Rola interleukiny-5 i eotaksyny-2 w powstawaniu nacieków eozynofilowych w tkance polipów nosa
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 
2
Katedra i Kliniczny Oddział Laryngologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 
3
SP Szpital Miejski, Oddział Otolaryngologii w Sosnowcu
 
 
Autor do korespondencji
Jadwiga Iwańska   

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, 41-200 Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3; tel. (32) 720 77 00, fax (32) 266 36 30
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:69-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono problem etiopatogenezy polipów błony śluzowej nosa. Przedstawiono rolę nacieków eozynofi lowych w ich genezie oraz zaprezentowano obecnie obowiązujący ich podział. Omówiono znaczenie w powstawaniu polipów nosa czynnika wzmagającego proliferację komórek zapalnych – interleukiny-5 oraz pobudzającego ich chemotaksję – eotaksyny-2.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (17)
1.
Mygind N., Lildholdt T. Nasal Polyposis An infl ammatory disease and its treatment. Munksgaard, Copenhagen, 1997: 44-48.
 
2.
Pietruszewska W., Olejniczak I., Józefowicz-Korczyńska M., Gryczyński M. Badania nad etiopatogenezą polipów nosa. Otolaryngologia Polska 2006, 60, 4: 551-557.
 
3.
Pawankar R. Nasal poloyposis: an update. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunonology 2003; 3: 1-6.
 
4.
Tryka E., Skomra D., Klatka J., Gieroba R., Olszański W. Proliferacja komórek nabłonka polipów nosa. Otolaryngologia Polska 2005; 59, 4: 523-526.
 
5.
Rostkowska-Nadolska B., Pośpiech L., Preś K. Rola cytokin w polipach nosa. Otolaryngologia 2006; 5, 1-6.
 
6.
Alatas N., Baba F., San I., Kurcer Z. Nasal polyp diseases in allergic and nonallergic patients and steroid therapy. Otolaryngology- Head and Neck Surgery 2006; 135: 236-242.
 
7.
Watanabe K., Kanaizumi E., Shirasaki H., Himi T. Eff ects of glucocorticoids on infi ltrating cells and epithelial cells of nasal polyps. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 2004; 113.
 
8.
Otto B.A., Wenzel S.E. The role of cytokines in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 2008; 16: 270-274.
 
9.
Olze H., Forster U., Zuberbier T., Morawietz L., Luger E.O. Eosinophilic nasal polyps are a rich source of Eotaxin, Eotaxin-2 and Eotaxin-3. Rhinology 2006; 44: 145-150.
 
10.
Fan G.K., Wang H., Takenaka H. Eosinophil infi ltration and activation in nasal polyposis. Act Oto-Laryngologica 2007; 127: 521-526.
 
11.
Gevaert P., Lang-Loidolt D., Lackner A. i wsp. Nasal IL-5 levels determine the response to anti-IL-5 treatment in patients with nasal polyps. J Allergy Clin Immunl 2006; 118:1133-41.
 
12.
Schaefer D., Meyer J.E., Pods R. i wsp. Endothelial and Epithelial Expression of Eotaxin-2 (CCL24) in Nasal Polyps. Int Arch Allergy Immunol 2006; 140: 205-214.
 
13.
Jurkiewicz D. Współczesne poglądy na leczenie polipów nosa. Polski Merkuriusz Lekarski 2006; 20, 119: 591-597.
 
14.
Fal A., Rosiek M., Biegus J., Małoleprzy J. Eotaksyna i jej rola w patofi zjologii zapalenia eozynofi lowego. Alergia Astma Immunologia 2003; 8: 19-24.
 
15.
Baraniuk J., Maibach H. Pathophysiological clclassifi cation of chronic rhinosinusitis. Respiratory Research 2005; 6:149.
 
16.
Gromek I., Krzeski A. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa. Magazyn Otorynolaryngologiczny, Wydanie specjalne, 2009, styczeń.
 
17.
Milburn M.V., Hassell A.M., Lambert M.H. i wsp. A novel dimer configuration revealed by the crystal structure at 2.4 A resolution of human interleukin-5. Nature 1993; 363: 172-176.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top