Dorobek naukowy profesorów i doktorów habilitowanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – porównanie dwóch wydziałów lekarskich
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Internal Medicine, Diabetology and Nephrology and Department of Metabolic Bones Diseases, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Pathomorphology, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
3
Department of Paediatrics, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Adamczyk   

Department of Paediatrics, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, ul. 3-Maja 13/15, 41-800 Zabrze, Poland
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:236-239
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy było porównanie dorobku naukowego profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (w październiku 2015 r.) z analogicznymi danymi dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach (w październiku 2016 r.) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Materiał i metody:
Dane dotyczące dorobku naukowego dla publikacji pełnotekstowych zostały zebrane z baz Web of Science i Scopus.

Wyniki:
Średnie wartości wieku badanych naukowców, wieku uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego, wieku uzyskania tytułu profesora, czasu od doktoratu do habilitacji oraz czasu od habilitacji do profesury nie różniły się między wydziałami. Spośród parametrów bibliometrycznych tylko całkowita liczba publikacji wynosząca 144,6 ± 124,2 dla wydziału w Zabrzu oraz 260,6 ± 227 dla wydziału w Katowicach różniła się znamiennie (p < 0,0001). Pozostałe kryteria, czyli liczba prac z Impact Factor, całkowita wartość Impact Factor, indeks cytacji według baz Web of Science i Scopus bez wykluczenia i po wykluczeniu autocytacji i cytacji współautorów, a także współczynnik h według obu baz nie różniły się istotnie.

Wnioski:
Dorobek naukowy obu wydziałów lekarskich nie różni się z wyjątkiem całkowitej liczby publikacji.

 
REFERENCJE (11)
1.
Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2005; 102(46): 16569–16572.
 
2.
Bartneck C., Kokkelmans S. Detecting h-index manipulation through self-citation analysis. Scientometrics 2011; 87(1): 85–98, doi: 10.1007/s11192-010-0306-5.
 
3.
Ahangar H.G., Siamian H., Yaminfirooz M. Evaluation of the scientific outputs of researchers with similar h index: a critical approach. Acta Inform. Med. 2014; 22(4): 255–258, doi: 10.5455/aim.2014.22.255-258.
 
4.
Jeang K.T. H-index, mentoring-index, highly-cited and highly-accessed: how to evaluate scientists? Retrovirology 2008; 5: 106, doi: 10.1186/1742-4690-5-106.
 
5.
Patel V.M., Asharafian H., Almoudaris A., Makanjuola J., Bucciarelli-Ducci C., Darzi A., Athanasiou T. Measuring academic performance for healthcare researchers with the index: which search tool should be used? Med. Princ. Pract. 2013; 22(2): 178–183, doi: 10.1159/000341756.
 
6.
Romanovsky A.A. Revised h index for biomedical research. Cell Cycle 2012; 11(22): 4118–4121, doi: 10.4161/cc.22179.
 
7.
Sharma B., Boet S., Grantcharov T., Shin E., Barrowman N.J., Bould M.D. The h-index outperforms other bibliometrics in the assessment of research performance in general surgery: a province-wide study. Surgery 2013; 153(4): 493–501, doi: 10.1016/j.surg.2012.09.006.
 
8.
Bornmann L., Daniel H.D. The state of h index research. Is the h index the ideal way to measure research performance? EMBO Rep. 2009; 10(1): 2–6, doi: 10.1038/embor.2008.233.
 
9.
Birks Y., Fairhurst C., Bloor K., Campbell M., Baird W., Torgerson D. Use of the h-index to measure the quality of the output of health services researchers. J. Health Serv. Res. Policy 2014; 19(2): 102–109, doi: 10.1177/1355819613518766.
 
10.
Kulasegarah J., Fenton J.E. Comparison of the h index with standard bibliometric indicators to rank influential otolaryngologists in Europe and North America. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2010; 267(3): 455–458, doi: 10.1007/s00405-009-1009-5.
 
11.
Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Adamczyk P., Kuźniewicz R. Scientific output of professors and doctors habilitatus from Medical University of Silesia in Katowice – School of Medicine with Division of Dentistry in Zabrze. Ann. Acad. Med. Siles. 2016; 70: 113–117, doi: 10.18794/aams/62374.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top