Stosowanie suplementów diety wspomagających funkcjonowanie układu ruchu u pacjentów poradni rehabilitacyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
Koło Naukowe przy Katedrze Zdrowia Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Zdrowia Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Osmala-Kurpiewska   

Zakład Zdrowia Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:80-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Schorzenia narządu ruchu często charakteryzują się bólem, a także ograniczoną sprawnością fizyczną. Dla złagodzenia dolegliwości bólowych, towarzyszących chorobom układu ruchu, stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne (non-steroidal anti-inflammatory drugs – NSAIDs) i/lub paracetamol. Suplementy diety są jednak coraz częściej brane pod uwagę przez pacjentów z tego typu schorzeniami jako dodatkowe środki wspomagające leczenie. Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa suplementów diety oraz subiektywna ocena pacjentów dotycząca wpływu przyjmowanych suplementów na zmniejszenie dolegliwości układu ruchu.

Materiał i metody:
Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety, przeprowadzony w grupie 171 pacjentów, w tym 110 (64%) kobiet oraz 61 (36%) mężczyzn, poradni rehabilitacyjnej w Katowicach. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące m.in. rodzajów doznanych urazów, stosowania oraz rodzaju przyjmowanych suplementów diety, a także subiektywnych odczuć związanych z ich stosowaniem.

Wyniki:
Najwięcej respondentów stosowało preparaty zawierające kolagen (30,9%) oraz glukozaminę (30%). Większość ankietowanych (43,6%) dokonała wyboru suplementu po konsultacji z lekarzem lub rehabilitantem. Zdecydowana większość ankietowanych (65,4%) zauważyła poprawę po stosowaniu suplementu diety.

Wnioski:
Przeprowadzone badania wykazały, iż większość pacjentów stosujących suplementy diety wpływające na funkcjonowanie układu ruchu odczuwała poprawę, najczęściej po miesiącu ich przyjmowania. Do najczęściej wybieranych suplementów diety należały te, które w składzie zawierały kolagen oraz glukozaminę.

 
REFERENCJE (28)
1.
Briggs A.M., Woolf A.D., Dreinhöfer K., Homb N., Hoy D.G., Kopansky-Giles D. et al. Reducing the global burden of musculoskeletal conditions. Bull. World Health Organ. 2018; 96(5): 366–368, doi: 10.2471/BLT.17.204891.
 
2.
Briggs A.M., Cross M.J., Hoy D.G., Sànchez-Riera L., Blyth F.M., Woolf A.D. et al. Musculoskeletal Health Conditions Represent a Global Threat to Healthy Aging: A Report for the 2015 World Health Organization World Report on Ageing and Health. Gerontologist 2016; 56 Suppl 2: S243–255, doi: 10.1093/geront/gnw002.
 
3.
Jańczyk A., Sawczuk M. Selected dietary supplements for treating osteoarthritis. [Article in Polish]. Farmacja Współcz. 2019; 12: 29–35.
 
4.
da Costa B.R., Reichenbach S., Keller N., Nartey L., Wandel S., Jüni P. et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 2017; 390(10090): e21–e33, doi: 10.1016/S0140-6736(17)31744-0.
 
5.
Background information: dietary supplements. National Institutes of Health, 2020 [online] https://ods.od.nih.gov/factshe... [accessed on August 1, 2022].
 
6.
Merchut N., Reczyński W. Procedure of the human articular cartilage sample preparation for the metals’ determination by means of Atomic Absorption Spectrometry. [Article in Polish]. Analit 2019; 7: 44–50.
 
7.
Czerwiński A., Liebers D. Regulacja rynku suplementów diety: czy Polska ma szansę zostać europejskim liderem? Policy Paper 9/2019. Polski Instytut Ekonomiczny. Warszawa 2019.
 
8.
Noack W., Fischer M., Förster K.K., Rovati L.C., Setnikar I. Glucosamine sulfate in osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage 1994; 2(1): 51–59, doi: 10.1016/s1063-4584(0)80006-8.
 
9.
Vasiliadis H.S., Tsikopoulos K. Glucosamine and chondroitin for the treatment of osteoarthritis. World J. Orthop. 2017; 8(1): 1–11, doi: 10.5312/wjo.v8.i1.1.
 
10.
Jüni P. Alternative Treatment Options for Osteoarthritis: Facts and Evidence on Glucosamines and Chondroitin [pdf]. Fact sheet No. 8. International Association for the Study of Pain 2016. Available at: https://www.apsoc.org.au/PDF/G... [accessed on August 1, 2022].
 
11.
Marzec A., Skrzypek M., Marzec Z. Dietary supplements as a challenge for contemporary public health: scale of the phenomenon, health risk, legal regulations. Pol. J. Public Health 2018; 128(1): 30–35, doi: 10.2478/pjph-2018-0006.
 
12.
Woroń J. Pharmacological treatment of osteoarthritis – current recommendations. [Article in Polish]. Lekarz POZ 2020; 6(1): 33–36.
 
13.
Wordliczek J., Woroń J., Targońska-Stępniak B., Tarnacka B., Malec-Milewska M. Treatment of inflammatory pain – an interdisciplinary problem from the perspective of a rheumatologist, neurologist, physiotherapist, pain specialist and clinical pharmacologist. [Article in Polish]. Ból 2018; 19(4): 11–26, doi: 10.5604/01.3001.0013.2753.
 
14.
Häuselmann H.J. Nutripharmaceuticals for osteoarthritis. Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2001; 15(4): 595–607, doi: 10.1053/berh.2001.0176.
 
15.
Kwatra B., Goenka M., Kumar AVP., Shenoy N.N. Therapeutic Applications of Chondroitin Sulphate, Collagen and Rosehip Extract in the Musculoskeletal System. Int. J. Innov. Sci. Res. Technol. 2020; 5(8): 825–837, doi: 10.38124/IJISRT20AUG527.
 
16.
Yoshioka N.K., Young G.M., Khajuria D.K., Karuppagounder V., Pinamont W.J., Fanburg-Smith J.C. et al. Structural changes in the collagen network of joint tissues in late stages of murine OA. Sci. Rep. 2022; 12: 9159, doi: 10.1038/s41598-022-13062-y.
 
17.
Kostecka M. Stosowanie suplementów diety przez osoby w wieku starszym. Bromat. Chem. Toksykol. 2015; 48(4): 758–765.
 
18.
Sanders M., Grundmann O. The use of glucosamine, devil’s claw (Harpagophytum procumbens), and acupuncture as complementary and alternative treatments for osteoarthritis. Altern. Med. Rev. 2011; 16(3): 228–238.
 
19.
Simental-Mendía M., Sánchez-García A., Vilchez-Cavazos F., Acosta-Olivo C.A., Peña-Martínez V.M., Simental-Mendía L.E. Effect of glucosamine and chondroitin sulfate in symptomatic knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Rheumatol. Int. 2018; 38(8): 1413–1428, doi: 10.1007/s00296-018-4077-2.
 
20.
Biggee B.A., Blinn C.M., McAlindon T.E., Nuite M., Silbert J.E. Low levels of human serum glucosamine after ingestion of glucosamine sulphate relative to capability for peripheral effectiveness. Ann. Rheum. Dis. 2006; 65(2): 222–226, doi: 10.1136/ard.2005.036368.
 
21.
Jawed H., Anjum S., Awan S.I., Simjee S.U. Anti-arthritic effect of GN1, a novel synthetic analog of glucosamine, in the collagen-induced arthritis model in rats. Inflamm. Res. 2011; 60(12): 1113–1120, doi: 10.1007/s00011-011-0375-9.
 
22.
Hui J.H., Chan S.W., Li J., Goh J.C.H., Li L., Ren X.F. et al. Intra-articular delivery of chondroitin sulfate for the treatment of joint defects in rabbit model. J. Mol. Histol. 2007; 38(5): 483–489, doi: 10.1007/s10735-007-9120-7.
 
23.
Sherman A.L., Ojeda-Correal G., Mena J. Use of glucosamine and chondroitin in persons with osteoarthritis. PM R 2012; 4(5 Suppl): S110–116, doi: 10.1016/j.pmrj.2012.02.021.
 
24.
Vangsness C.T. Jr., Spiker W., Erickson J. A review of evidence-based medicine for glucosamine and chondroitin sulfate use in knee osteoarthritis. Arthroscopy 2009; 25(1): 86–94, doi: 10.1016/j.arthro.2008.07.020.
 
25.
Bourgeois P., Chales G., Dehais J., Delcambre B., Kuntz J.L., Rozenberg S. Efficacy and tolerability of chondroitin sulfate 1200 mg/day vs chondroitin sulfate 3 x 400 mg/day vs placebo. Osteoarthritis Cartilage 1998; 6(Suppl A): 25–30, doi: 10.1016/s1063-4584(98)80008-3.
 
26.
Noack W., Fischer M., Förster K.K., Rovati L.C., Setnikar I. Glucosamine sulfate in osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage 1994; 2(1): 51–59, doi: 10.1016/s1063-4584(05)80006-8.
 
27.
Bruyère O., Zegels B., Leonori L., Rabenda V., Janssen A., Bourges C. et al. Effect of collagen hydrolysate in articular pain: a 6-month randomized, double-blind, placebo controlled study. Complement. Ther. Med. 2012; 20(3): 124–130, doi: 10.1016/j.ctim.2011.12.007.
 
28.
Van Vijven J.P.J., Luijsterburg P.A.J., Verhagen A.P., van Osch G.J.V.M., Kloppenburg M., Bierma-Zeinstra S.M.A. Symptomatic and chondroprotective treatment with collagen derivatives in osteoarthritis: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage 2012; 20(8): 809–821, doi: 10.1016/j.joca.2012.04.008.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top