svenningsen H., Langhorn L., Ågård A.S., Dreyer P.. Post-ICU symptoms, consequences, and follow-up: an integrative review. Nurs Crit. Care. 2015 Feb 17. doi: 10.1111/nicc.12165. [Epub ahead of print].
 
13.
Szubski C.R., Tellez A., Klika AK., Xu M., Kattan MW., Guzman JA., Barsoum WK. Predicting discharge to a long-term acute care hospital after admission to an intensive care unit. Am. J. Crit. Care. 2014; 23(4): e46–53.
 
14.
Howell K., Grill E., Klein A.M., Straube A., Bender A. Rehabilitation outcome of anoxic-ischaemic encephalopathy survivors with prolonged disorders of consciousness. Resuscitation. 2013; 84: 1409–1415.
 
15.
Baldwin M.R., Wunsch H., Reyfman P.A. High burden of palliative needs among older intensive care unit survivors transferred to post-acute care facilities. a single-center study. Ann. Am. Thorac. Soc. 2013; 10: 458–465.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
READMISSION TO THE INTENSIVE CARE UNIT - EPIDEMIOLOGY, PREDICTION AND CLINICAL CONSEQUENCES
Marek Grochla, Wojciech Saucha, Jarosław Borkowski, Piotr Knapik
Wiadomości Lekarskie
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top