Zależność między wskaźnikiem masy ciała i obwodem talii a wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej u młodych mężczyzn
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Anna Hawrot-Kawecka   

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedra Chorób Wewnętrznych Wydział Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, tel./fax +48 32 359 82 99
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:31-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem przedstawionej pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między fi ltracją kłębuszkową (GFR) i wskaźnikiem masy ciała (BMI) oraz obwodem talii.

Materiał i metody:
Badaniem objęto łącznie 48 mężczyzn w wieku 18-30 rż, wśród których 19 (40%) miało prawidłową masę ciała, 15 (31%) – nadwagę, a 14 (29%) było otyłych (n=14). U 25 mężczyzn (52%) obwód talii był mniejszy niż 94 cm, u 8 (16%) mieścił się w przedziale 94–102 cm, a u 15 (32%) był większy niż 102 cm. Określono wzrost, masę ciała, obwód talii, stężenie kreatyniny w surowicy, BMI, eGRF za pomocą wzorów MDRD i Cockcrofta-Gaulta.

Wyniki:
GFR oszacowane wg wzoru Cockcrofta-Gaulta u mężczyzn z prawidłową masą ciała wynosiło 124,5 ml/min ± 19,5 ml/min, z nadwagą – 156,7 ml/min ± 29,3 ml/min, z otyłością – 215,1 ml/min ± 61,6 ml/min. GFR oszacowane wg wzoru MDRD wynosiło odpowiednio: 107,5 ml/min ± 13,5 ml/min, 112,4 ml/min ± 17,4 ml/min, 115,1 ml/min ± 21,0 ml/min. GFR oszacowane wg wzoru Cockcrofta-Gaulta u mężczyzn z obwodem talii <94cm wynosiło 126,4 ml/min ± 18,7 ml/min, z obwodem talii 94–102 cm – 169,3 ml/min ± 20,2 ml/min, a z obwodem talii >102cm - 214,2 ml/min ± 60,2 ml/min. GFR oszacowane wg wzoru MDRD wynosiło odpowiednio 106,4 ml/min ± 13,4 ml/min, 119,5 ml/min ± 13,5 ml/min, 114,8 ml/min ± 22,1 ml/min. Istotne różnice pomiędzy grupami występowały jedynie po zastosowaniu wzoru Cockcrofta-Gaulta.

Wnioski:
Wyniki niniejszej pracy pozwalają na stwierdzenie, że wzór MDRD jest bardziej wiarygodny niż wzór Cockcrofta-Gaulta w ocenie czynności nerek u osób z nadwagą i otyłością, w tym z otyłością brzuszną.

FINANSOWANIE
Praca została sfinansowana z umowy KNW-2-223/08.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (3)
1.
Levey A. Bosch J, Lewis J. A more accurate method to estimate glomerular fi ltration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modifi cation of Diet in Renal Disease Study Group. Ann. Intern. Med. 1999; 130: 461–470.
 
2.
Levey A.S. Coresh J., Greene T. Using Standardized Serum Creatinine Values in the Modifi cation of Diet in Renal Disease Study Equation for Estimating Glomerular Filtration Rate. Ann. Intern. Med. 2006 Aug 15;145(4):247.
 
3.
Kallner A., Ayling P.A., Khatami Z. Does eGFR improve the diagnostic capability of S-Creatinine concentration results? A retrospective population based study. Int. J. Med. Sci. 2008 Jan 5;5(1):9.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top