Stężenie VEGF-A, sVEGFR-2 i galektyny-3 w surowicy pacjentek z rakiem piersi nie koreluje ze stopniem zaawansowania klinicznego, wielkością guza ani skutecznością chemioterapii okołooperacyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Iga Grochoła-Małecka   

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Reymonta 8, 40-027 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:96-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Angiogeneza nowotworowa jest procesem regulowanym przez wiele cytokin i czynników wzrostu, spośród których znaczącą rolę odgrywają czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (vascular endothelial growth factor – VEGF), drugi rozpuszczalny receptor dla śródbłonkowego czynnika wzrostu (soluble vascular endothelial growth factor receptor 2 – sVEGFR-2) i galektyna-3. Dane literaturowe dotyczące oceny zmian stężenia VEGF, sVEGFR-2 oraz galektyny-3 w trakcie chemioterapii (chemotherapy – CTH) raka piersi (breast cancer – BC) są niejednoznaczne. Celem niniejszej pracy była analiza stężenia VEGF-A, sVEGFR-2 oraz galektyny-3 w surowicy pacjentek z rakiem piersi, rozpoczynających adjuwantową i neoadjuwantową chemioterapię oraz ocena zmian stężenia tych cytokin w trakcie leczenia.

Materiał i metody:
Jednoośrodkowe badanie objęło 98 pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi, w tym 56 poddanych adjuwantowej i 42 neoadjuwantowej terapii. Stężenie VEGF-A, sVEGFR-2 i galektyny-3 w surowicy krwi oceniono na początku leczenia oraz po 2 miesiącach terapii.

Wyniki:
Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy stężeniami VEGF-A, sVEGFR-2 oraz galektyny-3 w surowicy pacjentek poddanych adjuwantowej i neoadjuwantowej chemioterapii. Nie wykazano również zależności między stężeniem tych cytokin w surowicy a stopniem zaawansowania klinicznego raka piersi. W trakcie przedoperacyjnej chemioterapii odnotowano znaczące zwiększenie stężenia VEGF-A, sVEGFR-2 i galektyny-3, jednakże zarówno wyjściowe stężenia cytokin, jak i zmiany w czasie nie miały znaczenia predykcyjnego dla uzyskania całkowitej odpowiedzi patologicznej.

Wnioski:
Stężenia VEGF-A, sVEGFR-2 oraz galektyny-3 w surowicy nie korelują ze stopniem zaawansowania klinicznego ani masą nowotworu u pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi. Wyjściowe stężenia VEGF-A, sVEGFR-2 i galektyny-3 oraz zaobserwowany wzrost stężeń tych cytokin w surowicy w trakcie chemioterapii nie mają wartości predykcyjnej dla jej skuteczności.

 
REFERENCJE (37)
1.
Estimated age-standardized incidence and mortality rates (World) in 2020, World, both sexes, all ages (excl. NMSC) (bar chart). Global Cancer Observatory, 2020 [online] <https://gco.iarc.fr/today/onli...> [accessed on 27 September 2022].
 
2.
Weidner N., Semple J.P., Welch W.R., Folkman J. Tumor angiogenesis and metastasis–correlation in invasive breast carcinoma. N. Engl. J. Med. 1991; 324(1): 1–8, doi: 10.1056/NEJM199101033240101.
 
3.
Rykala J., Przybylowska K., Majsterek I., Pasz-Walczak G., Sygut A., Dziki A. et al. Angiogenesis markers quantification in breast cancer and their correlation with clinicopathological prognostic variables. Pathol. Oncol. Res. 2011; 17(4): 809–817, doi: 10.1007/s12253-011-9387-6.
 
4.
Gao S., Ma J.J., Lu C. Prognostic significance of VEGF-C immunohistochemical expression in breast cancer: a meta-analysis. Tumour Biol. 2014; 35(2): 1523–1529, doi: 10.1007/s13277-013-1211-3.
 
5.
Regenfuss D., Cursiefen C. Concept of angiogenic privilege. In: D.A. Dartt, J.C. Besharse, R. Dana (eds.). Encyclopedia of the eye. Vol. 1. Academic Press. Oxford 2010, pp. 334–338.
 
6.
Massena S., Christoffersson G., Vågesjö E., Seignez C., Gustafsson K., Binet F. et al. Identification and characterization of VEGF-A-responsive neutrophils expressing CD49d, VEGFR1, and CXCR4 in mice and humans. Blood 2015; 126(17): 2016–2026, doi: 10.1182/blood-2015-03-631572.
 
7.
Seetharam L., Gotoh N., Maru Y., Neufeld G., Yamaguchi S., Shibuya M. A unique signal transduction from FLT tyrosine kinase, a receptor for vascular endothelial growth factor VEGF. Oncogene 1995; 10(1): 135–147.
 
8.
Ning Q., Liu C., Hou L., Meng M., Zhang X., Luo M. et al. Vascular endothelial growth factor receptor-1 activation promotes migration and invasion of breast cancer cells through epithelial-mesenchymal transition. PLoS One 2013; 8(6): e65217, doi: 10.1371/journal.pone.0065217.
 
9.
Dhakal H.P, Naume B., Synnestvedt M., Borgen E., Kaaresen R., Schlichting E. et al. Expression of vascular endothelial growth factor and vascular endothelial growth factor receptors 1 and 2 in invasive breast carcinoma: prognostic significance and relationship with markers for aggressiveness. Histopathology 2012; 61(3): 350–364, doi: 10.1111/j.1365-2559.2012.04223.x.
 
10.
Arias-Pulido H., Chaher N., Gong Y., Qualls C., Vargas J., Royce M. Tumor stromal vascular endothelial growth factor A is predictive of poor outcome in inflammatory breast cancer. BMC Cancer 2012; 12: 298, doi: 10.1186/1471-2407-12-298.
 
11.
Failla C., Carbo M., Morea V. Positive and negative regulation of angiogenesis by soluble vascular endothelial growth factor receptor-1. Int. J. Mol. Sci. 2018; 19(5): 1306, doi: 10.3390/ijms19051306.
 
12.
Stevens M., Oltean S. Modulation of receptor tyrosine kinase activity through alternative splicing of ligands and receptors in the VEGF-A/VEGFR axis. Cells 2019; 8(4): 288, doi: 10.3390/cells8040288.
 
13.
Autenshlyus A., Arkhipov S., Mikhailova E., Arkhipova V., Varaksin N. VEGF-R2 and TNF-R1 expression and cytokine production by samples of mammary adenocarcinomas and correlations with histopathological parameters of these malignant tumors. Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 2018; 32: 2058738418787990, doi: 10.1177/2058738418787990.
 
14.
Zajkowska M., Lubowicka E., Fiedorowicz W., Szmitkowski M., Jamiołkowski J., Ławicki S. Human plasma levels of VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, their soluble receptor – VEGFR-2 and applicability of these parameters as tumor markers in the diagnostics of breast cancer. Pathol. Oncol. Res. 2019; 25(4): 1477–1486, doi: 10.1007/s12253-018-0527-0.
 
15.
Toi M., Bando H., Ogawa T., Muta M., Hornig C., Weich H.A. Significance of vascular endothelial growth factor (VEGF)/soluble VEGF receptor-1 relationship in breast cancer. Int. J. Cancer 2002; 98(1): 14–18, doi: 10.1002/ijc.10121.
 
16.
Thielemann A., Baszczuk A., Kopczyński Z., Kopczyński P., Grodecka-Gazdecka S. Clinical usefulness of assessing VEGF and soluble receptors sVEGFR-1 and sVEGFR-2 in women with breast cancer. Ann. Agric. Environ. Med. 2013; 20(2): 293–297.
 
17.
Yang R.Y., Rabinovich G.A., Liu F.T. Galectins: structure, function and therapeutic potential. Expert Rev. Mol. Med. 2008; 10: e17, doi: 10.1017/S1462399408000719.
 
18.
Menon R.P., Hughes R.C. Determinants in the N-terminal domains of galectin-3 for secretion by a novel pathway circumventing the endoplasmic reticulum-Golgi complex. Eur. J. Biochem. 1999; 264(2): 569–576, doi: 10.1046/j.1432-1327.1999.00671.x.
 
19.
Yu L.G. Circulating galectin-3 in the bloodstream: An emerging promoter of cancer metastasis. World J. Gastrointest. Oncol. 2010; 2(4): 177–180, doi: 10.4251/wjgo.v2.i4.177.
 
20.
Yamaki S., Fujii T., Yajima R., Hirakata T., Yamaguchi S., Fujisawa T. et al. Clinicopathological significance of decreased galectin-3 expression and the long-term prognosis in patients with breast cancer. Surg. Today 2013; 43(8): 901–905, doi: 10.1007/s00595-012-0378-3.
 
21.
Iurisci I., Tinari N., Natoli C., Angelucci D., Cianchetti E., Iacobelli S. Concentrations of galectin-3 in the sera of normal controls and cancer patients. Clin. Cancer Res. 2000; 6(4): 1389–1393.
 
22.
Topcu T.O., Kavgaci H., Gunaldi M., Akyol M., Mentese A., Yaman S.O. et al. The clinical importance of serum galectin-3 levels in breast cancer patients with and without metastasis. J. Cancer Res. Ther. 2018; 14(10): S583–S586, doi: 10.4103/0973-1482.176425.
 
23.
Shafiq A., Moore J., Suleman A., Faiz S., Farooq O., Arshad A. et al. Elevated soluble galectin-3 as a marker of chemotherapy efficacy in breast cancer patients: A prospective study. Int. J. Breast Cancer 2020; 2020: 4824813, doi: 10.1155/2020/4824813.
 
24.
Giuliano A.E., Connolly J.L., Edge S.B., Mittendorf E.A., Rugo H.S., Solin L.J. et al. Breast cancer-major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. CA Cancer J. Clin. 2017; 67(4): 290–303, doi: 10.3322/caac.21393.
 
25.
Singh K., Tantravahi U., Lomme M.M., Pasquariello T., Steinhoff M., Sung C.J. Updated 2013 College of American Pathologists/American Society of Clinical Oncology (CAP/ASCO) guideline recommendations for human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) fluorescent in situ hybridization (FISH) testing increase HER2 positive and HER2 equivocal breast cancer cases; retrospective study of HER2 FISH results of 836 invasive breast cancers. Breast Cancer Res. Treat. 2016; 157(3): 405–411, doi: 10.1007/s10549-016-3824-x.
 
26.
AJCC cancer staging manual. 8th ed. Amin B.A., Edge S.B., Greene F.L., Byrd D.R., Brookland R.K., Washington M.K. et al. (eds.). Springer. New York 2017, doi 10.1007/978-3-319-40618-3_48.
 
27.
Pinder S.E., Provenzano E., Earl H., Ellis I.O. Laboratory handling and histology reporting of breast specimens from patients who have received neoadjuvant chemotherapy. Histopathology 2007; 50(4): 409–417, doi: 10.1111/j.1365-2559.2006.02419.x.
 
28.
El Tarhouny S., Seefeld M., Fan A.X., Hahn S., Holzgreve W., Zhong X.Y. Comparison of serum VEGF and its soluble receptor sVEGFR1 with serum cell-free DNA in patients with breast tumor. Cytokine 2008; 44(1): 65–69, doi: 10.1016/j.cyto.2008.06.008.
 
29.
Hodorowicz-Zaniewska D., Kibil W., Małek A., Szpor J., Kulig J., Sztefko K. Evaluation of serum concentrations of vascular endothelial growth factor (VEGF) in breast cancer patients. Pol. J. Pathol. 2012; 63(4): 255–260, doi: 10.5114/pjp.2012.32773.
 
30.
Stathopoulos J., Armakolas A., Stathopoulos G.P., Gomatos I.P. Plasma VEGF levels in breast cancer patients with and without metastases. Oncol. Lett. 2010; 1(4): 739–741, doi: 10.3892/ol_00000129.
 
31.
Wang R.X., Chen S., Huang L., Zhou Y., Shao Z.M. Monitoring serum VEGF in neoadjuvant chemotherapy for patients with triple‐negative breast cancer: A new strategy for early prediction of treatment response and patient survival. Oncologist 2019; 24(6): 753–761, doi: 10.1634/theoncologist.2017-0602.
 
32.
Fürstenberger G., von Moos R., Lucas R., Thürlimann B., Senn H.J., Hamacher J. et al. Circulating endothelial cells and angiogenic serum factors during neoadjuvant chemotherapy of primary breast cancer. Br. J. Cancer 2006; 94(4): 524–531, doi: 10.1038/sj.bjc.6602952.
 
33.
Winter M.C., Wilson C., Syddall S.P., Cross S.S., Evans A., Ingram C.E. et al. Neoadjuvant chemotherapy with or without zoledronic acid in early breast cancer–a randomized biomarker pilot study. Clin. Cancer Res. 2013; 19(10): 2755–2765, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-3235.
 
34.
Zarychta E., Rhone P., Bielawski K., Michalska M., Rość D., Ruszkowska-Ciastek B. Anti-angiogenic efficacy in invasive breast carcinoma patients depends on clinicopathological determinants. Adv. Med. Sci. 2019; 64(2): 216–223, doi: 10.1016/j.advms.2019.02.001.
 
35.
Boutas I., Potiris A., Brenner W., Lebrecht A., Hasenburg A., Kalantaridou S. et al. The expression of galectin-3 in breast cancer and its association with chemoresistance: a systematic review of the literature. Arch. Gynecol. Obstet. 2019; 300(5): 1113–1120, doi: 10.1007/s00404-019-05292-9.
 
36.
Boutas I., Potiris A., Makrakis E., Messaropoulos P., Papaioannou G., Kalantaridou S. The expression of Galectin-3 in breast cancer and its association with metastatic disease: a systematic review of the literature. Mol. Biol. Rep. 2021; 48(1): 807–815, doi: 10.1007/s11033-020-06122-x.
 
37.
De Luliis F., Salerno G., Taglieri L., Lanza R., Cardelli P., Scarpa S. Circulating neuregulin-1 and galectin-3 can be prognostic markers in breast cancer. Int. J. Biol. Markers 2017; 32(3): e333–e336, doi: 10.5301/ijbm.5000262.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top