Struktura, funkcja i znaczenie biomedyczne kolagenów
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 
 
Autor do korespondencji
Halina Małgorzata Żbikowska   

Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Kolageny to rodzina białek fibrylarnych, będąca głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej organizmów zwierzęcych. Białka te obecne są w większości tkanek i narządów, m. in. w kościach, chrząstkach, skórze, więzadłach, ścięgnach, rogówce. Podstawowym zadaniem białek kolagenowych jest utrzymanie integralności strukturalnej i sprężystości tkanki łącznej oraz jej wytrzymałości na rozciąganie. Kolageny charakteryzują się unikatową strukturą bogatą w aminokwasy, takie jak glicyna i prolina oraz hydroksyprolina. Głównym elementem struktury kolagenów są trzy lewoskrętne polipeptydowe łańcuchy nawijające się wokół siebie tworząc prawoskrętną konformację liny superhelisowej, która utrzymywana jest dzięki obecności wiązań wodorowych. Dotychczas udało się wyizolować i opisać 29 typów kolagenów charakteryzujących się odmienną strukturą, funkcją oraz występowaniem w organizmie. Rozwój technik badawczych umożliwił poznanie struktury i właściwości naturalnych białek kolagenowych, co z kolei zaowocowało produkcją syntetycznych włókien kolagenowych, wykorzystywanych w nanotechnologii czy biomedycynie. Materiały kolagenowe uważane są za jedne z najbardziej użytecznych biomateriałów ze względu na takie właściwości jak minimalna toksyczność, niska antygenowość, wysoka biozgodność oraz biodegradowalność.
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top