Wpływ wieku na wyniki neurorehabilitacji pacjentów dorosłych opartej na Koncepcji Bobathów – badanie pilotażowe
 
Więcej
Ukryj
1
Rehabilitation Clinic, The 10th Military Clinical Hospital with Polyclinic in Bydgoszcz, Poland Disorders of Consciousness Research and Neurorehabilitation Unit, Neurocognitive Laboratory, Centre for Modern Interdisciplinary Technologies, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Emilia Mikołajewska   

Rehabilitation Clinic, The 10th Military Clinical Hospital with Polyclinic in Bydgoszcz, Poland Disorders of Consciousness Research and Neurorehabilitation Unit, Neurocognitive Laboratory, Centre for Modern Interdisciplinary Technologies, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland, ul. Jagiellońska 36B/11 85-074 Bydgoszcz, tel. +48 607 889 909
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:76-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Czynności funkcjonalne u osób po udarze są często obciążone deficytem, a przez to wpływają negatywnie na pacjenta, jego rodzinę, społeczność lokalną i całe społeczeństwo

Materiał i metody:
Badanie pilotażowe – ocena pacjentów przed i po terapii. Pacjenci po udarze niedokrwiennym mózgu zostali przyjęci na oddział rehabilitacji neurologicznej. Obie grupy (grupa I: 42–55 lat oraz grupa II: 67–82 lata) otrzymały 10 półgodzinnych sesji terapeutycznych w ciągu dwóch tygodni. Pomiar wskaźnika Barthel, prędkości chodu, tempa chodu oraz cyklu chodu został przeprowadzony dwukrotnie: przy przyjęciu oraz po zakończeniu rehabilitacji.

Wyniki:
W obu grupach zostały zaobserwowane statystycznie znaczące pozytywne zmiany wybranych czynności codziennego życia, prędkości chodu oraz długości dwukroku.

Wnioski:
Badanie pilotażowe wskazuje krótkoterminowe korzyści wynikające z wykorzystania terapii opartej na koncepcji Bobath. Wyniki sugerują, że terapia taka może być wykorzystana jako efektywny sposób rehabilitacji poudarowej w różnych grupach wiekowych.

 
REFERENCJE (21)
1.
Gore F.M., Bloem P.J., Patton G.C. et al. Global burden of disease in young people aged 10–24 years: a systematic analysis. Lancet 2011; 377: 2093–2102.
 
2.
Johnston S.C., Mendis S., Mathers C.D. Global variation in stroke burden and mortality: estimates from monitoring, surveillance, and modelling. Lancet Neurol. 2009; 8: 345–354.
 
3.
Chen J.C., Shaw F.Z. Progress in sensorimotor rehabiltiatione physical therapy programs for stroke patients. World J. Clin. Cases. 2014; 2: 316–328.
 
4.
Brock K.A., Cotton S.M. Concerns about standards of reporting clinical trials: an RCT comparing the Bobath Concept and motor relearning interventions for rehabilitation of stroke patients as an exemplar. Physiother. Res. Int. 2012; 17: 123–124.
 
5.
Langhammer B., Stanghelle J.K. Reply to letter to the editor: concerns about standards of reporting clinical trials: an RCT comparing the Bobath Concept and motor relearning interventions for rehabilitation of stroke patients as an exemplar. Physiother Res. Int. 2012; 17: 244–247.
 
6.
Huseinsinoglu B.E., Ozdincler A.R., Krespi Y. Bobath Concept versus constraint – induced movement therapy to improve arm functionsl recovery in stroke patients: a randomized controlled trial. Clin. Rehabil. 2012; 26: 705–715.
 
7.
Brock K., Haase G., Rothacher G., Cotton S. Does physiotherapy based on the Bobath concept in conjunction with a task practice achieve greater improvement in walking ability in people with stroke compared to physiotherapy fozuced on structured task practice alone?: a pilot randomized controlled trial. Clin. Rehabil. 2011; 25: 903–912.
 
8.
Langhammer B., Stanghelle J.K. Can physiotherapy after stroke based on the Bobath concept result in improved quality of movement compared to the motor relearning programme. Physiother. Res. Int. 2011; 16: 69–80.
 
9.
Boudewijn J.K., Lennon S., Lyons B. et al. The effectiveness of the Bobath concept in stroke rehabilitation; What is the evidence? Stroke 2009; 40, e89–e97.
 
10.
Langhorne P., Coupar F., Pollock A. Motor recovery after stroke: A systematic review. The Lancet Neurol. 2009; 8: 740–754.
 
11.
Paci M. Physiotherapy based on the Bobath concept for adults with post-stroke hemiplegia: a review of effectiveness studies. J. Rehabil. Med. 2003; 35: 2–7.
 
12.
Levin M.F., Pantirin E., Sensorimotor integration for functional recovery and the Bobath approach. Motor Control. 2011; 15: 285–301.
 
13.
Klimkiewicz P., Kubsik A., Wołdańska-Okońska M. NDT-Bobath method used in the rehabilitation of patients with a historyk of ischemic stroke. Wiad. Lek. 2012; 65: 102–107.
 
14.
Collin C., Wade D. T., Davies S., Horne V. The Barthel ADL Index: a reliability study. Int. Disabil. Stud. 1988; 10: 61–63.
 
15.
Ghandehari K., Ghandehari K., Saffarian-Toosi G. et al. Comparative interrater reliability of Asian Stroke Disability Scale, modified Rankin Scale and Barthel Index in patients with brain infarction. ARYA Atheroscler. 2012; 8: 153–157.
 
16.
Huybrechts K.F., Caro J.J. The Barthel Index and modified Rankin Scale as prognostic tools for long-term outcomes after stroke: a qualitative review of the literature. Curr. Med. Res. Opin. 2007; 23: 1627–1636.
 
17.
Mikołajewska E. The value of the NDT-Bobath method in post-stroke gait training. Adv. Clin. Exp. Med. 2013; 22: 261–272.
 
18.
Veerbeek J.M., van Wegen E., van Peppen N. et al. What is evidence for physical therapy poststorke? A systematic review and meta analysis. PloS One. 2014; 9: e87987.
 
19.
Asiri F.Y., Marchetti G.F., Ellis J.L. et al. Predictors of functional and gait outcomes for persons poststroke undergoing home-based rehabilitation. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2014; 23: 1856–1864.
 
20.
Tang Q., Tan. L., Li B. et al. Early sitting, standing, and walking in conjunction with contemporary Bobath approach for stroke patients with severe motor deficit. Top Stroke Rehabil. 2014; 21: 120–127.
 
21.
Klimkiewicz P., Kubsik A., Jankowska A., Woldańska-Okońska M. The effect of neurorehabilitation on the functional state and muscle tone of upper limb in patients after ischemic stroke. Pol. Merkur. Lekarski 2014; 36: 191–194.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top