Nasilenie negatywnych emocji u kobiet ciężarnych w okresie hospitalizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
 
3
Zakład Psychologii Stosowanej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Lewicka   

Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718 75 11
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:177-183
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Występowanie lęku i depresji u kobiet z ciążą o przebiegu fizjologicznym ma związek ze zmianami w trzech obszarach: biologicznym, psychicznym i społecznym. Komplikacje w przebiegu ciąży oraz konieczność hospitalizacji dodatkowo potęgują nasilenie negatywnych emocji u ciężarnych, dlatego ważne jest, aby podczas hospitalizacji, identyfikować pacjentki z objawami lęku, stresu lub depresji oraz wskazać czynniki, które mogą wpływać na wystąpienie negatywnych emocji.

Materiał i metody:
Badania analizy nasilenia negatywnych emocji przeprowadzono wśród 305 ciężarnych hospitalizowanych. Narzędziem badawczym był samodzielnie opracowany kwestionariusz ankiety do oceny charakterystyki badanych ciężarnych oraz Skala Depresji, Lęku i Stresu (DASS – Depression Anxiety Stress Scale). Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Średnia wartość poziomu stresu w badanej grupie według skali DASS wynosiła 12,15 ± 8,15 pkt, depresji 6,63 ± 6,62 pkt, a lęku 8,54 ± 6,26 pkt. Nie stwierdzono istotnie statystycznej zależności między nasileniem stresu i depresji a sytuacją położniczą badanych ciężarnych.

Wnioski:
W badanej grupie kobiet nie stwierdzono zaburzeń depresyjnych, natomiast stwierdzono, że ciężarne hospitalizowane cechuje łagodne nasilenie lęku. Sytuacja położnicza nie warunkuje nasilenia negatywnych emocji wśród pacjentek z ciążą wysokiego ryzyka. Istotny wpływ na nasilenie lęku ma jedynie fakt planowania ciąży lub nie. Kobiety, które nie planują ciąży, mają istotnie wyższy poziom lęku aniżeli ciężarne, dla których obecna ciąża jest planowana. Personel medyczny powinien identyfikować ciężarne w trakcie hospitalizacji, u których występuje podwyższony poziom lęku w celu wdrożenia działań psychoprofilaktycznych. Okazanie pacjentkom troski i udzielenie wsparcia, zwłaszcza emocjonalnego, może prowadzić do zminimalizowania negatywnych emocji i zwiększenia skuteczności leczenia.

 
REFERENCJE (19)
1.
Makara-Studzińska M., Morylowska J., Sidor K. Zaburzenia depresyjne i lękowe w ciąży. Prz. Ginekol. Położ. 2009; 9: 63–66.
 
2.
Teixeira C., Figueiredo B., Conde A., Pacheco A., Costa R. Anxiety and depression during pregnancy in women and men. J. Affect. Disord. 2009; 119: 143–148.
 
3.
Heitzman J. Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 
4.
Sęk H., Cierpiałkowska L. Psychologia kliniczna. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 
5.
Podolska M., Majkowicz M., Sipak-Szmigiel O., Ronin-Walknowska E. Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych a Lęk – stan i Lęk – cecha u kobiet z objawami depresji okołoporodowej. Ginekol. Pol. 2009; 80: 20106.
 
6.
Fransson E., Dubicke A., Bystrom B., Ekman-Ordeberg G., Hielmstedt A., Lekander M. Negative emotions and cytokines in maternal and cord serum at preterm birth. Am. J. Reprod. Immunol. 2012; 67: 506–514.
 
7.
O'Connor T.G., Bergman K., Sarkar P., Glover V. Prenatal cortisol exposure predicts infant cortisol response to acute stress. Dev. Psychobiol. 2013; 55: 145–155.
 
8.
Gracka-Tomaszewska M. Czynniki psychologiczne oddziałujące na dziecko w okresie prenatalnym pozostające w związku z jego niższą wagą urodzeniową. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2010; 16, 3: 216–219.
 
9.
Jośko-Ochojska J. Wpływ dramatycznych przeżyć i lęków matki ciężarnej na losy jej dziecka. W: Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci. Red. J. Jośko-Ochojska. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2013.
 
10.
Lovibond P.F., Lovibond S.H. The structure negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with Beck Depression and Anxiety Inventoris. Behav. Res. Ther. 1995; 33: 335–343.
 
11.
Norton P.J. Depression Anxiety and Stress Scales (DASS): Psychometric analysis across for racial groups. Anxiety Stress Coping 2007; 20: 253–265.
 
12.
http://www2.psy.unsw.edu.au/da... dostęp z dnia 20.03.2013.
 
13.
Crawford J.R., Henry J.D. The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): Normative data and latent structure in a large non-clinical sample. Br. J. Clin. Psychol. 2003; 42: 111–131.
 
14.
Danerek M., Dykes A.K. A theoretical model of parents’ experiences of threat of preterm birth in Sweden. Midwifery 2008; 24: 416–424.
 
15.
Weidner K., Bittner A., Junge-Hoffmeister J., Zimmermann K., Siedentopf F., Richter J., Joraschky P., Gatzweiler A., Stobel-Richter Y. A psychosomatic intervention in pregnant in-patient women with prenatal somatic risks. J. Psychosom. Obstet. Gynaecol. 2010; 31: 188–198.
 
16.
Maloni J.A. Lack of evidence for presctription of antepartum bed rest. Expert Rev. Obstet. Gynecol. 2011; 6: 385–393.
 
17.
Janicka M. Stan emocjonalny kobiet w ostatnim trymestrze ciąży. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2008.
 
18.
Rutkowska A., Rolińska A., Kwaśniewski W., Makara-Studzińska M., Kwaśniewska A. Lęk – jako stan i jako cecha u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka. Curr. Probl. Psychiatry 2011; 12: 56–59.
 
19.
Sulima M. Analiza poziomu lęku, stresu oraz nasilenia uczuć pozytywnych i negatywnych kobiet ciężarnych hospitalizowanych z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego. Praca doktorska. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2013.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Under or out of government control? The effects of individual mental health and political views on the attribution of responsibility for COVID-19 incidence rates
Krystyna Skarżyńska, Beata Urbańska, Piotr Radkiewicz
Social Psychological Bulletin
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top