Problem niedożywienia u pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych w trybie pilnym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Internal Medicine, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Fatyga   

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:78-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy była ocena niedożywienia u pacjentów hospitalizowanych w trybie pilnym na oddziale internistycznym z uwzględnieniem chorób będących przyczyną hospitalizacji.

Materiał i metody:
Przekrojowe badanie obserwacyjne przeprowadzono na próbie 320 osób w wieku podeszłym przyjmowanych kolejno na oddział chorób wewnętrznych od września 2019 r. do stycznia 2020 r. Stan odżywienia sprawdzano za pomocą: kwestionariusza Subiektywnej Globalnej Oceny (SGA), pomiaru antropometrycznego (masa ciała i wzrost), wskaźnika masy ciała (BMI) oraz analizy składu ciała za pomocą bioimpedancji elektrycznej (BI).

Wyniki:
Badania wykazały niedożywienie u 42,6% mężczyzn i 44,7% kobiet oraz poważne niedożywienie u 24% mężczyzn i 24,1% kobiet. Niedożywienie stwierdzano najczęściej u osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i z zakażeniami układu moczowego, a poważne niedożywienie u osób z chorobami układu krążenia.

Wnioski:
U pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych w trybie pilnym z powodu chorób wewnętrznych występuje wysoki wskaźnik niedożywienia i poważnego niedożywienia. SGA i BI są przydatnymi narzędziami do kontroli stanu odżywienia w tej grupie chorych.

 
REFERENCJE (43)
1.
Gil-Montoya J.A., Ponce G., Sánchez L.I., Barrios R., Llodra J.C., Bravo M. Association of the oral health impact profile with malnutrition risk in Spanish elders. Arch. Gerontol. Geriatr. 2013; 57(3): 398–402, doi: 10.1016/j.archger.2013.05.002.
 
2.
Krzymińska-Siemaszko R., Mossakowska M., Skalska A., Klich-Rączka A., Tobis S., Szybalska A. et al. Social and economic correlates of malnutrition in Polish elderly population: the results of PolSenior study. J. Nutr. Health Aging 2015; 19(4): 397–402, doi: 10.1007/s12603-014-0572-7.
 
3.
http://www.senior.gov.pl [Accessed: 25 May 2020].
 
4.
Jensen G.L., Cederholm T., Correia M.I., Gonzalez M.C., Fukushima R., Higashiguchi T. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition: a consensus report from the global clinical nutrition community. J. Parenter. Enteral Nutr. 2019; 43(1): 32–40, doi: 10.1002/jpen.1440.
 
5.
Sánchez-Rodríguez D., Annweiler C., Cederholm T. A translational approach for the clinical application of recently updated definitions of malnutrition (GLIM) and sarcopenia (EWGSOP2). Maturitas 2019; 122: 89–90, doi: 10.1016/j.maturitas.2018.11.013.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... [Accessed: 5 January 2020].
 
7.
Zhang Z.Q., He L.P, Xie X.Y., Ling W.H., Deng J., Su Y.X., Chen Y.M. Association of simple anthropometric indices and body fat with early atherosclerosis and lipid profiles in Chinese adults. PLoS One 2014; 9(8): e104361, doi: 10.1371/journal.pone.0104361.
 
8.
Hengeveld L.M., Wijnhoven H.A., Olthof M.R., Brouwer I.A., Harris T.B., Kritchevsky S.B. et al. Prospective associations of poor diet quality with long-term incidence of protein-energy malnutrition in community-dwelling older adults: the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. Am. J. Clin. Nutr. 2018; 107(2): 155–164, doi: 10.1093/ajcn/nqx020.
 
9.
Kim T.N., Park M.S., Kim Y.J., Lee E.J., Kim M.K., Kim J.M. et al. Association of low muscle mass and combined low muscle mass and visceral obesity with low cardiorespiratory fitness. PLoS One 2014: 9(6): e100118, doi: 10.1371/journal.pone.0100118.
 
10.
Kim J., Lee Y., Kye S., Chung Y.S., Kim K.M. Association between healthy diet and exercise and greater muscle mass in older adults. J. Am. Geriatr. Soc. 2015; 63(5): 886–892, doi: 10.1111/jgs.13386.
 
11.
Wyka J., Biernat J., Mikołajczak J., Piotrowska E. Assessment of dietary intake and nutritional status (MNA) in Polish free-living elderly people from rural environments. Arch. Gerontol. Geriatr. 2012: 54(1): 44–49, doi: 10.1016/j.archger.2011.02.001.
 
12.
Malczyk E., Dzięgielewska-Gęsiak S., Fatyga E., Ziółko E., Kokot T., Muc-Wierzgoń M. Body composition in healthy older persons: role of the ratio of extracellular/total body water. J. Biol. Regul. Homeost. Agents 2016; 30(3): 767–772.
 
13.
Kwon Y.E., Kee Y.K., Yoon C.Y., Han I.M., Han S.G., Park K.S. et al. Change of Nutritional Status Assessed Using Subjective Global Assessment Is Associated With All-Cause Mortality in Incident Dialysis Patients. Medicine 2016; 95(7): e2714, doi: 10.1097/MD.0000000000002714.
 
14.
Charzewska J., Chwojnowska Z., Chabros E., Wajszczyk B., Bułhak-Jachymczyk B. Energy and nutrient intake versus nutrition status of elderly women. Post. Nauk Med. 2011; 24(9): 732–738.
 
15.
Brończyk-Puzoń A., Piecha D., Nowak J., Koszowska A., Kulik-Kupka K., Dittfeld A., Zubelewicz-Szkodzińska B. Guidelines for dietary management of menopausal women with simple obesity. Prz. Menopauzalny 2015; 14(1): 48–52, doi: 10.5114/pm.2015.48678.
 
16.
Ptasińska O., Białecka A., Stelmaszczyk-Kusz A. Opinions on needs for dietary advices in elderly people. [Article in Polish]. Geriatria 2014; 8: 150–157.
 
17.
Cierzniakowska K., Szewczyk M.T., Kozłowska E., Banaszkiewicz Z., Popow A., Mościcka P. et al. Nutrition state assessment of elder patients hospitalised in a surgical ward. [Article in Polish]. Pielęg. Chir. Angiol. 2017; 11(2): 61–67.
 
18.
Pawlińska-Chmara R. Characteristics of the somatic and nutritional status of Polish centenarian women. [Article in Polish]. Pomeranian J. Life Sci. 2015; 61(2): 180–185.
 
19.
Gawlik K., Moczek K., Celebańska D. Correlations of self-esteem in women aged over 60 with body build, body posture and physical activity. [Article in Polish]. Gerontol. Pol. 2017; 25: 34–38.
 
20.
Shah N.R., Braverman E.R. Measuring adiposity in patients: the utility of body mass index (BMI), percent body fat, and leptin. PLoS One 2012; 7(4):e33308, doi: 10.1371/journal.pone.0033308.
 
21.
Sun H., Zhang L., Zhang P., Yu J., Kang W., Guo S. et al. A comprehensive nutritional survey of hospitalized patients: Results from nutritionDay 2016 in China. PLoS One 2018; 13(3): e0194312, doi: 10.1371/journal.pone.0194312.
 
22.
van Bokhorst-de van der Schueren M.A., Lonterman-Monasch S., de Vries O.J., Danner S.A., Kramer M.H., Muller M. Prevalence and determinants for malnutrition in geriatric outpatients. Clin. Nutr. 2013; 32(6): 1007–1011, doi: 10.1016/j.clnu.2013.05.007.
 
23.
Wei K., Nyunt M.S., Gao Q., Wee S.L., Ng T.P. Frailty and Malnutrition: Related and Distinct Syndrome Prevalence and Association among Community-Dwelling Older Adults: Singapore Longitudinal Ageing Studies. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2017; 18(12): 1019–1028, doi: 10.1016/j.jamda.2017.06.017.
 
24.
Abd Aziz N.A.S., Teng N.I.M.F., Abdul Hamid M.R., Ismail N.H. Assessing the nutritional status of hospitalized elderly. Clin. Interv. Aging 2017; 12: 1615–1625, doi: 10.2147/CIA.S140859.
 
25.
Koczy M., Irzyniec T., Nowak-Kapusta Z. The nutritional condition of the elderly people staying in 24 hours a day care centres. [Article in Polish]. Gerontol. Pol. 2019; 27: 36–42.
 
26.
Marques M., Faria A., Cebola M. Body mass index and body composition in institutionalized older adults with malnutrition, sarcopenia and frailty. Eur. J. Public Health 2019; 29(Suppl 1): 23–24.
 
27.
Bartosiak E., Maier K., Świątoniowska N.A., Jankowska-Polańska B. Factors influencing nutritional status of patients treated due to aplastic and iron deficiency anemia. [Article in Polish]. Palliat. Med. Pract. 2019; 13(1): 1–10, doi: 10.5603/PMPI.2019.0001.
 
28.
O’ Shea E., Trawley S., Manning E., Barrett A., Browne V., Timmons S. Malnutrition in hospitalised older adults: a multicentre observational study of prevalence, associations and outcomes. J. Nutr. Health Aging 2017; 21(7): 830–836, doi: 10.1007/s12603-016-0831-x.
 
29.
Marshall S., Young A., Bauer J., Isenring E. Malnutrition in Geriatric Rehabilitation: Prevalence, Patient Outcomes, and Criterion Validity of the Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment and the Mini Nutritional Assessment. J. Acad. Nutr. Diet. 2016; 116(5): 785–794, doi: 10.1016/j.jand.2015.06.013.
 
30.
Chern C.J., Lee S.D. Malnutrition in hospitalized Asian seniors: an issue that calls for action. J. Clin. Gerontol. Geriatr. 2015; 6(3): 73–77, doi: 10.1016/j.jcgg.2015.02.007.
 
31.
Adamska E., Ostrowska L., Adamska E., Maliszewska K., Citko A., Waszczeniuk M. et al. Differences in dietary habits and food preferences of adults depending on the age. [Article in Polish]. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2012; 63(1): 73–81.
 
32.
Bibiloni M.D.M., Karam J., Bouzas C., Aparicio-Ugarriza R., Pedrero-Chamizo R., Sureda A. et al Association between Physical Condition and Body Composition, Nutrient Intake, Sociodemographic Characteristics, and Lifestyle Habits in Older Spanish Adults. Nutrients 2018; 10(11): 1608, doi: 10.3390/nu10111608.
 
33.
Scafoglieri A., Clarys J.P., Bauer J.M., Verlaan S., Van Malderen L., Vantieghem S. et al. Predicting appendicular lean and fat mass with bioelectrical impedance analysis in older adults with physical function decline – The PROVIDE study. Clin. Nutr. 2017; 36(3): 869–875, doi: 10.1016/j.clnu.2016.04.026.
 
34.
Koster A., Stenholm S., Alley D.E., Kim L.J., Simonsick E.M., Kanaya A.M. et al. Body fat distribution and inflammation among obese older adults with and without metabolic syndrome. Obesity 2010; 18(22): 2354–2361, doi: 10.1038/oby.2010.86.
 
35.
Mundi M.S., Karpyak M.V., Koutsari C., Votruba S.B., O’Brien P.C., Jensen M.D. Body fat distribution, adipocyte size, and metabolic characteristics of nondiabetic adults. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010; 95(1): 67–73, doi: 10.1210/jc.2009-1353.
 
36.
Iizuka Y., Iizuka H., Mieda T., Tsuyoshi T., Yamamoto A., Ohsawa T. et al. Association between neck and shoulder pain, back pain, low back pain and body composition parameters among the Japanese general population. BMC Musculoskelet. Disord. 2015; 16: 333, doi: 10.1186/s12891-015-0759-z.
 
37.
Jasiński R., Socha M., Sitko L., Kubicka K., Woźniewski M., Sobiech K.A. Effect of nordic walking and water aerobics training on body composition and the blood flow in lower extremities in elderly women. J. Hum. Kinet. 2015; 45: 113–122, doi: 10.1515/hukin-2015-0012.
 
38.
Kaplanová T., Přidalová M., Zbořilová V. Adiposity and physical activity in physically active and inactive elderly women at the university of third age in Palacký University Olomouc. JPES 2018; 18(2): 792–799, doi: 10.7752/jpes.2018.02117.
 
39.
Klimešová I., Wittmannová J., Kováčová L. Hydration status in Czech elderly adults: Gender and physical activity differences. Acta Gymnica 2018; 48(4): 167–174, doi: 10.5507/ag.2018.023.
 
40.
Pereira da Silva A., Matos A., Valente A., Gil A., Alonso J., Ribeiro R. et al. Body composition assessment and nutritional status evaluation in men and women Portuguese centenarians. J. Nutr. Health Aging 2016; 20(3): 256–266, doi: 10.1007/s12603-015-0566-0.
 
41.
Su Y., Hirayama K., Han T.F., Izutsu M., Yuki M. Sarcopenia Prevalence and Risk Factors among Japanese Community Dwelling Older Adults Living in a Snow-Covered City According to EWGSOP2. J. Clin. Med. 2019; 8(3): 291, doi: 10.3390/jcm8030291.
 
42.
Aglago K.E., Menchawy I.E., Kari K.E., Hamdouchi A.E., Barkat A., Bengueddour R. et al. Development and validation of bioelectrical impedance analysis equations for predicting total body water and fat-free mass in North-African adults. Eur. J. Clin. Nutr. 2013; 67(10): 1081–1086, doi: 10.1038/ejcn.2013.125.
 
43.
Tewari N., Awad S., Macdonald I.A., Lobo D.N. A comparison of three methods to assess body composition. Nutrition 2018; 47: 1–5, doi: 10.1016/j.nut.2017.09.005.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top