Zaburzenia stanu odżywiania u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Kozieł   

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, tel. +48 32 281 22 21
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:24-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Starzenie jest naglącym problemem wynikającym z aktualnej demografii. Aspekty zdrowotne starzenia opisywane są jako tzw. wielkie problemy geriatrii, ale ważnym zagadnieniem dotyczącym zwłaszcza pensjonariuszy domów pomocy społecznej (DPS) jest problem niedożywienia. Jest ono uwarunkowane wieloczynnikowo, a jednym z ważnych czynników jego jest wielochorobowość. Celem pracy jest analiza stanu odżywienia pensjonariuszy DPS w zależności od chorób współistniejących, wieku i płci.

Materiał i metody:
Analizą objęto 107 badanych (72 kobiety, 35 mężczyzn) w wieku 65–99 lat, przebywających na stałe pod opieką DPS. Do oceny stanu odżywienia wykorzystano kwestionariusz Mini Nutritional Assesment oraz wskaźniki biometryczne. Zebrano także wywiad dotyczący chorób przewlekłych. Wyniki analizowano w programie Statistica 10.0.

Wyniki:
Prawidłowy stan odżywienia charakteryzował tylko 22,4% zbadanej populacji, natomiast aż u 33,7% stwierdzono niedożywienie. Wyniki kształtują się podobnie, niezależnie od płci. Niedożywienie zależało od liczby chorób współwystępujących i przyjmowanych leków (p < 0,0001), natomiast nie było zależności między gorszym stanem odżywienia a wiekiem badanych chorych (p > 0,05).

Wnioski:
Przeprowadzona analiza wskazuje, że niedożywienie jest skutkiem wielochorobowości i stosowanych leków oraz może mieć negatywny wpływ na proces leczenia schorzeń przewlekłych.

 
REFERENCJE (24)
1.
Frąckiewicz J., Kałuża J., Roszkowski W., Brzozowska A. Wpływ wybranych czynników stylu życia i czynników żywieniowych na umieralność osób starszych w Warszawie i wsiach rejonu warszawskiego. Prz. Epidemiol. 2009; 63: 433–437.
 
2.
Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. Gerontol. Pol. 2006; 14, 4: 185–189.
 
3.
Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T. Starość jako wyzwanie. Gerontol. Pol. 2008; 16, 3: 131–136.
 
4.
HealthyAgeing-AChallengeforEurope. http://ec.europa.eu/health/arc....
 
5.
Pabiś M., Babik A. Najczęstsze problemy osób w wieku podeszłym na podstawie analizy „zespołów geriatrycznych”. Med. Rodz. 2007; 43(3): 62–65.
 
6.
Krzymińska-Siemaszko R., Wieczorkowska-Tobis K. Ewolucja oceny niedożywienia u starszych chorych przy użyciu kwestionariusza MNA. Geriatria 2012; 6: 139–143.
 
7.
Strugała M., Wieczorkowska-Tobis K. Ocena stanu odżywienia pacjentów Oddziału Geriatrycznego w kontekście ich sprawności funkcjonalnej. Geriatria 2011; 5: 89–93.
 
8.
Wojszel Z.B. Niedożywienie i dylematy leczenia żywieniowego w geriatrii. Post. Nauk Med. 2011; 24, 8: 649–657.
 
9.
Szczygieł B. Niedożywienie. W: Niedożywienie związane z chorobą. Występowanie, rozpoznawanie. Red. B. Szczygieł. Warszawa 2011, PZWL, str. 9–23.
 
10.
Ortolani E., Landi F., Martone A.M., Onder G., Bernabei R. Nutritional Status and Drug Therapy in Older Adults. J. Gerontol. Geriat. Res. 2013; 2: 123.
 
11.
Törmä J., Winblad U., Cederholm T., Saletti A. Does undernutrition still prevail among nursing home residents? Clin. Nutr. 2013; 32: 562–568.
 
12.
Hirose T., Hasegawa J., Izawa S., Enoki H., Suzuki Y., Kuzuya M. Accumulation of geriatric conditions is associated with poor nutritional status in dependent older people living in the community and in nursing homes. Geriatr. Gerontol. Int. 2014; 14: 198–205.
 
13.
Donini L.M., Neri B., De Chiara S., Poggiogalle E., Muscaritoli M. Nutritional Care in a Nursing Home in Italy. PLoS ONE 2013; 8(2): e55804.
 
14.
Kulnik D., Elmadfa I. Assessment of the Nutritional Situation of Elderly Nursing Home Residents in Vienna. Ann. Nutr. Metab. 2008; 52, 1: 51–53.
 
15.
Cereda E. Mini Nutritional Assessment. Curr Opin Clin. Nutr. Metab. Care 2012; 15, 1: 29–41.
 
16.
Suominen M., Muurinen S., Routasalo P., Soini H., Suur-Uski I., Peiponen A. Malnutrition and associated factors among aged residents in all nursing homes in Helsinki. Eur. J. Clin. Nutr. 2005; 59: 578–583.
 
17.
Moore K.L., Boscardin W.J., Steinman M.A., Schwartz J.B. Patterns of chronic co-morbid medical conditions in older residents of U.S. nursing homes: Differences beetween the sexes and across the agespan. J. Nutri Health Aging 2014; 18: 429–436.
 
18.
Mendez Estevez E., Romero Pita J., Fernandez Dominguez J. et al. Do our elderly have an adequate nutritional status? Nutr. Hosp. 2013; 28: 903–913.
 
19.
Formiga F., Ferrer A., Sanz H., Marengoni A., Alburquerque J., Pujol R. Patterns of comorbidity and multimorbidity in the oldest old: The Octabaix study. Eur. J. Int. Med. 2013; 24: 40–44.
 
20.
Pitek E. Wielochorobowość u pensjonariuszy domu pomocy społecznej. Piel. Zdr. Publ. 2012; 2, 2: 95–101.
 
21.
Verbrugghe M., Beeckman D., Van Hecke A. i wsp. Malnutrition and associated factors in nursing home residents: A cross-sectional, multi-centre study. Clin. Nutr. 2013; 32: 438–443.
 
22.
Jyrkkä J., Enlund H., Lavikainen P., Sulkava R., Hartikainen S. Association of polypharmacy with nutritional status, functional ability and cognitive capacity over a three-year period in an elderly population. Pharmacoepidemiol. Drug Saf. 2011; 20: 514–522.
 
23.
Wojszel Z.B. Determinants of nutritional status of older people in long-term care settings on the example of the nursing home in Białystok. Adv. Med. Sci. 2006; 51: 168–193.
 
24.
Nijs K., de Graaf C., Siebelink E. i wsp. Effect of familystyle meals on energy intake and risk of malnutrition in Dutch nursing home residents: a randomized controlled trial. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2006; 61: 935–942.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top